ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA CLUJ‑NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE "GEORGE BARIȚ"

DEPARTAMENTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

 

 

 

 

 

 

STUDII ȘI CERCETĂRI

 

din domeniul științelor socio-umane

 

 

 

Volumul 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura ARGONAUT

 

Cluj-Napoca

2007


 

Volumul apare sub egida Departamentului de Cercetări Socio-Umane,
Institutul de Istorie „George Bariț” al Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca

 

 

Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 8

Tel.: +40-264-597343; Fax: +40-264-596889

E-mail: dcsu@cluj.astral.ro

 

 

 

 

Referenți științifici:
Monica Albu, Ioan Berar, Ionuț ISAC, Adrian MAN,

Vasile MARIAN și Andrei Negru

 

 

 

 

 

ISBN 978-973-109-049-8

 

 

 

Consilier editorial atestat: Emil Pop

 

 

©       Toate drepturile asupra acestei versiuni aparțin Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca și autorilor.

 

 

 

 

Coperta: Cristina Tămaș

 

Tehnoredactare computerizată:  Mihai Antal și Monica Albu

 

Tiparul: S.C. Roprint SRL – Cluj-Napoca

 

Tiraj: 120 de exemplare

 

 

CUPRINS

 

 

FILOSOFIE

PSIHOLOGIE

SOCIOLOGIE

ȘTIINȚE ECONOMICE

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

ȘTIINȚE JURIDICE

VARIA