Nicolae EDROIU

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

  

 

Funcția

Director al Institutului

Președintele Consiliului Științific al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca.

 

Domeniul de cercetare științiifică

Istorie Medievală

 

contact

E-mail: istorie@acad-cluj.ro

 

Data și locul nașterii

7 decembrie 1939, Olteni-Bodoc, jud. Covasna, România

 

Studii

 Liceale

Liceul „Unirea” din Brașov (1953-1958). Susținut Bacalaureatul în 1958

 Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția de Istorie (1958-1963), Susținut licența în Istorie în anul 1963

 Postuniversitare

- Universitatea din Belgrad (Serbia), 1967-1968.

- College d'Europe – Bruges (Belgia), 1970-1971, Atestat de absolvire, 1971

 Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie (Medievală și Premodernă), (1966-1970), Susținut teza de doctorat în 1974, cu titlul: Ecourile europene ale Răscoalei lui Horea (1784-1785) (cond. științ. Acad. Ștefan Pascu)

 

Specializări în străinătate

- Italia (Roma), iunie 2009 – Biblioteca Națională – cercetări cu privire la izvoarele istorice privind relațiile româno-italiene în sec. al XVIII-lea

- Ungaria (Budapesta), 4-8 octombrie 2010 – participare la Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară, pe tema Istoria și Literatura, în baza Protocolului încheiat între cele două părți în octombrie 2008, la Reuniunea de la București. În calitate de președinte al Părții Române în Comisie, în cadrul Reuniunii a prezentat  și cuvântul de deschidere.

- Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), 1994

- Universitatea din Beograd (Serbia), în Bizantinologie și Slavă veche, 1967-1968;

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

- Nicolae Edroiu, Ungaria (Budapesta), 4-8 octombrie 2010 – participare la Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară, pe tema Istoria și Literatura, în baza Protocolului încheiat între cele două părți în octombrie 2008, la Reuniunea de la București. În calitate de președinte al Părții Române în Comisie

- Italia (Roma), 4-30 iulie 2010 - cercetări în biblioteci din Roma pentru a extrage știri referitoare la ecourile Răscoalei lui Horea (1784-1785) în străinătate.

- Italia (Roma), iunie 2009 – Biblioteca Națională – cercetări cu privire la izvoarele istorice privind relațiile româno-italiene în sec. al XVIII-lea

- Documentare științifică la Roma (Biblioteca Apostolica Vaticana, iulie 1996, iunie‑iulie 2000), la Biblioteca Școlii Normale Superioare din Pisa (iulie 1999, iunie‑iulie 2000) și în Biblioteca Națională Centrală „Vittorio Emmanuele II” din Roma (2000, 2006).

- Documentare științifică în cadrul Programului „Tempus” la Universitatea Liberă din Bruxelles (februarie‑martie 1994).

 

Limbi străine cunoscute

franceza – bine

italiana, maghiara și sârba

 

Experiența științifică și profesională

- Cercetător științific I (½) la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca al Academiei Române, din 1998

- Preparator III la Catedra de Istoria României a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1963-1964

- Preparator II, 1964-1965

- Preparator I, 1965-1966

- Asistent suplinitor, 1966-1968

- Asistent universitar, 1968-1970

- Lector universitar, 1970-1978

- Conferențiar universitar, 1978-1990

- Profesor universitar, 1990 –

 

Temele șiințifice de plan

- Izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei - coordonator program

- Documenta Romaniae Historica. Series C

- Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria

 

DOMENIU DE INTERES

- Istorie medievală și premodernă a Transilvaniei

- Arheologie medievală

- Științele auxiliare ale Istoriei

 

Distincții, Premii

- Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, 2012;


- Membru corespondent al Academiei Române, 1999


- Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler – 2002;

- Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pe anul 1976 pentru lucrarea: Răsunetul european al Răscoalei lui Horea (1784-1785), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976;


- Cetățean de onoare al orașului Bruges - Belgia, 2011;

- Crucea Transilvană acordată de Mitropolia Ortodoxă Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, 2008;

- Cetățean de onoare al comunei Vețel - Huneoara, 2001;

- Cetățean de onoare al comunei Padeș - Gorj, 2000;

- Titlul de „Conferențiar Universitar Evidențiat” acordat de Ministerul Educației și Învățământului (Ordinul nr. 5703 din 19 iunie 1984).

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE -

- Membru corespondent al Academiei Române (1999)

- Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de „Ofițer” conferit de Președintele României (2010)

- Președintele Părții Române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă (2001) care funcționează în baza acordurilor de colaborare interacademică semnate între Academia Română și Academia Slovacă de Științe

- Președintele Părții Române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Ungară (2010) care funcționează în baza acordurilor de colaborare interacademică semnate între Academia Română și Academia Maghiară de Științe (2010)

- Președintele Filialei Cluj a Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române (1995)

- Membru al Asociației Arheologilor Medieviști din România (1996)

- Membru de onoare al Asociației Arheologilor din Republica Moldova (1996)

- Vicepreședinte al Societății Române de Vexilologie (SRV) (1997)

- Președintele Biroului Zonal Cluj al Comisiei Naționale de Heraldică (2003)

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE           

- secretar de redacție al revistei „Studia Universitatis «Babeș‑Bolyai»” Series Historia din Cluj‑Napoca (1968‑1984); Redactor șef adjunct al revistei „Studia Universitatis «Babeș‑Bolyai»” (1985‑1989); membru în Colectivul de redacție al revistei „Studia Universitatis «Babeș‑Bolyai»” Series Historia (1993‑1996); Redactor coordonator al Colegiului de redacție al revistei „Studia Universitatis «Babeș‑Bolyai»”, Series Historia (1997‑2004);

- membru în Colegiul de redacție al revistei „Caietele David Prodan” din Cluj‑Napoca (din 1994);

- membru în Colegiul de redacție al „Revistei de Arhivistică” editată de Asociația Arhiviștilor „David Prodan” din Cluj‑Napoca (din 1995);

- Redactor al Buletinului Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, Filiala Cluj‑Napoca (I‑II, 1995‑1996 –);

- membru în Colegiul de onoare al revistei „Crișana. Antiqua et Mediaevalia” din Oradea (I, 2000 –);

- membru în Colegiul de redacție al revistei „Acta Musei Napocensis”, Cluj-Napoca (din 2007);

- membru în Colegiul de redacție al revistei „Acta Musei Porolissensis”, Zalău (din 2006);

- redactor responsabil al „Anuarului Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj‑Napoca” (din 2008).

 

Conducător de doctorat

- din anul 1990 - pentru 16 doctoranzi. 9 dintre ei au obținut titlul de Doctor în Istorie, 1 în faza de Program de pregătire, 3 în faza de Elaborare a tezei și 3 în sistem nou.

- participări în calitate de președinte în comisii de examene, referate – cu prezentări de observații și recomandări; președinte al comisiilor de susținere a tezelor de doctorat în cadrul Institutului.

- referent oficial în comisiile de susținere publică ale tezelor de doctorat în Istorie, Teologie și Litere la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Oradea.

- membru în Comisii de analiză și susținere de teze de doctorat la Universitățile din Cluj‑Napoca, Iași, București, Sibiu, Chișinău (Republica Moldova), Pisa (Italia).

 

Granturi accesate

- manager al proiectului POSDRU 61.104 din Fonduri europene privind studii postdoctorale în domeniul științelor sociale – activități de implementare și funcționare a proiectului (2010-2012).

- Posesiunile transilvănene ale domnilor Țării Românești și ai Moldovei (sec. XIV-XVIII), Academia Română, 2002-2003.

- Procesul de constituire a formațiunilor politico-statale românești (sec. IX-XI), CNCSIS, 1998-1999;

- Istoria României. Transilvania. Vol. I, CNCSIS, 1996-1997;

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți | Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice | Manuale universitare

 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000

Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

 

I. CĂRȚI

 Capitole din cărți

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

II. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

III. MANUALE UNIVERSITARE

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII 

VII. TRADUCERI -

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 138

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 130

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

Participări la manifestări științifice

Internaționale | Interne

internaționale

interne