INSTITUTUL DE ISTORIE "GEORGE BARIŢIU" DIN CLUJ-NAPOCA

RAPOART DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 ȘI PROGRAME DE CERCETARE PE ANUL 2018

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

Raport privind activitatea Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca pe anul 2017

Tipărituri: cărţi, studii, articole ştiinţifice

Organizări şi participări la manifestări ştiinţifice interne

Deplasări peste hotare pentru participări ştiinţifice, conferinţe, documentare în biblioteci, arhive

Alte activităţi

PROGRAME ŞI PROIECTE PE ANUL 2018

Programe şi proiecte pe anul 2018

Sinteza programe şi proiecte comune pe anul 2018