MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2014

PROGRAMUL manifestărilor Institutului în cadrul
ZILELOR ACADEMICE CLUJENE – 2014

 

I. Simpozion Științific Internațional  „ANUL 1914. SEMNIFICAȚII. CONSECINȚE”

Moderator: C.S.I dr. Dumitru Suciu

joi, 5 iunie 2014, ora 9, Sala de Conferințe a Institutului,

str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, etaj I

Lansare de carte:

Il Vescovato Romeno Unito con Roma Greco-Cattolico Oradea, L’Istituto Teologico Greco-Cattolico Sant’Atanasio Nyíregyháza, L’Istituto di Storia „George Barițiu” Cluj-Napoca, La Biblioteca dell’Accademia Romena Cluj-Napoca, L’Associazione „Episcop Vasile Aftenie”, 

LA SCUOLA TRANSILVANA, Editori: Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Attila Varga, Florin Jula), Nyiregyháza – Oradea, Casa Editrice Szent Atanáz Görogkatolikus Hittudományi Főiskola, 2013, 396 p.

Prezintă: Attila Varga

 

II. Sesiunea de comunicări științifice a Institutului, cu tema „ISTORIE ȘI ISTORIOGRAFIE”

Moderator: C.S.I dr. Susana Andea

vineri, 6 iunie 2014, ora 9, Sala de Conferințe a Institutului,

str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, etaj I

Lansare de carte sub genericul „Istoriografia actuală a modernității românești: direcții metodologice, agendă, perspective”

(Marin Balog, Mihaela Bedecean, Attila Varga, Ela Cosma, Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, Loránd Mádly)

 

III. Masă Rotundă „CENTENAR ȘTEFAN PASCU (1914-2014)”

Moderator: Prof.dr. Nicolae Edroiu, directoru Institutului

vineri, 6 iunie 2014, orele 12

 

INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA AL ACADEMIEI ROMÂNE

 

organizează Joi 5 iunie 2014, ora 12.30, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie “George Barițiu”, str. M. Kogălniceanu, nr. 12-14, etaj I

 

LANSAREA PUBLICAȚIILOR 

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA AL ACADEMIEI ROMÂNE și EDITURA ARGONAUT DIN CLUJ-NAPOCA

a organizat
Joi 22 mai 2014, ora 1200, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, etaj 1

Lansarea publicațiilor:

Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Autorității Naționale de Cercetare Științifică CNCS-UEFISDCI,
prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, cu titlul: Armatele imperiale și românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2013

Organizare manifestări științifice

Lansări de carte

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2012

LANSĂRI DE CARTE și dezbateri: 

 1. Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă ai Landsturmului românesc și starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, Editura Argonaut Cluj Napoca, 2011, 313 pp., ISBN 978-973-109-262-1.

 2. Revoluția transilvană de la 1848-1849. Date, realități și fapte reflectate în documente bisericești ortodoxe, volum întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuța, Lorand Madly, Editura Asab, București, 2011, 588 p., ISBN: 978-973-7725-85-1.

 3. Ela Cosma, Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848-august 1849) Generalul Iózef bem în corespondență, proclamații, documente, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 457 pp., ISBN 978-973-109-282-9.

 4. Biografii pașoptiste. Culegere de studii (3) coord. Ela Cosma, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 387 pp., ISBN 978-973-109-286-7.

 5. Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, seria C. Transilvania, vol. IX, 1-5 iulie 1848, (coord.) Ela Cosma, volum întocmit de: Ela Cosma, Attila Varga, Marin Balog Marghiola Bodor, Editura Academiei, București, 2011,  425p., ISBN 978-973-27-2078-3.

Participanți: membrii și doctoranzii Institutului, precum și invitați externi.

 1. Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. VI (26 septembrie 1862-13 iulie 1863). Volum editat de Dumitru Suciu (coord.), Simion Retegan, Loránd Mádly, Daniela Deteșan, Mirela Popa-Andrei, București, Editura Academiei Române, 2011, LXXX+534 p.

 2. Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii. Cuvânt înainte de Dumitru Suciu, coordonator Dumitru Suciu. Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Daniela Deteșan, Loránd Mádly, Ciprian Rigman, Mirela Popa-Andrei, București, Editura Academiei Române, 2011, 453 p.

 3. Attila Varga, Documenta Masonica Transilvanica et Banatica, Cluj-napoca, 2011, 310 p.

 4. Biserică, școală și comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modeernă. Eparhia Sibiului și Protopopiatul Cetății de Piatră. Corespondență (1849-1874). Volum întocmit de Dumitru Suciu (coord.), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Vlad Popovici, Cosmin Cosmuța, Flaviu Vida, Nicoleta Han, Loránd Mádly, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 625 p.

 5. Simion Retegan, Drumul greu al modenrizării – un veac din istoria unui sat transilvănean: Cuzdrioara. 1820-1920, Cluj-napoca, Editura Argonaut, 2011, 558 p.

 6. Gelu Neamțu, „Religia română” în Transilvania 1848-1918, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 222 p.

Participanți: membrii și doctoranzii Institutului, precum și invitați externi.

Participanți: membri ai Institutului, ai Centrului de Studii Transilvane, ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

Organizarea unor manifestări științifice:

Zilele Academice Clujene, 21-26 mai 2012

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2011

 

ATELIER DE LUCRU:  Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală și Răsăriteană

Atelierul de lucru de Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală și Răsăriteană se deschide în 23 noiembrie 2011, orele 11, în Sala de conferințe, et. 1, de la Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române, str. Mihail Kogălniceanu nr. 12-14, Cluj-Napoca.

Programul de desfășurare se accesează de aici.

Atelierul de lucru este organizat cu sprijinul Autorității Naționale de Cercetare Științifică, CNCS-UEFISCDI, prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064.

Sunt invitați la prezentări și dezbateri membrii și colaboratorii grantului CNCSUEFISCDI proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, colegii premoderniști și moderniști de la instituția gazdă, cu participarea istoricilor de renume:

* Academician Ioan-Aurel Pop, prof. univ. la Universitatea “Babeș-Bolyai”, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române din Cluj-Napoca

* Membrul corespondent al Academiei Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca

* Prof. univ. Mihai-Răzvan Ungureanu, de la Universitatea din București

* Cercetător superior Ion Varta, șeful Departamentului de Istorie Modernă de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe al Republicii Moldova din Chișinău

Istoria modernă a Europei Centrale și Răsăritene se reflectă în mod autentic prin documentele sale.

Interpretările istoriografice sunt perisabile, documentele istorice rămân…

Atelierul de lucru vizează două componente:

 

1. Limbile izvoarelor cu specificul lor

Sistemul de scriere

Limba documentelor

Scriere gotică

Scriere gotică Limba germană

Litere latine

Limba latină
Limba maghiară
Limba română

Alfabetul de tranziție

Limba română

Slove chirilice

Limba română
Limba sârbă
Limba rusă

 

2. Editarea critică a izvoarelor

Studiu introductiv

Abrevieri

Regeste

Documente
Transcrierea originalelor + Traducerea originalelor

Note explicative, variante

Indici

 

În afara unor inițiative din 1961 ale Academiei Române de adoptare a unui sistem coerent și unitar în ce privește strict editarea textelor românești din secolele trecute, care nu au întrunit consensul național, câteva demersuri individuale valoroase au jalonat parcursul, din Evul Mediu cu prelungiri până în Epoca Modernă, a paleografiei turco-osmane (Mihail Guboglu, 1958), latine (Jakó Zsigmond și Radu Manolescu, 1971), românochirilice (Nicolae Edroiu, 1972-2001; Damian P. Bogdan, 1978).

Alte paleografii de circulație pe teritoriul României și de însemnătate pentru istoria modernă a Europei Centrale și Răsăritene (germană, maghiară, sârbă, rusă) nu au fost monitorizate.

În 2008 Susana Andea a pornit o campanie de actualizare a regulilor cu aplicare internă utilizate în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca; referatele nu au fost publicate.

Acum propunem o perspectivă istorică, nu filologică, asupra muncii cu documentele și o perspectivă practică, nu teoretică, prin stabilirea sau actualizarea unor norme de prelucrare și editare a izvoarelor scrise ale modernității, cu finalizare prin publicare.

Obiectivul final îl reprezintă alcătuirea unui ghid aplicativ, ca instrument auxiliar, util și indispensabil.

Acesta se adresează, în primul rând:

- cercetătorilor, paleografilor și editorilor colecțiilor de documente (Institutul de Istorie „George Barițiu“ găzduiește 3 colecții documentare de istorie premodernă și modernă: Izvoarele răscoalei lui Horea; Documente privind revoluția de la 1848 în țările române. C. Transilvania; Mișcarea națională a românilor din Transilvania, 1850-1918);

- doctoranzilor moderniști de la Institutul de Istorie „George Barițiu“;

- echipelor granturilor și proiectelor de cercetare, ce pregătesc ediții critice de dificultate (Sectorul de Istorie Modernă al Institutul de Istorie „George Barițiu“ derulează programele CNCS-UEFISCDI coordonate de Ela Cosma, Daniela Deteșan, Mirela Andrei, Varga Attila și programele POSDRU conduse de Iosif Marin Balog și Mádly Loránd);

apoi tuturor specialiștilor și amatorilor de Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală și Răsăriteană

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2010

 

 

Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca a organizat, în cursul anului 2010,  lansări de carte, cu prezentarea aparițiilor editoriale ale membrilor institutului și ale publicațiilor sale periodice.

 

În 25 februarie 2010, în Aula „Ferdinand” din clădirea Institutului, str. Napoca nr. 11, etaj I, au fost lansate volumele II și II din Colecția BIOGRAFII ISTORICE TRANSILVANE:

Au prezentat: dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului, dr. Varga Attila, dr. Marin Balog, dr. Ela Cosma și dr. Gelu Neamțu.

 

În 2 iunie 2010, ora 10, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, a fost lansată cartea intitulată The Identity of Romania, autor Keith Hitchins. Au prezentat acad. Nicolae Edroiu și prof. univ. dr. Vasile Pușcaș.

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2009

 

Opinii au fost prezentate, pe durata a 180 de minute, de prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, C.S.I dr. Susana Andea și prof.univ.dr. Ladislau Gyemant din partea  Institutului și de colaboratori ai Institutului din cadrul Facultății de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai".  

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni și studenți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, precum și cercetători din Republica Moldova și Germania. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea științifică anuală, 20-21 noiembrie 2009, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 94 pagini ( în limba engleză).

În cadrul Sesiunii au fost organizate două Mese rotunde: Patru decenii de cercetare socio-umană multidisciplinară instituționalizată la Cluj (20 noiembrie 2009) și Modernizări trunchiate, modernități ambigue (21 noiembrie 2009). 

 

Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca a organizat, în cursul anului 2009,  lansări de carte, cu prezentarea aparițiilor editoriale ale membrilor institutului și ale publicațiilor sale periodice.

 

În 25 februarie 2009, orele 12,30 -  în Aula „Regele Ferdinand I” din clădirea Institutului, str. Napoca nr. 11, în cadrul lansării de cărți intitulată "Documentele istoriei contemporane", C.S. I dr. Lucian Nastasă, C.S. I dr. Ludovic Bathory, C.S.III drd. Ottmar Trașcă, C.S. I dr. Gheorghe Iancu au prezentat următoarele lucrări:

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

În 6 martie 2009, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I" din clădirea Institutului de Istorie, str. Napoca nr. 11, a avut loc lansarea  lucrării Ștefan Sorin Mureșan - Discursurile Parlamentare ale unui Român Transilvănean la Viena între 1863-1865. George Barițiu. Deputat în Parlamentul Monarhiei Austriece. Prezentările de carte au fost rostite de prof.univ. dr. Nicolae Edroiu, prof.univ.dr. Nicolae Bocșan și C.S.I dr. Simion Retegan.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai", invitați din Austria.

 

 În 26 martie 2009, orele 12,30,  în Aula "Regele Ferdinand I", str. Napoca nr. 11, a avut loc lansările următoarelor lucrări:

Prezentările au fost rostite de Attila Varga, Dumitru Suciu, Marin  Balog și Ela Cosma.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai"

 

În 7 aprilie 2009, orele 13, în Aula "Regele Ferdinand I", Institutul de Istorie, în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, a organizat prezentarea lucrării Fülöp Mihály, Pacea neterminată, Iași, Institutul European, 2007, 336 p.. Au prezentat considerații pe marginea lucrării, din partea Institutului, acad. Camil Mureșanu, prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, Stelian Mândruț și Ottmar Trașcă.

 

În 8 aprilie 2009, orele 11, cu prilejul lansării lucrărilor colegilor de la Departamentul de cercetării socio-umane al Institutului, a fost prezentată și lucrarea istoricilor Liviu Botezan, Ela Cosma, Ionuț Isac, Attila Varga, Dicționar al personalităților revoluției de la 1848-1849 din Banat și Transilvania. Chipuri dintr-un an de neuitat.

Au participat membrii Institutului, istorici, sociologi.

 

În 23 aprilie 2009, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I", în colecția Biblioteca Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca. C.S.I dr. Lucian Nastasă și C.S. dr. Attila Varga au prezentat recentele apariții:

Participanți: membiri Institutului de Istorie "George Barițiu", cadre didactice și studenți ai Faculătții de Istorie-Filosofie din Universitatea "Babeș-Bolyai", istorici de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

 

În 8 mai 2009, orele 11, Institutul de Istorie "George Barițiu", în colaborare cu Institutul de Studii Internaționale, a avut loc lansarea cărții Vasile Pușcaș - Teme Europene, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2008.

            Participanți: public numeros, presă, televiziunea centrală și locală.

 

În 21 mai 2009, orele 12,30, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române a organizat lansarea următoarelor cărți:

Au prezentat considerații pe marginea acestora dr. Simion Retegan, dr. Attila Varga și dr. Marin Balog.

 

            În 21 octombrie 2009, orele 13, Institutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române și Editura Enciclopedică au organizat lansarea lucrării Conscripția fiscală a Transilaniei. 1750. vol. 1, Partea I-II, București, Edit. Enciclopedică, 2009, 2549 pag., publicată de Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureșan și Adriana Bogdan. Prezentările de carte au fost rostite de prof.univ.dr. Nicolae Edroiu și C.S.I dr. Simion Retegan.

            Participanți: membrii Institutului, cadre didactice ale Facultății de Istorie-Filosofie din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", membri ai Direcției Județene Cluj a Arhivelor Naționale, ai Muzeului de Istorie, ai Centrului de Studii Transilvane.

 

            În 26 octombrie 2009, orele 12, Institutul de Istorie "George Barițiu", în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai" și Ministerul Afacerilor Externe, a organizat lansarea volumului România - Republica Federală Germania, Vol. 1. Începutul relațiilor diplomatice 1966-1967, București, Edit. Enciclopedică, 2009,  498 p. Autori: Claudiu Florian, Dumitru Preda, Ottmar Trașcă. Din partea Institutului a prezentat prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

            Au participat membrii Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca.

 

            În 7 decembrie 2009, orele 12, în Aula "Regele Ferdinand I" , Centrul de Studii Transilvane și Institutul de Istorie "George Barițiu", sub egida Academiei Române, a avut loc lansarea volumului Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Prezentările au fost rostite de către prof.univ.dr. Camil Mureșanu, membru al Academiei Române, prof.univ.dr. Nicolae Bocșan, prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române și C.S.I dr. Susana Andea, din partea Institutului.

            Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Blyai", ai Facultății de Teologie Ortodoxă, ai Facultății de Teologie greco-catolică, ai Centrului de Studii Transilvane, ai Muzeului de Istorie.

 

B. PARTICIPĂRI la manifestări științifice

a. interne

  

b. interne cu participare internațională

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN ANUL 2008

 

ORGANIZĂRI de manifestări științifice:

I.

A. Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovace,  Bratislava, 26-30 mai 2008

    Președintele părții române – prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

    Tema dezbaterii: Încercări de reformare a Blocului Răsăritean din anul 1968. Condiții și urmări

 

B. Comisia Mixtă a Istoricilor Români și Maghiari, București, 13-17 octombrie 2008

Președinte – Acad. Camil Mureșanu

Secretar al părții române – C. S. I dr. Stelian Mândruț

Tema dezbaterii: Religie, Societate, Stat în Europa Centrală și Sud-Estică  

 

II. Sesiuni organizate de Institutul de Istorie „George Barițiu”

 1. Sesiunea internațională de comunicări  Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867

Manifestarea s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 10-11 iunie 2008, în cadrul Zilelor Academice Clujene, fiind dedicată împlinirii a 160 de ani de la Revoluția română din Transilvania din anul 1848. Participanți cu comunicări din Serbia, Austria, Ungaria, S.U.A, Marea Britanie, Republica Moldova și, desigur, din Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române ;

 1. Simpozion  internațional Știința genealogiei azi – cerințe metodologice și perspective ale cercetării

Manifestarea s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în data de 11 iunie 2008, în cadrul Zilelor Academice Clujene.

Participanți cu comunicări din Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca și invitați din Republica Moldova și din Slovacia.

 1. Masă rotundă, 22 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu participarea cercetătorilor din Institutul de Istorie și a invitaților de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, prilejuită de lansarea publicațiilor proprii: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Seria Historica, XLVI/2007, XLVII/2008, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Seria Humanistica, v/2007, VI/2008, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, 16/2007, 17/2008. Cu acest prilej s-au purtat discuții referitoare la lucrările lansate și cu deosebire asupra perspectivelor acestora.

 

 1. Simpozionul: Semantica realității sociale, 10 iunie 2008.

 2. Simpozionul: Actualități în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie.

 3. Simpozionul: Probleme actuale în dreptul intern și internațional, 13 iunie 2008.

 4. Simpozionul: Din istoria științelor și tehnicii, 14 iunie 2008.

 5. Masă rotundă: Actualități în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie 2008.

 6. Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 12 iunie 2008,

toate în cadrul Zilelor Academice Clujene.

 1. Sesiunea științifică anuală cu participare națională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca, ediția a XVII-a, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu următoarele secțiuni: drept, economie, filosofie, psihologie-pedagogie și sociologie-antropologie.

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni și studenți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, precum și trei cercetători din Republica Moldova. Manifestarea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanților. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea științifică anuală, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 78 pagini (în limba engleză).

 

III. Sesiuni interne și internaționale la care Institutul de Istorie  „George Barițiu” a fost coorganizator:

 1. Sesiunea științifică Istorie și civilizație în nord-vestul României, Zalău, Bocșa, 9-10 octombrie, în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Sesiunea a fost dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluția din 1848 și împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu.

 2. Conferința internațională Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2008, în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu Centrul de Studii Transilvane, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, dedicată împlinirii a 550 de ani de la urcarea pe tronul Ungariei (1458) a regelui Matei Corvin și a 565 de ani de la nașterea sa în orașul Cluj (1443); Participanți din 14 țări, cu 120 de comunicări.

 3. Simpozion internațional (a XIII-a ediție) Punți trainice între românii de pretutindeni „Banatul – Trecut istoric și cultural, Novi Sad (Voivodina-Serbia), 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, simpozion organizat de Societatea Română de Etnografie și Folclor Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.