GEORGE BARIŢ (1812 – 18939), cel mai mare om de cultură din Transilvania secolului al XIX-lea, membru şi preşedinte al Academiei Române, patronul institutului nostru. A activat ca ideolog şi om politic, publicist, istoric şi economist, întemeind în toate domeniile instituţii vitale pentru configurarea naţiunii române moderne. De numele lui se leagă apariţia primelor publicaţii periodice româneşti independente, în 1838, la Braşov: „Gazeta de Transilvania” şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, cu difuzare în toate provinciile istorice româneşti. Participant activ la Revoluţia de la 1848 în Transilvania, ulterior la toate acţiunile politice ale românilor ardeleni menite să consolideze statutul de independenţă şi afirmare a acestora în condiţiile dominaţiei străine, să pregătească întemeierea statului naţional unitar. Este autorul primei istorii moderne a Transilvaniei, în trei volume, intitulată Părţi alese din istoria Transilvaniei (1889-1891), precum şi al altor numeroase studii şi contribuţii la cunoaşterea trecutului românesc. Personalitate dominantă a epocii sale, George Bariţ şi-a pus amprenta pe toate manifestările ştiinţifice şi culturale din Transilvania, fenomen egalat abia de Nicolae Iorga în secolul al XX-lea.