Carina Herbei

 

POSTUL OCUPAT

asistent cercetare

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

psihologie

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

e-mail:  carina_herbei@yahoo.com

 

DATA NAȘTERII

05 septembrie 1974

 

LOCUL NAȘTERII

Timișoara, jud. Timiș

 

STUDII

    Universitare

-   Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Științe Economice și  Drept, Specializarea Drept, licență (1992-1996)

-   Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, Facultatea de Psihologie, licență (2004 - 2008)

-   Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, Facultatea de Psihologie, Master: Metode și instrumente actuale de evaluare în psihologie (din 2007)

    Postuniversitare

-  2001, Curs teoretic și practic de OP PC, ELINF Timișoara

-  2008, Modul de pregătire psihopedagogică, Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea personalului didactic, Universitatea din Oradea

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 1997 – 2008; Jurist

- din 01.12.2008; Asistent cercetare; Psiholog, ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Bariț”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane

- din 2009; Asistent universitar asociat; Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca

 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

- germană – Traducător, interpret autorizat de Ministerul Justiției;

- engleză

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

- Monica Albu, Carina Herbei, Timișoara, 23-25 martie 2012, Simpozonul Internațional Cercetări și Aplicații în Psihologie, Ediția 20, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea agresivității construite sau adaptate în România, în ultimii ani.

- Timișoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată și lumea profesiilor. A VII-a Conferință Internațională EuPsiRo2011, cu comunicarea: Despre motivația persoanelor neintegrate profesional.

- C. Văsar, G.V. Todea, Monica Albu, C. Carpa, C. Kubik, Carina Herbei, Timișoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferință internațională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Aspecte morale în profilul managerului din România de azi.

- Monica Albu, C. Văsar, Carina Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Timișoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferință internațională EuPsiRo 2011, cu comunicarea:  Aspecte ale evaluării strategiilor de coping.

- Monica Albu, C. Văsar, G.V. Todea, Carina Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Timișoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferință internațională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi.

- Buziaș, 24 – 25 aprilie 2010, Simpozion internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Ediția a XIX-a, cu intervenții la workshopul Importanța evaluării psihologice ca parte a procedurilor de sănătate și protecție pentru muncă.

- 2009, Comitetul de organizare la cea de-a VI-a Conferință Internațională de Psihologie Aplicată EUΨRO

- 2009 Coorganizator și comoderator la Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională „Competențe și capabilități în educație”, cu masa rotundă: Consilierea cuplului: dubla carieră și echilibrul dintre muncă și viața familială

- 2007, Comitetul de organizare la cea de-a V-a Conferință Internațională de Psihologie Aplicată EUΨRO

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- 2007 - 2008, Asociația Română de Analiză Tranzacțională (ARAT), Asociația Europeană de Analiză Tranzacțională (EATA)

- din 2008, Asociația Psihologilor din Banat

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

2004 – 2005 Redactor  la Revista Studențească de Psihologie „Cuget și Simțire”

2005 – 2007 Redactor șef  la Revista Studențească de Psihologie „Cuget și Simțire”

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condițiile societății românești contemporane:angajare și dezangajare morală, CS III drd. Lucia Faiciuc (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Marius Florea, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2013-2015].

- Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societății românești actuale, CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2008-2012].

 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

I.a. Capitole din cărți

·      Analiza tranzacțională ca mijloc de diagnoză în organizații, în Psihologia între provocări și soluții, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 81-89.

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL: 1

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

 

 

NUMĂRUL TOTAL: 20

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 7

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 14

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE:

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.