Monica ALBU

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

cercetător științific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

psihologie

 

FUNCȚIA

șef de sector

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0039-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

tel. 0740-013874

e-mail: albu.monica@yahoo.com

 

DATA NAȘTERII

1955 septembrie 24

 

LOCUL NAȘTERII

Cluj-Napoca, Cluj, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca

1970-1974

1974 - bacalaureat

    Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1974-1978

1978 - licența

specialitatea Matematică

    Postuniversitare

masterat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, specialitatea Analiză numerică, 1978-1979

    Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Psihologie, 1996-1999

1999 – susținerea doctoratului

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- cercetător științific principal III : 1990-1999;

- cercetător științific principal II : 1999-2001 ;

- cercetător științific principal I : din 2001

    Activitate didactică

- conferențiar universitar: din 1999.

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

- Foarte bine: franceza

- Satisfăcător: engleza

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

- Faur, P., Albu, M., Moga, V., Metode pentru optimizarea rețelelor de cercetare geologică a zăcămintelor tabulare, cu ajutorul calculatorului. Simpozionul internațional  cu tema „Valorificarea substanțelor nemetalifere”, Cluj-Napoca, 21-23 septembrie 1983.

- Albu, M., Pitariu, H., From „clinical folklore” to psychometric precision: a support for computer narrative reports. Second Conference European Association of Psychological Assessment, Groningen, August 25-27, 1993.

- Pitariu, H., Albu, M., Aplicarea unor procedee matematice în proiectarea și evaluarea învățării unui produs informatic. Simpozionul internațional „Științele educației și formarea continuă a adulților”, Cluj-Napoca, 3-4 iunie 1994.

- Pitariu, H., Albu, M., Anxietatea față de calculator: cauze și posibilități de reducere. Simpozionul internațional „Pregătirea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1995.

- Albu, M., Toma, C., Posibilități de adaptare a lecțiilor de fizică, prin IAC, la particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Simpozionul internațional „Pregătirea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1995.

- Dincă, M., Albu, M., The psychological profile of creative teen-agers. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995.

- Albu, M., Pitariu, H., A mathematical model for score interpretation on personality inventory scales. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995.

8. Albu, M., Pitariu, H., Criterion-related validity of psychological tests: A new solution. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995.

- Albu, M., Toma, C., Personalitatea utilizatorului - factor decisiv în elaborarea programelor pentru I.A.C., Conferința republicană „Informatizarea învățământului”, Bălți, Republica Moldova, 6 octombrie 1995.

- Pitariu, H., Albu, M., Componente ale anxietății față de calculator. Conferința republicană „Informatizarea învățământului”, Bălți, Republica Moldova, 6 octombrie 1995.

- Albu, M., A study concerning the efficiency of the course on informatics for students. Romanian Conference on Medical Informatics, MEDINF'95, București, 3-5 noiembrie 1995.

- Albu, M., Toma, C., Pitariu, H., Personality and Computer Assisted Instruction (C.A.I.): Bases for developing an adaptive program. 8th European Conference on Personality, University of Ghent, Belgium, July 8-12, 1996.

- Albu, M., Chestionare de personalitate. Simpozionul Internațional de Psihologie Aplicată, Timișoara, 25-27 martie 1999.

- Albu, M., O variantă redusă a Inventarului Psihologic California. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2001, Ediția a treia, Sinaia, 17-19 mai 2001.

- Derevenco, P., Albu, M., Duma, E., A Prediction of Top Athletic Performances. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Budapest, 5-9 iunie 2002.

- Albu, M., Efectuarea prelucrărilor statistice asistată de programul ASSTA. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2003, Timișoara, 23-25 octombrie 2003.

- Albu, M., Autonomia și independența sunt denumiri diferite ale aceluiași construct?, Simpozionul internațional „Cercetări si aplicații în psihologie”, Ediția a XV-a: „Psihologia și aderarea europeană”, Timișoara, 5-6 mai 2006.

- Albu, M., Instrumente pentru evaluarea autonomiei, Simpozionul internațional „Cercetări si aplicații în psihologie”, Ediția a XV-a: „Psihologia și aderarea europeană”, Timișoara, 5-6 mai 2006.

- Albu, M., Reprezentarea socială a cercetării științifice la psihologi, A V-a Conferință internațională de psihologie aplicată EUΨRO 2007, Timișoara, 30 mai – 3 iunie 2007.

- Albu, M., Probe pentru identificarea elevilor supradotați în domeniul matematicii, Conferința internațională cu tema „Aspecte practice ale concepției contemporane despre supradotare”, Vîrșeț, 12 iulie 2007.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Mecanisme și stiluri de adaptare socială la tineri: cu referire la societatea românească actuală, temă de plan la I.C.S.U., 1998-2002  (în colaborare).

- Construirea unei grile pentru evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei Române, temă de plan la I.C.S.U., 2002 (autor unic).

- Mecanisme psihosociale ale structurării personalității la vârsta adolescenței și tinereții, temă de plan la D.C.S.U., 2005-2007 (în colaborare).

- Factori psihosociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societății românești actuale, temă de plan la D.C.S.U., din 2008 (în colaborare).

 

GRANTURI ACCESATE

 

Naționale

- Construirea și utilizarea testelor psihologice, Contract de Grant cu Academia Română, 1995 (autor unic).

- Proiectare pedagogică și programe-computer pentru instruirea asistată de calculator, Contract de Grant cu Consiliul Național al Cercetării Științifice Universitare, 1995 (în colaborare).

- Practici europene pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, proiect Phare 2003/005-551-05.03.02.113, 2006-2007 coordonat de Institutul Postliceal Phoenix din Cluj-Napoca (colaborator).

- Soluții innovative de asistență psihologică a angajaților, Contract 74 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2010 (rol în proiect: responsabil științific).

- Soluții de evaluare și intervenții în sănătate mintală la copii și adolescenți, Contract 241/3.10.2008 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (rol în proiect: cercetător).

 

Internaționale

- Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish, proiect Phare nr. 04SER02/03/006, suportat de European Agency for Reconstruction și implementat de The Preschool Teacher Training College in Vrsac (Serbia) și Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, în anul 2007 (colaborator).

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- 2002 premiul „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, pentru cartea Albu, M. (2000), Metode și instrumente de evaluare în psihologie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- 2002 distincția Life Achievement Award, acordată de organizația International Biographical Centre Cambridge.

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- membru în Asociația Psihologilor din Banat

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- 1999-2000 Studii de Psihologie (revista Universității Ecologice „Dimitrie Cantemir” din Târgu–Mureș);

- 2004-2005 Anale. Seria Psihologie, Universitatea „Tibiscus”, Timișoara – 2 numere.

- 2004-2005 Cuget și simțire, Universitatea „Tibiscus”, Timișoara;

- 2006-2008 Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca. Series Humanistica − 2 numere

 

ALTELE

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI II. EDIȚII DE DOCUMENTE -

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE -

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 55

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 67

 

VI. BIBLIOGRAFII -

 

VII. TRADUCERI -

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 1

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: -

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: -

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: -

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE:  125

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

 

Lucrări disponibile "on line":

SHORTER ALTERNATIVES TO THE CALIFORNIA PSYCHOLOGICAL INVENTORY (CPI)