Remus Câmpeanu

Lucrări disponibile "online"    

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005 

POSTUL OCUPAT

cercetător științific I

 

DOMENIUL  DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ          

Istorie modernă

 

FUNCȚIA                             

șef de sector Istorie modernă

membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca

 

contact

campeanuremus@yahoo.com

 

DATA și locul NAȘTERII

25 noiembrie1960, Cluj-Napoca, România

 

STUDII

    Liceale       

Liceul „George Coșbuc”, Cluj-Napoca – 1975-1979, anul susținerii bacalaureatului: 1979

   Universitare 

(Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie – 1980-1984 – anul susținerii licenței: 1984, specialitatea: istorie

     Doctorale       

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, denumirea specialității: Istorie modernă universală, anii urmați: 1992-1999, anul susținerii doctoratului: 1999, titlul tezei de doctorat: Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea. A obținut distincția summa cum laude, acordată de Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ  ȘI STRĂINĂTATE       

- Universitatea „Vanderbilt” din Nashville, SUA, 2006-2007, specializare în istoriografie modernă americană.

- Universitatea „Kossuth Lajos” din Debrețin, Ungaria, 1993-1994, specializare în predarea istoriei confesionale din Europa Centrală.

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

- Budapesta (Ungaria), 4-6 noiembrie 2014, participare la reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungare

- Prečov (Slovacia), 7-14 iulie 2013, stagiu de documentare și cercetare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2013, la Arhivele Bisericii Greco-Catolice din Prečov și la Arhivele Universității din . Prečov pe tema politicii religioase a Imperiului habsburgic în Transilvania și Ungaria superioară în veacul al XVIII-lea (la proiectul de cercetare al Institutului – Izvoarele Răscoalei lui Horea)

- Budapesta, 2012, stagiu de cercetare și documentare la Arhivele Naționale ale Ungariei, Secția de Microfilme a Arhivelor Naționale ale Ungariei, Biblioteca Academiei Ungare de Științe și Biblioteca Națională Széchenyi,

- Budapesta, 2011, stagiu de cercetare și documentare la Arhivele Naționale ale Ungariei, Secția de Microfilme a Arhivelor Naționale ale Ungariei, Biblioteca Academiei Ungare de Științe și Biblioteca Națională Széchenyi

- Budapesta, 4-13 iulie 2010, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice efectuat la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Szécsényi și Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Națională a Ungariei) din Budapesta

- Budapesta (Ungaria), 3-16 iulie 2009, stagiu interacademic de documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Szécsényi și Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Națională a Ungariei) din Budapesta

- Budapesta, Viena și Roma, 16-27 septembrie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, la Biblioteca Națională a Ungariei din Budapesta, la Arhivele Naționale ale Austriei din Viena și la Biblioteca Vaticanului din Roma

- Budapesta  și Viena, 22-28 iulie 2008, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare), la Biblioteca Națională Szecsényi a Ungariei din Budapesta și la Arhivele Naționale ale Austriei din Viena

- Budapesta (Ungaria), 6-12 iulie 2008, stagiu interacademic de documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Maghiare) și la Széchényi Nemzeti Könyvtár (Biblioteca Națională a Ungariei) din Budapesta

- 11 septembrie 2006 – 11 martie 2007 – visiting scholar la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee (U.S.A.)

- 15-30 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Ungare

- 15-16 septembrie 2007, Debrețin, Universitatea „Kossuth Lajos”

- Nashville, Chicago (SUA): 2006,

- Roma (Italia) : 2002, 2007

- Ulm (Germania) : 2007

- Viena (Austria): 2002, 2004 și 2007

- Londra, Oxford, Cambridge (Anglia): 1995

- Budapesta, Szeged, Esztergom, Balatonfenyves, Debrețin (Ungaria): 1992,1993,1994,1996,1997,1998, 2002, 2005, și 2007

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Foarte bine - engleză, maghiară

Bine - franceză, latină

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluție profesională

- profesor de științe sociale în ciclul mediu de învățământ (1984-1988)

- bibliotecar, șeful compartimentului de achiziții-schimb internațional al Bibliotecii Filialei Cluj a Academiei Române (1989-1990).

- istoric la Institutul de Istorie “G. Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (din 1990)

-  istoric principal (din 1992)

- cercetător științific III (din 1994)

- cercetător științific II (din 2000)

- cercetător științific I (din 2009)

    Activitate didactică

- 1992-1993 - visiting professor la Universitatea „Kossuth Lajos” din Debrețin, Ungaria.

- 1994-1995 - profesor asociat la Universitatea „Hyperion” din București, Colegiul din Sfântu-Gheorghe.

- 1996-2002 - profesor asociat la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.

- 2000-2005 - profesor asociat la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

- 2006-2007 - visiting professor și visiting researcher la Universitatea „Vanderbilt” din Nashville, SUA.

- 2005-2008 - profesor asociat la Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Catedra de Studii Americane.

- 2007-2008 - profesor la școala internațională de vară organizată de Michigan State University în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

TEMELE ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750

- Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria - coordonator proiect

 

Domeniu de interes 

- Istoria modernă a Europei

- Istoriografie modernă și contemporană

- Istoria Bisericii și istoria socială în epoca modernă

- Istoria elitelor și istoria intelectualității în epoca modernă

- Istoria modernă a SUA

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, acordat în anul 2000, pentru lucrarea Elitele românești din Transilvania în veacul al XVIII-lea.

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE:

- secretar al Părții Române la Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungare

- Vicepreședinte al Asociației Istoricilor „I. Lupaș - Al. Lapedatu” din Cluj-Napoca.

- Vicepreședinte al Asociației Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice din România.

- Membru al Romanian Association for American Studies.

- Membru al European Association for American Studies.

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE:

- Fost membru în Colegiul de redacție al revistei „Caietele David Prodan” din Cluj-Napoca.

- Fost membru în Colegiul de redacție al revistei „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu” din Cluj-Napoca.

 

ACTIVITĂȚI DOCTORALE

- participări în calitate de membru în comisii de examen și referat și  participant – cu  observații și sugestii – la referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie premodernă.

- președinte și referent oficial  în  comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor în istorie

  

GRANTURI ACCESATE

    Naționale:

- Proiectul de cercetare EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, derulat de Facultatea de Filologie și Istorie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finalizat în cursul anului 2013, membru.

- Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic, grant CNCSIS, nr. 1254, perioada: 2007-2008, calitatea: director.

    Internaționale

- Unirea religioasă a românilor ardeleni în context transilvănean și european, grant finanțat de Fundația Pro Oriente din Viena, perioada 2000-2012, calitatea: colaborator.

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți | Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice

 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000

Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

 

I. CĂRȚI

    Cărți de autor:

    Cărți de prim autor:

Volume colective

Capitole din cărți

 II. EDIȚII DE DOCUMENTE

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII -  

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

  1. Școala Ardeleană, vol. VII,  editori Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Varga Attila, Florin Jula, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2013, 200 p. (în curs de apariție)  [ISBN 

  2. Mirela Popa-Andrei, Biserica ortodoxă din Transilvania în epoca reformismului austriac în vol.  În Spiritul Europei Moderne. Administrația și confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian și iosefin (1740-1790), [coord. Remus Câmpeanu și Anca Câmpian], Coautori: Varga Attila, Greta-Monica Miron, Mirela Popa-Andrei și Anton Dörner, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 131-196.

  3. În Spiritul Europei Moderne. Administrația și confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian și iosefin (1740-1790), coord. Remus Câmpeanu și Anca Câmpian, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 311 pag. Coautori: Varga Attila, Greta-Monica Miron, Mirela Popa-Andrei și Anton Dörner

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 34

 X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 3

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 17

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 2

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI  ȘTIINȚIFICE

Internaționale | Interne

 

INTERNAȚIONALE

INTERNE

 

Lucrări disponibile "on line":


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”


David Prodan despre Unirea religioasă a românilor ardeleni

Format:    PDF (363 KB)

Românii și ordinele catolice în Clujul veacului al XVIII-lea

Format:    PDF (398 KB)

INTELECTUALITATEA ROMÂNA DIN TRANSILVANIA ÎN VEACUL AL XVIII-LEA

Format:    PDF (870 KB)

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ între istorie și istoriografie

Format:    PDF (2 356 KB)

În pragul Europei.
Instituțiile Transilvane în Epoca Reformistă

Format: PDF (2 231KB)
 

În spiritul europei moderne. Administrația și confesiunile
din Transilvania în perioada reformismului terezian și iosefin (1740-1790)

FORMAT: pdf (1 750 kb)