INSTITUTUL DE ISTORIE "GEORGE BARIŢIU" DIN CLUJ-NAPOCA

RAPOART DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 ȘI PROGRAME DE CERCETARE PE ANUL 2017

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

Raport privind activitatea Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca pe anul 2016

Tipărituri: cărţi, studii, articole ştiinţifice

Organizări şi participări la manifestări ştiinţifice interne

Deplasări peste hotare pentru participări ştiinţifice, conferinţe, documentare în biblioteci, arhive

Alte activităţi

PROGRAME ŞI PROIECTE PE ANUL 2017