BIBLIOTECA

 

LUCRĂRI DISPONIBILE PE INTERNET
(Biblioteca electronică)

      Istorie                    Socio-Umane    

 

          Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariț” este o instituție de specialitate, care a apărut o dată cu înființarea institutului. Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11

          Fondul acesteia s-a constituit în timp prin donații, schimburi, cumpărătură și abonamente și cuprinde periodice și cărți referitoare la istoria României, istorie universală, istorie slavă, istoria culturii etc.

          La 31 decembrie 2009 biblioteca poseda un număr de 25.029 volume, din care 19.286 cărți și 5.743 periodice.

          Donațiile au provenit de la Academia Română, de la fosta Casă a Școalelor, de la instituții culturale, științifice și bisericești, precum și de la persoane particulare. Printre donatori putem consemna nume de marcă ale culturii române: Vintilă Brătianu, Valeriu Braniște, Vasile Bogrea, Ioan Lupaș sau profesori și cercetători renumiți peste hotare cum ar fi Lauro Grassi, care a donat bibliotecii peste 500 de volume. De asemenea, cercetătorii Institutului nostru, în deplasările de studiu făcute în străinătate, au adus, prin intermediul schimbului de publicații sau ca donații, unele dintre cele mai noi apariții în domeniu.

           Biblioteca deține o colecție de patrimoniu impresionantă însumând 645 de volume, cărți rare, apărute începând cu jumătatea secolului al XVI-lea. Sunt exemplare de o mare valoare, ce aparțin fondului de istoria României, istorie universală, periodice și dicționare. Astfel biblioteca deține Istoria pentru începutul Românilor în Dachia a lui Petru Maior, apărută la Buda în 1812, Pravila Îndreptarea legii ce a apărut la Târgoviște în 1652, Noul Testament de la Belgrad din 1648, Evanghelia tipărită la mănăstirea Dealu în 1644, Rerum Hungaricarum historia a lui Gaspareus din 1604, Approbatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae din 1653, Breviarum Romanae Historiae a lui Eutropius, cartea lui Dimitrie Cantemir apărută la Hamburg în 1745 – Geschichte des osmanischen Reiches, cărți ale lui Bonfinius, Georgius Pray, Montesquieu, Voltaire și mulți alții.

          Colecția de periodice a bibliotecii cuprinde peste 1000 de titluri, apariții prestigioase precum Analele Academiei Române, anuare aparținând unor instituții de cultură renumite. Fondul de periodice este format dintr-un număr impresionant de reviste de secol XIX și început de secol XX. În paralel, prin abonamente și schimburi biblioteca încearcă să mențină o continuitate a periodicelor apărute în anii din urmă. De asemenea biblioteca deține 40 de ziare de secol XIX-XX, printre care „Albina”, „Drapelul” de la Lugoj, „Federațiunea”, „Gazeta Transilvaniei”, „Observatorul” de Sibiu, „Telegraful român”, „Tribuna”.

          Fondul de istorie slavă a bibliotecii cuprinde circa 2000 de volume, cărți referitoare la istoria și civilizația popoarelor slave.

          Biblioteca dispune de o sală de lectură de 40 de locuri. Utilizatorii bibliotecii noastre sunt în primul rând cercetătorii Institutului de Istorie „George Barițiu”, profesorii Facultății de Istorie și Filozofie a Universității clujene, colegii din alte centre universitare, cercetători ai Institutelor Academiei Române din  alte orașe precum și un număr mare de studenți.

          Sala de lectură a bibliotecii adăpostește și cataloagele acesteia, în care fișele cărților sunt așezate în ordine alfabetică sau tematică. De asemenea tot acolo se găsește fișierul care cuprinde activitatea științifică a cercetătorilor, adusă la zi.