OASPEȚI DE SEAMĂ AI INSTITUTULUI

 

De-a lungul celor 90 de ani de existență, Institutul de Istorie din Cluj-Napoca a fost vizitat de oaspeți de seamă din țară și străinătate, personalități ale vieții politice, științifice și culturale. Acestea au participat la manifestări științifice organizate de Institut, au susținut conferințe pe teme istoriografice importante și au sprijinit activitatea de cercetare a membrilor lui.

Dintre personalitățile politice care s-au implicat în viața Institutului se numără Regele Carol al II-lea al României, care în iunie 1937 a participat la inaugurarea oficială a clădirii Institutului (azi str. Napoca nr. 11), prim-miniștrii României C. Angelescu, Petru Groza, Ion Gheorghe Maurer, miniștrii învățământului C. Angelescu, Atanasie Joja, Ștefan Bălan, Liviu Maior.

Un sprijin deosebit a primit Institutul încă de la întemeiere din partea academicienilor profesori Nicolae Iorga și Vasile Pârvan, apoi a lui Gh. I. Brătianu, Constantin C. Giurescu, Andrei Oțetea, istorici recunoscuți pentru activitatea de cercetare științifică prestată.

În ultimele decenii, Institutul a beneficiat de prezența științifică a academicienilor Cornelia Bodea, D. Petrescu-Dâmbovița, Dan Berindei, Alexandru Zub, Ștefan Ștefănescu, Florin Constantiniu, care au conferențiat în cadrul Institutului, au prezentat comunicări științifice sau au făcut parte din comisii de doctorat susținute la Institut.

Între personalitățile științifice din străinătate care au vizitat Institutul de Istorie din Cluj, susținând comunicări științifice pe teme fundamentale ale istoriografiei se înscriu D. Obolenski (Oxford), Elekes Lajos (Budapesta), Keith Hitchins (Illinois, SUA), Cesare Alzati (Milano), Konrad Gündisch (Oldenburg, Germania), ultimii fiind aleși recent membri de onoare ai Institutului.