Mihaela GLIGOR

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător Științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

filosofie

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 E-mail: mihaelagligor@gmail.com

 

DATA NAȘTERII

1977 iunie 23

 

LOCUL NAȘTERII

Brad, jud. Hunedoara, România

 

STUDII

    Liceale

1991-1995, Liceul teoretic „Avram Iancu” Brad, Hunedoara, Secția Matematică – Fizică, Bacalaureat: 1995.

    Postliceale

1996-1997, Colegiul „ConSoft Computers” Sibiu, Domeniul Informatică, Limbaje de programare, Contabilitate. Diplomă de analist programator: 1997.

    Universitare

1997-2001, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Licență: 2001.

    Postuniversitare

2001-2002, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Studii Aprofundate de Filosofia Umanului (Masterat): 2002.

    Doctorale

2002-2006, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Școala Doctorală Paradigma Europeană. Titlul tezei: Mircea Eliade și Extrema Dreaptă Românească. Susținerea tezei: 14 iulie 2006.

    Postdoctorale

2009 (ianuarie-iulie), Jadavpur University, Calcutta, India, Department of Philosophy: Bursa Postdoctorala I.C.C.R. (Indian Council for Cultural Relations). Studiu comparativ: “The Nostalgia of Origins at Mircea Eliade and Rabindranath Tagore”.

  2016, Obținerea atestatului de Abilitare în domeniul Istorie -  cf. Ordinului Ministrului Educației nr. 5367 / 29.09.2016.

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

  
 
    Evoluția profesională

Din septembrie 2007 - prezent, Cercetător științific gradul III, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie “George Barițiu”, Departamentul de cercetări socio-umane, Sectorul de Filosofie.

Din octombrie 2014 - prezent, Fondator și DIRECTOR al Cluj Center for Indian Studies, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, http://indian.centre.ubbcluj.ro/

Din decembrie 2016 - prezent, Membră a Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Din decembrie 2016 - prezent, Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj

Din decembrie 2017 - prezent, Profesor Universitar Asociat la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

 

    Activitate didactică

- 2001-2002 Preparator la disciplina Filosofia Religiilor în cadrul Catedrei de Filosofie Sistematică a Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

- 2005-2006 Titular al cursului (facultativ) intitulat A treia cale. Un eșec politic și filosofic, susținut în cadrul Facultății de Studii Europene a Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

- 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 – Lector al cursului “Cultură și civilizație indiană” susținut la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere.

 

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză – foarte bine

Germană - satisfăcător

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 ȘCOLI DE VARĂ:

(1) Surduc/Lugoj, 19-24 iulie 2015, participare la Școala de vară ”Holocaustul din România între istorie și receptare”, organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și Memorial Library / Olga Lengyel Institute.

(2) Cristian, Brașov, 2-9 august 2015, participare la Școala de vară ”Teme fundamentale ale istoriei evreilor din România”, organizată de Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România.

(3) Cristian, Brașov, 2-7 august 2016, participare la Școala de vară ”Evreii în sfera publică a României moderne”, organizată de Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România.

SPECIALIZĂRI / STAGII DE CERCETARE ÎN STRĂINĂTATE

         ITALIA: 2008

            UNGARIA: 2013

            INDIA: 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017

            ISRAEL: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

1. 2017, 11 noiembrie, Chennai, India, Keynote Speaker - Conferința internațională organizată de Venus International Research Foundation: 3rd Annual Research Meet-ARM 2017, Chennai, 11 November 2017.

http://www.venusinfo.org/research/arm/2017/speakers.html

Titlul comunicării: “Unparalleled Histories and Philosophies”.

Premiu internațional: Research Awards-VIRA 2017: Outstanding Scientist in Humanites 2017 (History and Philosophy) oferit de Venus International Research Foundation, Chennai, India. http://viraw.info/2017/hss/history.html și http://viraw.info/2017/hss/gligor.html

 2. 2016, 31 octombrie - 6 noiembrie - International Conference/Seminar: KNOWLEDGE, REALITY, TRANSCENDENCE. A Dialogue between East and West, Constanța, Sinaia, Vatra-Dornei. Lucrarea prezentată: ”Mapping Mircea Eliade. A Short History of Symbols”. 

http://constantaconferenc.wixsite.com/knowledge2016/programme

 3. 2016, 25-28 aprilie  - participare la International Workshop Filosofia și istoria în universitatea contemporană: provocări, confruntări, soluții, International Conference Diaspora în Cercetarea Științifică și Învățământul Superior din România - Diaspora și prietenii săi” 2016, manifestare științifică organizată de UEFISCDI, Ministerul educației și cercetării și Universitatea de Vest Timișoara. Prezentarea: ”Provocarea Mircea Eliade. Ieșirea din mit”. http://www.diaspora-stiintifica.ro/we-filosofia-in-universitatea-contemporana-provocari-confruntari-solutii/ 

 4. 2015, 24-25 septembrie  - International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), organizată de Romanian Association of Young Scholars, Bucharest, lucrarea: ”The Black Cat. Mircea Eliade, Theodor Lavi, and Toladot Magazine”.

https://www.rays.org.ro/iidc2015

 5. 2013, 2 iunie  - Conferință și lansare de carte, Theodor Lavi în corespondență, la Center for Research on Romanian Jewry, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

http://gligor.humanistica.ro/Imagini/poster_web.jpg

 6. 2012, 9 iulie - Keynote Speaker al International Seminar Romania – France – India. Cultural Relations, organized by Romanian Embassy at New Delhi, The Honorary Consulate of Romania in Calcutta, and Alliance Francaise du Bengal, Calcutta. http://bengale.afindia.org/conference-romania-france-india-cultural-relations/

 7. 2012, 6-8 iulie  - Participare la conferința internațională Universalistic Religion & Multi-Cultural Society: Tagore's Contribution (A Tribute to Rabindranath Tagore on completion of his 150th Birth Anniversary), manifestare co-organizată de International Forum for Studies in Society and Religion (IFFSR); Indian Council for Cultural Relations (ICCR) și Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata, la Jadavpur University între 6-8 iulie 2012. Lucrarea susținută: ”The Innermost Truth: Rabindranath Tagore on Religion”. http://www.ifssr.com/category/conferences/

 8. 2011, 27-29 ianuarie  - Participare la conferința internațională Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millenium, organizată de Rabindra Bharati University, Kolkata. Lucrarea susținută: ”The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View”.

 9. 2011, 17-18 ianuarie  - Participare la conferința internațională Publishing in India: Challenges and Opportunities, organizată de Ambedkar University, New Delhi, la India International Centre. În cadrul sesiunii 4, “Re-configuring the Publishing World”, a fost lansată lucrarea coordonată de mine, Patterns in Philosophy and Sociology of Religions și am prezentat o comunicare pe tema ”Religious Patterns in Modern World”.

 10. 2009, 4-6 decembrie  - Participare la Tagore Beyond Frontiers, eveniment organizat de Rabindranath Tagore Center Kolkata, ICCR (Indian Council for Cultural Relations) și Ministerul Afacerilor Externe al Indiei, la Kolkata (Calcutta), India. Lucrarea susținută: ”Rabindranath Tagore in Romania” http://www.tagorecentreiccr.org/info/seminar_I.html 

 11. 2009, 10-12 iunie  - Participare la International Conference on Interface between East and West: Multiculturalism and Identity. What can Sociology and Religious Studies Contribute to the Making of a Better Society, organizată de Department of Sociology, Jadavpur University Kolkata în colaborare cu Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Sweden, la Jadavpur University, Kolkata. Lucrarea: ”Mircea Eliade and the religious studies in Romania”.

 12.  2008, 18 februarie – participare la Panel Discussion pe tema Religion in Globalised Society, Jadavpur University, Calcutta, India, Centre of Advanced Study in Philosophy; comunicarea: ”Religion in 21st Century”.

 13. 2008, 12-15 februarie – participare la International Seminar on Religion and Science; The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India, comunicarea: ”The History of Religions in Romania after Mircea Eliade”.

 14. 2007, 8-10 octombrie  - Participare la International Seminar on HISTORY OF RELIGIONS to mark the centenary of Mircea Eliade (1907-1986), New Delhi, India. Lucrarea: ”Mircea Eliade’s Romanian Past. Religion and Politics”.

 Conferință (Invited Lecture) ca invitat într-o instituție universitară internațională

15.  2009, 19 March  - la Department of Philosophy, Panjab University, Chandigarh, India. Conferința susținută: ”Mircea Eliade and his political involvement”. 

16. 2009, 18 March  - la Department of Sociology, Panjab University, Chandigarh, India. Conferința susținută: ”Mircea Eliade. The Quest. Life, Religion, Faith”. 

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

(1) 2006-2008, membru în echipa de cercetare a temei: “Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relațiilor cu Republica Moldova. Valori naționale si valori europene în mitologia politică post-comunistă în România si Republica Moldova” (Proiect aprobat, derulat prin / și finanțat de Academia Română).

 (2) 2009-2013, membru în echipa de cercetare a temei: Valorificarea gândirii sociologice si filosofice din Transilvania (Proiect derulat prin (și finanțat de) Academia Română).

Proiect individual în 2013: D.D. Roșca sau despre existența tragică în filosofia transilvană.

Proiect individual în 2012: Între filosofie și medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea Eliade si Valeriu Bologa (publicat în volum, cu sprijinul AFCN, 2012, prin selecție).

Proiect individual în 2011: Recuperarea si valorificarea corespondenței inedite dintre Mircea Eliade si Henry Pernet (publicat în volum, cu sprijinul AFCN, 2011, prin selecție).

Proiect individual în 2010: Eugeniu Speranția, excurs biobibliografic.

Proiect individual în 2009: Spațiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranția.

 (3) Din 2014, Coordonator al Proiectului Filozofie, cultură și religie în gândirea românească a secolului XX (derulat între 2013-2015) (Proiect aprobat, derulat prin / și finanțat de Academia Română).

Proiect individual în 2014 și 2015: Intelectuali evrei de origine română în Israel.

 (4) 2016-2019, Coordonator al Proiectului Elite politice și culturale în România interbelică (Proiect aprobat, derulat prin / și finanțat de Academia Română).

Proiect individual în 2016: Recuperarea scrierilor lui Horia Carp 

Proiect individual în 2017-2018: Biografii istorice, culturale și filosofice interbelice.

 

 

GRANTURI

 

(1) 2003-2005, Membru în echipa de realizare a Grantului Filosofie românească și filosofie europeană la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj în perioada 1919-1948, finanțat de CNCSIS între 2003-2005. Grant finanțat de CNCSIS, contract nr. 56/383/2004, 86/383/2005, Director grant: Prof. dr. Rodica Marta Vartic (Petreu).

Vezi http://hiphi.ubbcluj.ro/personal/marta_petreu_vartic/publicatii.html

 (2) 2011-2013, DIRECTOR al grantului/proiectului de cercetare cu titlul: “The Intellectual Origins of anti-Semitism. Cultural Elements and Symbolic Representations in Interwar Romania”/“Originile intelectuale ale antisemitismului. Elemente culturale si reprezentări simbolice în România interbelică”; cod proiect PN-II-RU-PD-2011-3-0014, Număr Contract: 76/05.10.2011, derulat prin Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, cu fonduri CNCS-UEFISCDI.

Pagină proiect: http://uefiscdi.gov.ro;http://gligor.humanistica.ro/pagina_proiect.htm.

Link UEFISCDI (poziția 3):

http://old.uefiscdi.ro/userfiles/file/PROIECTE%20PD%20COMPETITIA%202011/PD_Pag_%20web_29_07_2013.pdf

 (3) 11.02.2013 - 11.03.2013, Coordonator/Îndrumător al activității de cercetare desfășurate la Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie ”George Barițiu” Cluj-Napoca de cercetătorii Ion Copoeru și Călin Săplăcan, bursieri ai proiectului POSDRU/89/1.5/S/61879 – ”Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca și Universitatea "Al. I. Cuza" Iași. http://www.umfiasi.ro/ProgrameEuropene/Pages/BursePostdoctorale.aspx 

(4) 29.05.2014, Diploma din partea International Organization for Migration (IOM), pentru participarea la programul: ”Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, Fondul European de Integrare a resortanților țărilor terțe, Programul anual 2012. Contract nr. ref. IF/11.01-01.01/2012.

 (5) 2015, Participare la 4 workshopuri [23 septembrie, WS1: Impactul politicilor speciale pentru tinerii romi; 23 septembrie, WS3: Măsuri privind integrarea grupurilor defavorizate și a grupurilor subreprezentate în învățământul superior; 24 septembrie, WS3: Instrumente suport pentru o mai bună promovare a programelor de învățământ superior de calitate din România; 24 septembrie, MLW5: Gestionarea fluxului de studenți - profitând la maxim de granturile ERASMUS+] în cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/136180, ”Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate”, coordonat și implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) http://iemu.forhe.ro/conferinta/

 (6) 20.01.2016 – 31.01.2016, Mobilitate de formare cu fonduri europene, ERASMUS +, la Jadavpur University, Kolkata, India.

 (7) 17.02.2017 - 01.03.2017, Mobilitate de formare cu fonduri europene, ERASMUS +, la Jadavpur University, Kolkata, India.

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE, NOMINALIZĂRI

 

2017: PREMIU INTERNAȚIONAL: Research Awards-VIRA 2017: Outstanding Scientist in Humanites 2017 (History and Philosophy) oferit de Venus International Research Foundation, Chennai, India. http://viraw.info/2017/hss/history.html

 2009: Premiul Sergiu Al-George al R.I.C.A. (Romanian-Indian Cultural Association) & Ambasada Indiei la București, pe anul 2009, pentru volumul India. Însemnări, eseuri, jurnal, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărții de Știință”, 2009, 188 p, ISBN: 978-973-133-598-8 și pentru aportul adus la răspândirea culturii indiene în România.

2008: Nominalizare la categoria Debut la Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2007, cu lucrarea Mircea Eliade. Anii tulburi. 1932-1938, Prefață de Liviu Antonesei, București, Editura EuroPress Group, 2007.

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

Fondator (2008) și Editor-in-chief al The International Journal on Humanistic Ideology, ISSN: 1844-458X (On-Line edition: ISSN: 2285-4517), Cluj University Press, Cluj-Napoca, Romania. Web: http://www.socio.humanistica.ro/. Indexată în EBSCO, ProQuest și CEEOL.

Fondator (2017) și Editor-in-chief al Romanian Journal of Indian Studies, Cluj University Press, ISSN: 2601-064X. Web: http://indian.centre.ubbcluj.ro/?page_id=316. Indexată în CEEOL.

Din 2013, Membru în Colectivul redacțional al Anuarului Institutului de Istorie George Barițiu, Seria Humanistica, București, Editura Academiei Române, ISSN 1584-4404. Web: http://www.humanistica.ro/engleza/index.htm. Indexată în EBSCO și CEEOL.

2007-2009, Membru în Colectivul redacțional al revistei Logos Architekton, Journal of Logic and Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press, ISSN: 2065-0469. Indexată în CEEOL.

2007: Redactor invitat (responsabil număr): Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles, no. 3-4, Autumn-Winter 2007. Tema: Mircea Eliade – Le défi de l’histoire, Bucuresti, Institutul Cultural Român, 2007, ISSN: 1223-1193.

2006: Redactor invitat (responsabil număr): Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Philosophia, no. 1, 2006. Tema: Mircea Eliade, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2006. Indexată în CEEOL, ProQuest.

 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

1. 2018, în curs de apariție, ”Davíd Carrasco on Mircea Eliade”, Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute, Vol. 11, No. 2, 2018, NY, USA, ISSN: 1937-0229 (indexat în Thomson Reuters, EBSCO și ProQuest) (acceptat pentru publicare).

2. 2018, în curs de apariție, ”Iosif Brucăr. Planul Ethica Repetita. Transcriere, editare, note și introducere de Mihaela Gligor”, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, vol. XVI, București, Editura Academiei Române, 2018 (indexată în EBSCO, CEEOL) (acceptat pentru publicare).

3. 2017, ”Iosif Brucăr. Corespondență (1957-1959). Către Th. L. Löwenstein. 13 scrisori inedite. Transcriere, editare, note și introducere de Mihaela Gligor”, Revista de filosofie, Tomul LXIV, nr. 6, 2017, pp. 835-858, București, Editura Academiei Române (indexată în Philosopher's Index și EBSCO).

4. 2017, ”Despre prezența fantastică în scrierile de tinerețe ale lui Mircea Eliade”, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, XV, pp. 377-384, București, Editura Academiei Române (indexat în EBSCO, CEEOL și Ulrichsweb).

5. 2017, ”Horia Carp. Comunitatea (1936)”, Rubrica Restituiri, material editat și cu o introducere de Mihaela Gligor, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, XV, pp. 433-442, București, Editura Academiei Române (indexat în EBSCO, CEEOL și Ulrichsweb).

6. 2016, “Reading between the lines. The importance of Eliade’s correspondence”,  Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute, Vol. 9, No. 3 July 2016, pp. 1-13, NY, USA, ISSN: 1937-0229 (indexat Thomson Reuters, EBSCO și ProQuest).

7. 2016, ”Arhitectura memoriei. Emanuel Arnet și corespondenții săi”, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, XIV, pp. 385-422, București, Editura Academiei Române,  2016 (indexat în EBSCO, CEEOL și Ulrichsweb).

8. 2014, “D. D. Roșca despre sentimentul tragic al existenței”, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, XII, București, Editura Academiei Române,  2014, pp. 351-354 (indexat în EBSCO, CEEOL și Ulrichsweb).

9. 2013, “Gitanjali. Introducing the East to the West” in International Journal on Humanistic Ideology, vol. 6, no. 1, Spring-Summer, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 55-66 (revistă indexată în EBSCO, ProQuest și CEEOL).

10. 2011, “Conceptual Patterns in Symbolic Representation of History. Mircea Eliade’s Legacy at 25 Years after his Death”, International Journal on Humanistic Ideology, vol. 4, no. 2, Autumn-Winter, 2011, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 7-13 (indexat în EBSCO, ProQuest și CEEOL).

11.  2011, „Maitreyi Devi despre Rabindranath Tagore”, Biblioteca Bucureștilor, Biblioteca Metropolitană București, an. XIV, nr. 9/2011, ISSN: 1454-0487, pp. 21-24.

12. 2011, ”Reality and Representation”, International Journal on Humanistic Ideology, vol. 4, no. 1, Spring-Summer, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 7-11. (indexat în EBSCO, ProQuest și CEEOL).

13.  2010, “The Myth of the Masterbuilder. Mircea Eliade on the Legend of Master Manole”, Transylvanian Review, ISSN: 1221-1249, Vol. XIX, No. 4, Winter 2010, pp. 33-43 (revistă ISI).

14.  2010, “Eliade’s Romanian Past: Religion and Politics”, Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute, Volume 3, No. 1, January 2010, NY, USA, ISSN: 1937-0229, pp. 51-74 (Thomson Reuters, EBSCO și ProQuest).

15.  2010, “Rabindranath Tagore. The Inner World”, International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 67-74. (indexat în EBSCO, ProQuest și CEEOL).

16.  2010, ”The International Tagore. The Problem”, International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 11-13. (indexat în EBSCO, ProQuest și CEEOL).

17.  2010, ”Knowledge and Cognitive Science. The Problem”, International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 1, Spring-Summer, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 7-11. (indexat în EBSCO, ProQuest și CEEOL).

18. 2010, „Considerații asupra identității culturale în România înainte și după 1989”, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, VIII, 2010, București, Editura Academiei Române, 2010, pp. 211-231.

 

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2010
 

1.  2018, în curs de aparițiee, ”Nae Ionescu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade. Antisemitismul prietenesc sau despre filosofia unei suferințe inutile”, în volumulIonescu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade. Antisemitismul prietenesc sau despre filosofia unei suferințe inutile”, în volumul Antisemitismul în România interbelicăă, Editori Liviu Rotman și Cristian Pîrvulescu, București, Editura SNSPA (, Editori Liviu Rotman și Cristian Pîrvulescu, București, Editura SNSPA (acceptat pentru publicaree).

2. 2017, ”Provocarea Mircea Eliade. Ieșirea din mit”, în volumul, ”Provocarea Mircea Eliade. Ieșirea din mit”, în volumul Filosofia în universitatea contemporanăă, ed. Claudiu Mesaroș, Editura Universității de Vest din Timișoara, 2017, ISBN: 978-973-125-545-3, pp. 269-274., ed. Claudiu Mesaroș, Editura Universității de Vest din Timișoara, 2017, ISBN: 978-973-125-545-3, pp. 269-274.

3. 2015, “Perspectives on Religious (In)Difference and (In)Tolerance”,“Perspectives on Religious (In)Difference and (In)Tolerance”, From Influence and Confluence to Difference and Indifference. Studies on History of Religions, Volume edited by Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 206-220.

4. 2015, “Searching for Homo Religiosuss with Mircea Eliade in India”, The West and Asia/Asia and the West: Essays on Transnational Interactionss, Elisabetta Marino and Tanfer Emin Tunc (Eds.), McFarland Publishers, pp. 235-243, ISBN: 978-0-7864-9473-6., Elisabetta Marino and Tanfer Emin Tunc (Eds.), McFarland Publishers, pp. 235-243, ISBN: 978-0-7864-9473-6.

5. 2013, “The Peaceful Religious (In)Tolerance. A personal Approach”,, “The Peaceful Religious (In)Tolerance. A personal Approach”, “The Peaceful Religious (In)Tolerance. A personal Approach”, Religious Co-Existence and Tolerance: Challenging Borders in a Global Context (volume edited by Piyali Palit andd Asoke Bhattacharya), Lokenath Printers, Calcutta, 2013, pp. 65-73, ISBN: 978-81-927763-0-9.

6. 2013, “Ecourile „Dosarului Eliade” găzduit de revista, “Ecourile „Dosarului Eliade” găzduit de revista “Ecourile „Dosarului Eliade” găzduit de revista “Ecourile „Dosarului Eliade” găzduit de revista Toladott”, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umanee, vol. 25, Cluj-Napoca, LIMES & Argonaut, pp. 186-193.     , vol. 25, Cluj-Napoca, LIMES & Argonaut, pp. 186-193.     

7. 2012, “Mircea Eliade and the Fall into History”, Mircea Eliade between History of Religions and the Fall into Historyy (ed. Mihaela Gligor), Cluj University Press, pp. 179-200. (ed. Mihaela Gligor), Cluj University Press, pp. 179-200.

8. 2012, “The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View”, Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millenniumm, editor Rajasri Basu, New Delhi, Abhijeet Publications, 2012, pp. 87-97, ISBN: 978-93-5074-030-9., editor Rajasri Basu, New Delhi, Abhijeet Publications, 2012, pp. 87-97, ISBN: 978-93-5074-030-9.

9. 2012, “Din nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte”, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umanee, vol. 24, Cluj-Napoca, Argonaut, pp. 176-183., vol. 24, Cluj-Napoca, Argonaut, pp. 176-183.

10. 2012, “Considerations on the Intellectual Origins of anti-Semitism in Interwar Romania”, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umanee, vol. 23, Cluj-Napoca, Argonaut, p. 167-172., vol. 23, Cluj-Napoca, Argonaut, p. 167-172.

11. 2011, “Precursori ai antisemitismului interbelic românesc”, , “Precursori ai antisemitismului interbelic românesc”, , “Precursori ai antisemitismului interbelic românesc”, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umaneee, vol. 21, Cluj-Napoca, Argonaut, pp. 126-134., vol. 21, Cluj-Napoca, Argonaut,
pp. 126-134.

12. 2011, “’Eliade changed my life’. About and beyond Eliade’s correspondence”, Mircea Eliade Once Againn, edited by Cristina Scarlat, Iași, Lumen, p. 143-158, ISBN: 978-973-166-276-3., edited by Cristina Scarlat, Iași, Lumen, p. 143-158, ISBN: 978-973-166-276-3.

13.  0111, “Religion: from Theory to Action”, Patterns in Philosophy and Sociology of Religionsss. Edited by Mihaela Gligor and Sherry Sabbarwal, Rawat Publications, India, pp. 1-13.. Edited by Mihaela Gligor and Sherry Sabbarwal, Rawat Publications, India, pp. 1-13.

14. 2010, ”Rabindranath Tagore in Romania”, Tagore beyond Frontiersss, volum editat de Rabindranath Tagore Center Kolkata și ICCR Kolkata, ca rezultat al Tagore Festival, 4-6 decembrie 2009, pp. 48-51, Kolkata, 2010., volum editat de Rabindranath Tagore Center Kolkata și ICCR Kolkata, ca rezultat al Tagore Festival, 4-6 decembrie 2009, pp. 48-51, Kolkata, 2010.

15. 2010, „Tradiția argumentativă în India sau despre arta vorbirii”, studiu introductiv la Amartya Sen,, „Tradiția argumentativă în India sau despre arta vorbirii”, studiu introductiv la Amartya Sen, India.. Scrieri despre cultura, istoria și identitatea indiană,, traducere de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2010, pp. 7-10.

16. 2010, „Spațiul logico-poetic al gândirii lui Eugeniu Sperantia”, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, volumul 19, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, pp.115-120.

 

VII. TRADUCERI

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 0

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 29