Eilhart Anton Dörner

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

POSTUL OCUPAT               

Cercetător științific II

 

Domeniul de cercetare științifică

Istorie Universală

 

FUNCȚIA                             

membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca

 

contact              

e-mail:dorneranton@yahoo.com

 

DATA și locul NAȘTERII                   

3 iulie 1951 , Cluj, Romania

 

STUDII

    Liceale                 

Liceul George Barițiu , Cluj-Napoca 1966-1970, Bacalaureat 1970

    Universitare             

Universitatea Babbeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1970-1974; licență 1974, în specialitatea Istorie

    Doctorale      

Universitatea „Babeș‑Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie (1993-1999), conducător științific prof. dr. Ládislau Gyémánt. Titlul tezei: Reformismul austriac și administrația din Transilvania din veacul al XVIII‑lea. Doctor în Istorie, titlu acordat în 1999.

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE 

Europa Institut Budapesta, Ungaria, 1990, 1993

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

germană, maghiară (bine)

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE        

- Budapesta, 3-11 septembrie 2012, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Biblioteca Academiei Maghiare de Științe) din Budapesta

- Budapesta, 3-15 iulie 2011, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice la stagiul de cercetare și documentare efectuat la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Szécsényi și Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Națională a Ungariei) din Budapesta

- Budapesta, 6-17 decembrie 2010, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice efectuat la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Szécsényi și Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Națională a Ungariei) din Budapesta

- Budapesta, 30 iunie – 9 iulie 2009, stagiu de documentare în cadrul schimbului interacademic

Budapesta, 8 – 22 iulie 2007, stagiu de documentare în cadrul schimbului interacademic (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare)

 

EXPERIENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluție profesională

Asistent cercetare, cercetător III, cercetător II

    Activitate didactică

Profesor de istorie, Școala generală Beclean, 1974-1988, Liceul Mihail Eminescu , Cluj-Napoca 1988-1990

Grade didactice obținute în învățământ: definitiv 1977 gr. did. II 1982     

Domeniu de interes: Istorie instituțională,istoria   minorităților din Transilvania

 

TEMELE ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Izvoarele răscoalei lui Horea 

- Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750

- Curtea princiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea - coordonator proiect

 

Domeniu de interes

- istorie instituțională;

- istoria minorităților din Transilvania princiară;

- cercetări genealogice.

 

ACTIVITĂȚI DOCTORALE

- participări în calitate de membru în comisii de examen și referat și  participant – cu  observații și sugestii – la referate ale doctoranzilor Institutului.

- participare în calitate de referent oficial  în comisia de doctorat la Universitatea Catolică „Pázmány Péter” din Budapesta

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

Colaborator al Institutului de Iudaistică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

distincții, premii

Premiul George Barițiu” al Academiei pe anul 2009 pentru lucrarea Reformismul austriac și administrația din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2009, 408  p.

 

GRANTURI ACCESATE                 

Membru în grantul CNCSIS  1254/2007-2008, pe tema Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (director grant Remus Câmpeanu).

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

Cărți | Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice

 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000

Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRȚI

    coautor

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

    Autor

    Coautor

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE -

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII -

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE -

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: -

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: -

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: -

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: -

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Internaționale | Interne

 

INTERNAȚIONALE

INTERNE