Mihaela GLIGOR

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

Cercetător Științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

filosofie

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0039-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 E-mail: mihaelagligor@gmail.com

 

DATA NAȘTERII

1977 iunie 23

 

LOCUL NAȘTERII

Brad, jud. Hunedoara, România

 

STUDII

    Liceale

1991-1995, Liceul teoretic „Avram Iancu” Brad, Hunedoara, Secția Matematică – Fizică, Bacalaureat: 1995.

    Postliceale

1996-1997, Colegiul „ConSoft Computers” Sibiu, Domeniul Informatică, Limbaje de programare, Contabilitate. Diplomă de analist programator: 1997.

    Universitare

1997-2001, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Licență: 2001.

    Postuniversitare

2001-2002, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Studii Aprofundate de Filosofia Umanului (Masterat): 2002.

    Doctorale

2002-2006, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Școala Doctorală Paradigma Europeană. Titlul tezei: Mircea Eliade și Extrema Dreaptă Românească. Susținerea tezei: 14 iulie 2006.

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 2007 – cercetător științific III

    Activitate didactică

- 2001-2002 Preparator la disciplina Filosofia Religiilor în cadrul Catedrei de Filosofie Sistematică a Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

- 2005-2006 Titular al cursului (facultativ) intitulat A treia cale. Un eșec politic și filosofic, susținut în cadrul Facultății de Studii Europene a Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză – foarte bine

Germană - satisfăcător

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

- 4 februarie – 1 iulie 2009, bursă postdoctorală ICCR (Indian Council for Cultural Relations), la Jadavpur University din Calcutta, Department of Philosophy, Centre for Advanced Study in Philosophy.

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

- 2005 Participare la Festivalul Internațional “Lucian Blaga” Cluj-Napoca – ediția a 15-a, 5-7 mai 2005, prilejuit de aniversarea a 110 ani de la nașterea poetului și filosofului.

- 2007 Participare la Manifestările științifice internaționale – Colocviile Mircea Eliade, Ediția a IV-a, Centenar Mircea Eliade, 30-31 martie 2007, Sighișoara. Manifestări organizate de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Județului Mureș, Primăria Municipiului Sighișoara, Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara, Asociația Culturală „Dieter Schlesak” Sighișoara.

- 2007 Participare la International Seminar on HISTORY OF RELIGIONS to mark the centenary of Mircea Eliade (1907-1986), 8-10 Octombrie 2007, New Delhi, India. Lucrarea: Mircea Eliade’s Romanian Past. Religion and Politics.

- 2007  Participare la Panel Discussion ”Orientalism Revisited” at Victoria Memorial Kolkata, 13 octombrie 2007, Kolkata, India.

- 2008 Participare la International Seminar on Religion and Science, 12 – 15 februarie 2008, organizat de The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India; lucrarea cu tema The History of Religions in Romania after Mircea Eliade.

- 2008 Participare la Panel Discussion pe tema Religion in Globalised Society, organizat la Jadavpur University, Centre of Advanced Study in Philosophy, Kolkata, India, 18 februarie 2008; lucrarea Religion in 21st Century.

- 2008 Participare Conferința internațională AnthropoEast: The Europenisation of Balkans – The Balkanisation of Europe, 3rd Edition, Craiova, 26 – 29 noiembrie 2008; lucrarea Interpreting the Legend of Master Manole in Multicultural Europe.

- 2009 Visiting Fellow la Department of Sociology, Panjab University, Chandigarh, India; 18 martie 2009. Conferința susținută: Mircea Eliade. The Quest. Life, Religion, Faith.

- 2009 Visiting Fellow la Department of Philosophy, Panjab University, Chandigarh, India; 19 martie 2009. Conferința susținută: Mircea Eliade and his political involvement.

- 2009 Participare la International Conference on Interface between East and West: Multiculturalism and Identity. What can Sociology and Religious Studies Contribute to the Making of a Better Society, 10-12 iunie 2009, organizata de Department of Sociology, Jadavpur University Kolkata in colaborare cu Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Sweden, la Jadavpur University, Kolkata.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Membru în echipa de cercetare a temei: “Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relațiilor cu Republica Moldova. Valori naționale și valori europene în mitologia politică post-comunistă în România și Republica Moldova” (2006-2008), responsabil temă, CS I dr. Ionuț Isac.

- Membru în echipa de cercetare a temei: Valorificarea gândirii sociologice și filosofice din Transilvania (2009-2013).  Activitate propusă pentru anul 2009: Spațiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranția.

 

 

GRANTURI ACCESATE

 

Naționale

 2003 –  Membru în echipa de realizare a Grantului Filosofie românească și filosofie europeană la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj în perioada 1919-1948, finanțat de CNCSIS între 2003-2005.

Internaționale

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE, NOMINALIZĂRI

- Nominalizare la categoria Debut la Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2007 cu lucrarea Mircea Eliade. Anii tulburi. 1932-1938, Prefață de Liviu Antonesei, București, Editura EuroPress Group, 2007.

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- 2004 – Membru LITER ART XXI Voices across Nations, International Association of Romanian Writers & Artists (Asociația Internațională a Scriitorilor și Oamenilor de Artă Români).

- 2005 – Membru fondator al Asociației Române de Studii Religioase (ARSR).

- 2009 – Membru în Comitetul Executiv al RICA (Romanian-Indian Cultural Association – Asociația Culturală Româno-Indiană)

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- Redactor șef: The International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008. http://humanisticideology.blogspot.com/

- Manuscript-editor: Logos Architekton, Journal of Logic and Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2007, 2008.

- Redactor invitat (responsabil număr): Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles, no. 3-4, Autumn-Winter 2007. Tema: Mircea Eliade – Le défi de l’histoire, București, Institutul Cultural Român, 2007.

- Redactor invitat (responsabil număr): Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Philosophia, no. 1, 2006. Tema: Mircea Eliade, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2006.

 

ALTELE (CitĂRi În Volume)

- Sorin Alexandrescu, Mircea Eliade, dinspre Portugalia, București, Editura Humanitas, 2006.

- Florin Țurcanu, Mircea Eliade. Prizonierul istoriei, București, Editura Humanitas, 2005 (ediția a II-a, 2007).

- Andrei Oișteanu, Religie, politică și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, Iași, Editura Polirom, 2007.

- Mircea Handoca, Mircea Eliade. Biobibliografie, vol. 4, 1999-2007, București, Criterion Publishing, 2007.

- Mihai Posada, Publicistica lui Mircea Eliade, București, Criterion Publishing, 2006.

- Traian Vedinaș, Bătăliile mistagogului: Mircea Eliade și politicele anilor '30, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2007.

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

- 29.01.2008 – 21.02.2008 stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India.

- 12.05.2008 – 19.05.2008 stagiu de cercetare la Universitatea din Brescia, Italia.

- 04.02.2009 – 01.07.2009, ca bursier ICCR (Indian Council for Cultural Relations), stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Kolkata, India; la The Asiatic Society, Kolkata, India și la Biblioteca Jadavpur University, Kolkata, India. Subiectul cercetării: „Filosofia religiilor la Rabindranath Tagore”, subiect abordat în cadrul bursei postdoctorale cu tema „Nostalgia Originilor la Mircea Eliade și Rabindranath Tagore”.

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 18.

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 17.

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

COLECȚII COORDONATE

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 15

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 40

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 4

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 22

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.