HOMEÈ

 

 

Andrei NEGRU

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

cercetător științific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

istoria sociologiei românești

sociologie rurală

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0039-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 Cluj-Napoca-400185, str. Onisifor Ghibu nr.12. Tel.: 0264/593341, 0724/339522; E-mail: andnegru@yahoo.com.

 

DATA NAȘTERII

1950 ianuarie 14

 

LOCUL NAȘTERII

Cluj

 

STUDII

    Liceale

Liceul “Nicolae Bălcescu” Cluj (1963/1964 – 1966/1967);

    Universitare

Facultatea de filosofie, Secția sociologie, a Universității din București (1967/1968 – 1970/1971).

    Postuniversitare

    Doctorale

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, filosofie, 1990-1995, Teza: Din istoria cercetării sociale românești. Institutul Social Banat-Crișana

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- sociolog, prin repartiție guvernamentală,  în cadrul Sectorului de filosofie-      sociologie-psihologie al Centrului de Științe Sociale din Cluj (18 octombrie 1971 – 26 noiembrie 1974);

- cercetător științific în cadrul aceluiași sector (27 noiembrie 1974 – decembrie 1990);

- cercetător științific III în cadrul Secției de Drept, Economie și Sociologie a Institutului de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca (decembrie 1990 – 30 septembrie 1995);

- cercetător științific II în cadrul aceleiași secții (1 octombrie 1995 – 31 decembrie 2001 ).

- cercetător științific I în cadrul Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie “G. Barițiu” (de la 1 ianuarie 2002).

    Activitate didactică

-

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceză: bine

engleză: satisfăcător

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

-

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Alternative paradigmatice în sociologia românească interbelică. Contribuții ale sociologie clujene – 2000-2002 (în colab.);

- Transformări identitare și atitudini privind schimbarea în spațiul rural transilvănean – 2002-2004 (în colab.);

- Strategii de viață (individuale și colective) în post-comunism. Evidențe empirice în Transilvania – 2005-2007 (în colab.);

- Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească – 2008-2010 (în colab.).

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale -

Internaționale

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

membru al Asociației sociologilor din România

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- membru în Comitetul de redacție al “Anuarului Institutului de Istorie “G.Barițiu”, Seria Humanistica (2003 –);

- membru în Consiliul redacțional al revistei “Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Seria Sociologie (categ. C – CNCSIS).

 

ALTELE

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI II. EDIȚII DE DOCUMENTE III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 21

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 32

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 4

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 1

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 55

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

 

 

 

Lucrări disponibile "on line":


(articol reprezentativ)

Surse referențiale ale sociologiei românești interbelice: o analiză cantitativă

Format:    HTML    PDF


 

Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”

 

SOCIOLOGIA CLUJEANĂ INTERBELICĂ. REPERE TEORETICE ȘI EMPIRICE

Format:    PDF (4 MB)

 

ELEMENTE DE GÂNDIRE SOCIOLOGICĂ ÎN PUBLICISTICA TRANSILVĂNEANĂ DE PÂNĂ LA 1918

Format:    HTML

 

IDEEA EXTENSIUNII UNIVERSITARE

Format:    HTML

ION CLOPOȚEL Studiu monografic

Format:    HTML   PDF (674 KB)