Iosif Marin BALOG

POSTUL OCUPAT

Cercetător științific III

Funcția

Secretarul Consiliului Științific

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Istorie modernă

CONTACT

e-mail: iosif_balog@yahoo.de

DATA și LOCUL NAȘTERII

8 octombrie 1976, Toplița, Harghita, România

STUDII

Liceale

1991-1995, Absolvent al Liceului teoretic "Miron Cristea" Subcetate-Mureș, jud. Harghita (sef de promoție cu media 9,45).

Universitare

1996-2000, Absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj, media de licență 10 (zece), media anilor de studii, 9,25

Postuniversitare

2000-2001, Absolvent al Masteratului de Istorie Modernă Comparată Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, media 9 (nouă)

Doctorale

2001-2006, doctorand al Universității "Babeș-Bolyai" Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, Catedra de Istorie Modernă cu teza: Modernismul și dinamica modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1875), coordonator științific, Prof. Univ. Dr. Teodor Pavel;

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

Bursier Erasmus la Freie Universität Berlin, Germania, nivel doctorat, perioada 15 octombrie 2004 -15 iulie 2005

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

- Bochum/Germania, 11-19 octombrie 2014 stagiu de cercetare-documentare la Muzeul European al Mineritului [în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305].

- Budapesta, 17-23 noiembrie 2013 stagiu de cercetare-documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Ungare), în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286

- Budapesta, 21-31 octombrie 2013, stagiu de cercetare-documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Ungare), în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305

- Beijing, 2-16 august 201, stagiu de cercetare-documentare exploratorie în cadrul schimburilor inter-academice dintre România și RP. Chineză

- Viena, 9-15 iunie 2013, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliotek în cadrul proiectului PN-II-PCE-2011-3-0305

- Budapesta, 17-29 septembrie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Magyar Országos Levéltár (Arhivele Naționale Ungare), în cadrul schimburilor inter-academice dintre Academia Română și Academia Maghiară de Științe.

- Viena, 1-31 iulie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliotek în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104.

- Viena, 5 martie-30 aprilie 2012, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliothek în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104.

- Budapesta, 4-15 iulie 2010, Stagiu de cercetare-documentare în Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul programului de schimburi inter-academice pentru tema de cercetare Investițiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, identificare, fotocopiere documente și material statistic referitor la tema de cercetare.

- Budapesta, 30 august - 12 septembrie 2009, Stagiu de cercetare-docu­mentare în Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul programului de schimburi inter-academice pentru tema de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IX, 30 iunie - 5 iulie 1848, identificare, fotocopiere documente.

- Viena, 8-22 iulie 2009, stagiu de cercetare-documentare la Österreichische Staatsarchiv, si Österreichische Nationalbibliotek în cadrul grantului de cercetare cu tema: Relația rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914;

- Budapesta, 22 iunie - 5 iulie 2008, Stagiu de cercetare-documentare în Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul programului de schimburi interacademice pentru tema de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IX, 30 iunie - 5 iulie 1848, identificare, fotocopiere documente.

- Viena 20 februarie-5 martie 2006, Bursa de Cercetare-Documentare finanațată de Fundația "Pro Oriente" din Viena: documentare la Österreichische Staatsarchiv și Österreichische National Bibliothek.

- Berlin, 2004-2005, Cercetări de arhivă la Deutsche Bundesarchiv Berlin pentru tema: Interesele economice ale Germaniei la Dunărea de jos în primul deceniu al "Erei Bismarck" (1866-1878).

- Berlin, 15 octombrie 2004 -15 iulie 2005, Documentare în Bibliotecile Universitare din Berlin, pentru proiectul: Modernizarea în Europa Central-Răsăriteană, aspecte metodologice.

- Budapesta, 4-30 aprilie 2002, Cercetare-documentare la Arhivele Naționale Ungare din Budapesta (Magyar Országos Leveltár) și la Biblioteca Națională Széchenyi din Budapesta, cu bursa din Grant 154 Banca Mondială.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - foarte bine

Germana - bine

Maghiara - (vorbit)

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

Evoluție profesională

- Februarie 2007-aprilie 2008, asistent-cercetare, sectorul de istorie modernă, grupul de cercetare "Documentele Revoluției de la 1848-1849 în Transilvania"

- din aprilie 2008, cercetător științific în cadrul aceluiași sector.

Activitate didactică

- septembrie 2000-1 noiembrie 2001 cadru didactic titular la școala Generală nr. 4, Toplița, jud. Harghita, specialitatea istorie

- noiembrie 2001-2004, 2005-2006, predare seminarii de Istorie modernă a României pentru studenții din anul II în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a UBB Cluj-Napoca

TEMELE ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania

- Biografii pașoptiste. Culegere de studii

- Aspecte ale vieții politice, economice și sociale în Transilvania modernă (XIX-XX). George Barițiu și contemporanii săi

DOMENIU DE INTERES

- Istoria modernă a Transilvaniei;

- Revoluția de la 1848;

- istoria economică a spațiului românesc și central-european;

- probleme privind trăsăturile social-economice ale perioadei neoabsolutiste, liberale și dualiste în Transilvania;

- aspecte generale privind metodologia istoriei economice.

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- Premiul "G. Barițiu" al Academiei Române pe anul 2007 pentru lucrarea Dilemele modernizării. Economie și societate în Transilvania. 1850-1875, Editura International Book Access, Cluj-Napoca, 2007, 360 p.

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE -

- Membru în colegiul de redacție al revistei "Romanian Review of Financial and Banking History", Oradea.

ACTIVITĂȚI DOCTORALE

- participări cu observații și recomandări de specialitate la dezbaterile colegiale ale tezelor de doctorat în departamentul de specialitate al Institutului - Istorie modernă

- participări în calitate de membru în comisii de îndrumare la susținerea de proiecte de cercetare, referate/rapoarte de cercetare; precum și în comisii de examene și referate ale doctoranzilor Institutului;

GRANTURI ACCESATE

Naționale

- 2011-2014, Grant CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2011-3-0286, Mecanisme de selecție și promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz - elita greco-catolică, director de proiect CS III, dr. Mirela Andrei-Popa, derulat prin Institutul de Istorie "George Barițiu", membru în echipa de cercetare.

- 2011-2014, Grant CNCSIS-UEFISCDI, PN-II-PCE-2011-3-0305, Economie regională și dezvoltare comunitară în Transilvania, Banatul Montan și Bucovina în secolul 19 (1800-1914), director de proiect Prof univ. dr. Rudolf Gräf, derulat prin Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, membru în echipa de cercetare.

- 2011-2012, programul POSDRU, Instituția coordonatoare de tematică Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca. Tematica Centru - Periferie, Centralism, Regionalism și/sau Subsidiaritate? Politica Habsburgilor în Transilvania în perioada 1850-1867. Tema individuală de cercetare Politicile Economice ale Vienei în Transilvania 1850-1867, bursier postdoctoral.

- 2009-2011, Grant CNCSIS PN II, cod 2405 Relația rural-urban în procesul modernizarii din Transilvania 1850-1914, director de grant prof. Dr. Ioan Lumperdean, responsabil de proiect dr. Iosif Marin Balog.

- 2004-2006 Grant A 403 Tradiții și opțiuni democratice la popoarele central-europene în secolul al XIX-lea, membru în echipa de cercetare, secretar de proiect.

- 2002-2003, Grant CNCSIS A 1227, Tradiție și modernizare în societatea Transilvăneană în secolul al XIX-lea. Aplicant, secretar de proiect și membru în echipa de cercetare.

ALTE ACTIVITĂȚI

- Îndrumare practică de specialitate a studenților de la secția Arhivistică din cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a UBB în vederea organizării și inventarierii arhivei istorice a Institutului de Istorie "George Barițiu".

- Prezentări la lansări de carte organizate în cadrul Institutului

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE
Cărți | Ediții de documente | Ediții de lucrări științifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000 | Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRȚI

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

- 15 recenzii publicate în reviste de specialitate: "Caiete de antropologie Istorică", "Revista Bistriței", "Arhiva Someșană", "Anuarul Arhivelor Mureșene," "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariț», series Historica".

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE -

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 3

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE -

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Internaționale | Naționale

Internaționale

Naționale