ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE GEORGE BARIȚIU”

Str. Napoca nr. 11, 400088, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

gbarit@cluj.astral.ro , www.history-cluj.ro

 

 Nr. ___/____2008

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE pentru anii 2003-2007*

 

 

1. Datele de autentificare ale unității de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea

    INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” al Academiei Române

1.2. Statutul juridic

     instituție publică cu personalitate juridică (neexercitată)

1.3. Actul de înființare

     HG nr. 1366 din 27.12.2001 (M.O. I/55/25.01.2002)

1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potențialilor contractori: -

1.5. Director general/Director

     Acad. Camil Mureșanu – director

     Cerc.șt.I dr. Ioan Berar – director adjunct

1.6. Adresa

     Str. Napoca nr. 11, 400088, Cluj-Napoca

     Str. Kogălniceanu nr. 8, 400084, Cluj-Napoca

1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:

    0264-598343 (tel/fax); 0264-431842,

    0264-597343; 0264-592783 (tel/fax)

     www.history-cluj.ro

 

     gbarit@cluj.astral.ro

     dcsu@cluj.astral.ro

 

2. Domeniul de specialitate – ȘTIINȚE UMANISTE

2.1. Conform clasificării UNESCO

2.2. Conform clasificării CAEN

 

3. Starea unității de cercetare-dezvoltare

 

3.1. Misiunea unității de cercetare-dezvoltare, direcțiile de cercetare, dezvoltare, inovare

 

Institutul are ca misiune principală cercetarea în domeniile istoriei medievale, moderne și contemporane ale României. Ca misiune secundară, prin interferențele inevitabile dintre istoria României și cea universală, se realizează și unele cercetări în această din urmă ramură, mai frecvent și de mai mare întindere pe măsură ce investigațiile se apropie de epocile modernă și mai ales contemporană.

Direcțiile de cercetare vizează: editarea de documente istorice, ca de pildă documentele transilvane din secolul al XIV-lea, statistici istorice din sec. al XVIII-lea, izvoare narative din același secol, surse documentare ale revoluției din 1848 și ale vieții social-economice a României după 1918.

De la înființarea sa (1920) Institutul a pledat constant în favoarea drepturilor istorice, politice ale poporului român, a unității sale statale.

Colectivele de cercetări socio-umane, intrate în componența Institutului de Istorie prin HG 1366/27.12.2007, au ca direcții de cercetare, investigare și inovare: cunoașterea factorilor implicați și a mecanismelor prin care aceștia acționează asupra procesului de structurare a personalității, aspecte ale problematicii valorilor, analiza critică a unor noțiuni, judecăți și indicatori referitoare la piață, economie bănească, venituri și politici monetare.

 

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare și gradul de recunoaștere a acestora

 

Rezultatele cercetărilor se valorifică prin publicare, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca, cu cele două serii Historica și Humanistica, în diverse reviste de specialitate din țară sau străinătate, în volume colective sau monografii de autor.

De asemenea, ele fac obiectul unor comunicări programate în cadrul unor sesiuni din interiorul Institutului, sau la numeroase manifestări științifice din diferite centre de cercetare, cu precădere din Transilvania, dar și din alte zone ale țării, precum și din străinătate. Pe acest ultim plan sunt mai frecvente contactele cu centre din Ungaria și Germania, mai slab cele cu Serbia, Slovacia, Austria etc.

Se mai poate reține faptul că rezultatele ale cercetărilor se includ, treptat, în lucrări cu caracter didactic, destinate învățământului mediu sau superior.

 

3.4. Situația financiară

 

ANEXA 4.1.   Lucrări științifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

 

Anexa 4.1. (Criteriul 4.1.1.)

 

Lucrări științifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

 

1. Virgil Ciomoș*, Théorie et pratique de la phénoménologie. Une rencontre manquée, în „Studia Phaenomenologica”, nr.1, 2004, p. 79-91.

2. Codruța Cuceu Gen, Corp, Politică în comunism, in “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, [Cluj] nr. 10, Primăvara 2005, p.194-203, http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI

3. Codruța Cuceu, Horațiu Crișan, Birth and Hindering of Religious Studies at the University of Cluj. A Historical Overview (Nașterea și obstrucționarea Studiilor religioase la Universitatea Babeș-Bolyai. O perspectivă istorică), în “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, nr. 16, primăvara 2007, http://www.jsri.ro, p. 47-59

4. Lucian Nastasă, Der deutsche Bildungsraum und das Entstehen rumänischer intellektueller Eliten (1864-1944), în „Danubiana Carpathica”. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas, München, Oldenbourg Verlag, Band 1 (48), 2007, p. 275-288.

 

Anexa 4.1. (Criteriul 4.1.2.)

 

Anexa 4.1.3.

 

Citări în reviste internaționale de specialitate, prezențe în baze de date internaționale specializate și în cataloage on-line ale unor biblioteci din străinătate

 

a). Cărți și capitole din cărți:

 

  1. Anton Dörner

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta

 

Szerző:

Dörner, Anton E.

Cím és szerzőségi közlés:

Documente și cronici privind istoria orașului și scaunului Orăștie / Anton E. Dörner.

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Argonaut, 2003-

Terj./Fiz. jell.:

21 cm

Sorozat:

Documente, istorie, mărturii

Tárgyszavak:

helytörténet.
Szászváros.
történeti kronológia.

Osztályozás:

7
943.921 -2 Szászváros (0:930.24)

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Dörner Anton: Documente si cronici privind istoria orasului si scaunului Orăstie 1200 - 1541
Cluj-Napoca: Ed. Argonaut,
2003. - 271 S.

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search%5FArg=Istoria%20Transilvaniei&Search%5FCode=TALL&CNT=25&PID=12315&SEQ=20071028081412&SID=2

Anton Dörner, Evoluția instituțională a Transilvaniei de la 1691-1711, în Istoria Transilvaniei, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2005, p. 357-368.

 

  1. Susana Andea

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta:

Cím és szerzőségi közlés:

Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei / [ed.] Academia Română Institutul de Istorie "George Bariț" Cluj-Napoca ; coord. Aurel Răduțiu et Vasile Rus.

Párhuzamos cím:

Glossarium Mediae Latinitatis actorum Regni Transylvaniae historiam illustrantium

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2003-

Terj./Fiz. jell.:

30 cm

Tárgyszavak:

latin nyelv.
román nyelv.
magyar történelem.
Erdély.
kétnyelvû szótár.

Osztályozás:

L
801.323 =871 =590
943.921

Név/nevek:

Răduțiu, Aurel. (szerk.)
Rus, Vasile. (szerk.)
Academia Română (București). Institutul de istorie "George Bariț" (Cluj-Napoca.) (közread.)

 

Kötetjelzés:

Vol. 1. fasc. 1.

Cím és szerzőségi közlés:

Lit. A - B / aut. Susana Andea [et al.].

Megjelenés:

2003

Terj./Fiz. jell.:

XIX, 271 p.

Tárgyszavak:

latin nyelv.
román nyelv.
magyar történelem.
Erdély.
kétnyelvû szótár.

Osztályozás:

L
801.323 =871 =590
943.921

Név/nevek:

Andea, Susana. (közrem.)

Megjegyzés:

Bibliogr.: p. IX-XIX.

ISBN :

973-610-226-2

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

KD 11.100/1/1

 

Cím és szerzőségi közlés:

Istoria Transilvaniei / coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András ; aut. Susana Andea [et al.]eaut. Susana Andea [et al.].

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Inst. Cultural Român : Centrul de Studii Transilvane, 2005-

Terj./Fiz. jell.:

24 cm

Tárgyszavak:

magyar történelem.
történelem.
Erdély.

Osztályozás:

7
943.921
949.8

Név/nevek:

Pop, Ioan-Aurel. (szerk.)
Nägler, Thomas, (1939-) (szerk.)
Magyari András, (1927-) (szerk.)
Andea, Susana. (közrem.)

ISBN :

973-85893-6-3

 

Egységesített cím - főtétel:

Istoria României (angol.)

Cím és szerzőségi közlés:

History of Romania : compendium / ed. by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ; aut. Susana Andea [et al.] ; [transl. ... by Viorica Baciu et al.].

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Romanian Cultural Inst., 2006

Terj./Fiz. jell.:

820 p., [20] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm

Tárgyszavak:

történelem.
Románia.

Osztályozás:

949.8

Név/nevek:

Pop, Ioan-Aurel. (szerk.)
Bolovan, Ioan. (szerk.)
Andea, Susana. (közrem.)
Baciu, Viorica. (ford.)

Megjegyzés:

Bibliogr.: p. 723-778.

ISBN :

973-7784-12-X
978-973-7784-12-4

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OC 99.268=III

 

Cím és szerzőségi közlés:

Istoria Transilvaniei / coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András ; aut. Susana Andea [et al.]eaut. Susana Andea [et al.].

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Inst. Cultural Român : Centrul de Studii Transilvane, 2005-

Terj./Fiz. jell.:

24 cm

Tárgyszavak:

magyar történelem.
történelem.
Erdély.

Osztályozás:

7
943.921
949.8

Név/nevek:

Pop, Ioan-Aurel. (szerk.)
Nägler, Thomas, (1939-) (szerk.)
Magyari András, (1927-) (szerk.)
Andea, Susana. (közrem.)

ISBN :

973-85893-6-3

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

History of Romania

Untertitel

compendium

Herausgeber/Bearbeiter

Pop, Ioan-Aurel; Andea, Susana

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

m

ISBN

973-7784-12-X; 978-973-7784-12-4

URL

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015597380&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

Sprache

eng

Verfasserangabe

ed. by Ioan-Aurel Pop ... Authors: Susana Andea ...

Verlag

Romanian Cultural Inst., Center for Transylvanian Studies

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

820 S., 21 Bl.

 

Titel

Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati și epoca sa

Untertitel

documente

Herausgeber/Bearbeiter

Andea, Susana

Erscheinungsjahr

2005

Erscheinungsform

m

ISBN

973-86212-7-5

Sprache

rum

Verfasserangabe

Susana Andea

Verlag

Supergraph Tipo

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

252 S.

 

Titel

Transilvania

Untertitel

biserici și preoți

Autor

Andea, Susana; Andea, Avram

Erscheinungsjahr

2005

Erscheinungsform

m

ISBN

973-86212-6-7

Sprache

rum

Verfasserangabe

Susana Andea ; Avram Andea

Verlag

Supergraph Tipo

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

224 S.

 

Titel

Istoria României

Untertitel

compendiu

Herausgeber/Bearbeiter

Pop, Ioan-Aurel; Andea, Susana

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

m

ISBN

973-86871-7-9

Sprache

rum

Verfasserangabe

coord. Ioan-Aurel Pop ... Autori: Susana Andea

Verlag

Inst. Cultural Român

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

809 S., [8] Bl.

Titel

Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei

Herausgeber/Bearbeiter

Andea, Susana

Erscheinungsform

n

Sprache

lat;rum

Verfasserangabe

Academia Română, Institutul de Istorie "George Bariț", Cluj-Napoca. Autori: Susana Andea ...

Verlag

Presa Univ. Clujeană

Verlagsort

Cluj-Napoca

 

Titel

Haiducul Pintea și lumea sa

Untertitel

1693 - 1703

Autor

Andea, Susana; Andea, Avram

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

ISBN

973-86210-3-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

Susana Andea ; Avram Andea

Verlag

Ed. Supergraph

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

374 S. : Ill.

 

Titel

Documente privind mișcarea lui Pintea

Untertitel

1693 - 1703

Herausgeber/Bearbeiter

Andea, Susana; Andea, Avram

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

ISBN

973-86210-4-6

Sprache

rum;hun;lat

Verfasserangabe

Susana Andea ; Avram Andea

Verlag

Ed. Supergraph

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

VII, 414 S.

 

Titel

(1376 - 1380) /

sonst.Personen

Andea, Susana

erschienen in:

București :Ed. Acad. Republ. Soc. România,2006.

Umfang

LXXIII, 927 S :

 

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei A-B / Autori: Susana Andea..., 2003. - 271 S.

History of Romania : compendium / ed. by Ioan-Aurel Pop ... Authors: Susana Andea ...
Cluj-Napoca: Romanian Cultural Inst.,
2006. - 820, [22] S. : Kt.

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

Bestandsnachweis  

Bestand / Signatur

1.AutorIn  

Pop, Ioan-Aurel [Hrsg.] 

2.AutorIn  

Andea, Susana 

1.Körperschaft  

Institutul Cultural Român <Cluj-Napoca> 

Einheitssacht.  

Istoria României <dt.> 

Titel  

History of Romania 

Zusatz z. Titel  

compendium 

Verfasserang.  

Romanian Cultural Institute ... Ed. by Ioan-Aurel Pop ; Ioan Bolovan. Authors: Susana Andea ... 

Ort  

Cluj-Napoca 

Verlag  

Romanian Cultural Inst. 

Jahr  

2006 

Umfang  

820 S., [11] Bl. 

Formatangabe  

24 cm 

Zum Inhalt  

Literaturverz. S. [723] - 778

ISBN  

978-973-7784-12-4 

 

973-7784-12-X 

Illustr./Techn.Ang.  

Kt. 

Schlagwortkette 1  

Rumänien / Geschichte / 

Bestandsnachweis  

Bestand / Signatur

1.AutorIn  

Pop, Ioan-Aurel [Hrsg.] 

2.AutorIn  

Andea, Susana 

Titel  

Istoria României 

Zusatz z. Titel  

compendiu 

Verfasserang.  

coord.: Ioan-Aurel Pop ... Autori: Susana Andea, ... 

Ort  

Cluj-Napoca 

Verlag  

Inst. Cultural Român 

Jahr  

2004 

Umfang  

809 S. 

Zum Inhalt  

Literaturverz. S. 717 - 766

ISBN  

973-86871-7-9 

Illustr./Techn.Ang.  

Kt. 

 

Susana Andea, Evoluții politice în secolul al XVII-lea, în Istoria Transilvaniei de la 1541 până la 1711, vol. II, coord. Ioan Aurel Pop și Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2005, p. 121-171, în,

Library of Congress

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search%5FArg=Istoria%20Transilvaniei&Search%5FCode=TALL&CNT=25&PID=12315&SEQ=20071028081412&SID=2

 

History Research Institutes in Southeast Europe A Handbook

  Camil Muresanu, Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross:

  Documenta Romaniae Historica.

  Series C. Transilvania, vol. XIV (1371–1375).

  Bucharest: Editura Academiei Române 2002.

  www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/handbook.

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search%5FArg=andea%20susana&Search%5FCode=NAME%5F&CNT=25&PID=17271&SEQ=20071027073516&SID=4

 

LC Control No.:

2007424970

Type of Material:

Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Uniform Title:

Istoria României. English

Main Title:

History of Romania : compendium / edited by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ; authors, Susana Andea ... [et al.].

Published/Created:

Cluj-Napoca : Romanian Cultural Institute, 2006.

Description:

820 p., 21 p. of plates : ill., maps (some col.) ; 24 cm.

ISBN:

973778412X

 

9789737784124

 

LC Control No.:

2006447096

Type of Material:

Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Main Title:

Istoria Transilvaniei / coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler Magyari András ; autori Susana Andea ... [et al.].

Published/Created:

Cluj-Napoca : Institutul Cultural Român, <2005>

Description:

v. <2> : ill. (some col.), maps ; 24 cm.

 

 

 

Erdélyi Múzeum. LXV (2003). 1–2. sz. 210–211. ISSN 1453-0961

A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete.

Documenta romaniae Historica. C. Teransilvania. Vol. XIV. (1371–1375).

Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross. Buc. 2002.

In: Erdélyi Múzeum. LXV (2003). 1–2. sz. 210–211. ISSN 1453-0961

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/persons,PCadastralMemberScreen.vm/id/712

 

Universitätsbibliothek : Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am main

History of Romania : compendium / ed. by Ioan-Aurel Pop ... Authors: Susana Andea ... . Cluj-Napoca : Romanian Cultural Inst., Center for Transylvanian Studies, 2006 .

 http://www.ub.unifrankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=200704&fach=039

 

History of Romania : compendium / edited by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ;

authors, Susana Andea .

http://library.os.biu.ac.il/F/?func=findb&find_code=SYS&request=1128515&adjacent=N

 

Kubon&Sagner buchexport

ANDEA Susana: Erdélyi iródiákok a moldvai és havasalföldi vajdai kancelláriákban a    17. században.

Korunk, 2000. 7, 86-93, mutató(k): történelem/ középkor/ magyar-román viszony

http://meister3.adatbank.transindex.ro/index.php3?action=nev&nevsz=

 

W. Kovács András

A cegei Wass család a középkorban*

Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X–XIV.

Întocmit de Belu, Sabin–Dani, Ioan–Radutiu, Aurel–Pervain, Viorica–Gündisch,       Konrad G.–Rusu, Adrian–Andea, Susana

–Gross, Lidia. X–XIV. Buc.–Cluj 1977–2002 (a továbbiakban: DocRomHist C).

http://adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/WKA_wass_tortenet_kozepkor.pdf

 

Australien, Neuseeland, Ozeanien

Balkanstaaten

History of Romania : compendium / ed. by Ion-Aurel Pop ... Authors Susana Andea .. .-  Cluj-Napoca: Romanian Cultural Inst.,

2006 .- 820, [11] S. : Kt .- ISBN 973-778412-X=978-973-778412-4

http://haweb1.bibliothek.uni-halle.de/neuerw/frame_l_0507.htm

 

SSEES Library

Recent Acquisitions: April 2007

History of Romania : compendium / edited by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ; authors    Susana Andea ...

Cluj-Napoca : Romanian Cultural Institute, 2006.

SSEES Rou.IX.a HIS

http://www.ssees.ucl.ac.uk/nbapr07.htm

 

SASA - Slovenian Academy of Sciences and Arts

HISTORY of Romania : compendium / edited by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ; authors Susana Andea ... [et al.] ; [translated from the Romanian by Viorica Baciu ... et al.]. -     Cluj-Napoca : Romanian Cultural Institute, 2006. - 820 str., [22] str. pril.

http://www.sazu.si/biblioteka/julij-avgust-2007.html

 

History Research Institutes in Southeast Europe

A Handbook edited by Ulf Brunnbauer

Graz, 2004

Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC)

Camil Muresanu, Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross:

Documenta Romaniae Historica.

Series C. Transilvania, vol. XIV (1371–1375).

Bucharest: Editura Academiei Române   2002

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/handbook.pdf

 

Bibliotheca Hertziana

History of Romania : compendium / Romanian Cultural Institute.

Ed. by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan.

Authors: Susana Andea … – Cluj-Napoca, 2006. – 820 S., [11] Bl.

http://www.biblhertz.it/deutsch/opac/Nel/nel-bhr-2007-07.html

 

Unione Romana Biblioteche Scientifiche

Andea, Susana : History of Romania : compendium / edited by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ;

authors Susana Andea, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovav... [et al.] ; editorial secretary Tudor Salagean.

http://www.reteurbs.org/search*ita/a?Andalusia+%7Bu202A%7D(%7Bu202C%7DSpain%7Bu202A%7D)%7Bu202C%7D.+Consejer%7Bu...

 

Universidad de Navara

Bibliotheca Dioecesana Cordvbensis

History of Romania : compendium / edited by Ion-Aurel Pop, Ioan Bolovan ; authors, Susana Andea ... [et al.]

 

http://www.unav.es/search*spi/c4D+071.388/c4d+071+388/9,-1,0,B/browse

http://www.saur.de/index.cfm International Bibliography of Historical Sciences/Internationale Bbbliographie der Geschichtwissenschaften, hrsg. Mastrogregori Massimo, K-G Saur Verlag, Muenchen, 2007, bd 72 (2003)

Andea, Susana; Andea, Avram. Pintea și lumea sa (1693-1703) [Pintea and his world (1693-1703)], Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2003, 374 p

Vezi: http://www.kubon-sagner.com/buch/neu/190_2007_03.html

9720257 Band 15:
DOCUMENTA ROMANIAE HISTORICA. C. Transilvania Buc., Ed.
Acad., 2006. ISBN 978-973-2714-33-1. 926 S., , 129,00 Euro

Vezi http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/FKT=1016/FRM=xppn%2B014679477/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET=1/MAT=/SET=1/SID=3d6ef18d-0/SRT=YOP/TTL=1/SHW?FRST=1 catalogul on line al Bibliotecii Naționale din Germania:
 

Titel:

Documenta Romaniae historica / [Academia Republicii Socialiste România, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"]. Comitetul de red.: Andrei Oțetea ...
C: Transilvania

Teil:

Vol. 15: (1376 - 1380) / vol. intocmit de: Susana Andea ...

Sonst. Personen:

Andea, Susana

Körperschaft:

Institutul de Istorie Nicolae Iorga <București>

Erschienen:

București : Ed. Acad. Republ. Soc. România, 2006

Umfang:

LXXIII, 927 S. : Ill. ; 24 cm

Falsche ISBN:

*973-27-1433-6


Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Adrian Rusu,
Susana Andea and Lidia Gross, eds., Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol. 10­–15 (Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România; Cluj: Editura Academiei Române, 1977–2007), 6 vols.http://www.biblhertz.it/cgi-bin/gucha_de.pl?t_idn=b316782r:

http://www.ssees.ucl.ac.uk/libarch.htm

History of Romania : compendium / edited by Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan ; authors Susana Andea ... Cluj-Napoca : Romanian Cultural Institute, 2006. SSEES Rou.IX.a HIS

 Vezi Biblioteca  Universității de la Viena: http://aleph.univie.ac.at/F?func=item-cen-2&doc_library=UBW01&doc_001_number=AC03859749&sub_library=A097&local_base=UBW01 Susana Andea, Avram Andea, Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeștilor, în tratatul Istoria Românilor, vol. V, București, Edit. Enciclopedică,  2003, p. 181-209. Istoria românilor, vol. V Universitätsbibliothek Wien

Susana Andea, Avram Andea, Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, în tratatul Istoria Românilor, vol. V, București, Edit. Enciclopedică, 2003, p. 341-369. Istoria românilor, vol. V Universitätsbibliothek Wien

Susana Andea, Instituții centrale și locale în Transilvania, în tratatul Istoria Românilor, vol. V, București, 2003, p. 679-744. Istoria românilor, vol. V Universitätsbibliothek Wien

 

3. Vasile Rus

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta:

Cím és szerzőségi közlés:

Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei / [ed.] Academia Română Institutul de Istorie "George Bariț" Cluj-Napoca ; coord. Aurel Răduțiu et Vasile Rus.

Párhuzamos cím:

Glossarium Mediae Latinitatis actorum Regni Transylvaniae historiam illustrantium

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2003-

Terj./Fiz. jell.:

30 cm

Tárgyszavak:

latin nyelv.
román nyelv.
magyar történelem.
Erdély.
kétnyelvû szótár.

Osztályozás:

L
801.323 =871 =590
943.921

 

4. Remus Câmpeanu

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta:

Szerző:

Câmpeanu, Remus.

Cím és szerzőségi közlés:

Biserica Română Unită între istorie și istoriografie / Remus Câmpeanu.

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2003

Terj./Fiz. jell.:

420 p. ; 20 cm

Tárgyi melléktétel:

Biserica Greco-Catolica din România.

Megjegyzés:

Bibliogr.: p. 392-398.

ISBN :

973-610-204-1

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OB 86.239

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Biserica Română Unită între istorie și istoriografie

Autor

Câmpeanu, Remus

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

Sprache

rum

Verfasserangabe

Remus Câmpeanu

Verlag

Presa Univ. Clujeană

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

420 S.

 

http://www.saur.de/index.cfm International Bibliography of Historical Sciences/Internationale Bbbliographie der Geschichtwissenschaften, hrsg. Mastrogregori Massimo, K-G Saur Verlag, Muenchen, 2007, bd 72 (2003)

Câmpeanu, Remus. Biserica română Unită între istorie și istoriografie [Romanian Uniate Church, between history and historiography]  Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.

 

Vezi: www.bl.uk British Library. Câmpeanu, Remus. Biserica română Unită între istorie și istoriografie, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.

 

Vezi: www.uni-leipzig.de Biblioteca Leipzig. Câmpeanu, Remus. Biserica română Unită între istorie și istoriografie, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.

Vezi: Universitätsbibliothek Wien

http://aleph.univie.ac.at/F?func=item-cen-2&doc_library=UBW01&doc_001_number=AC03800945&sub_library=A097&local_base=UBW01: Câmpeanu, Remus. Biserica română Unită între istorie și istoriografie, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.

 

  1. Gelu Neamțu

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta:

Cím és szerzőségi közlés:

The Revolution of 1848-1849 in Transylvania : contributions to the history of mentalities and of the social imaginary / Gelu Neamțu, Ioan Bolovan; transl. from the Romanian by Liviu Bleoca, Tudor Mărginean, Adina Oltean.

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Center for Transylvanian Studies : Romanian Cultural Inst., 2004

Terj./Fiz. jell.:

VIII, 178 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm

Sorozat:

Bibliotheca rerum Transsilvaniae,, ISBN 1221-1230 ; ; 32.

Tárgyszavak:

magyar történelem.
1848/49-es forradalom és szabadságharc.
Erdély.
történelmi forrás.

Osztályozás:

7
943.921 "1848/1849" (093)

Név/nevek:

Bolovan, Ioan.
Bleoca, Liviu. (ford.)
Mărginean, Tudor. (ford.)
Oltean, Adina. (ford.)

Megjegyzés:

Bibliogr.: p. 169-172.

ISBN :

973-86871-4-4

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OB 86.455

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Fapte de arme în marșul spre Vest

Untertitel

România în al doilea război mondial; pe bază de documente inedite

Serientitel

Documente. Istorie. Mărturii

Autor

Neamțu, Gheorghe; Neamțu, Gelu; Fărcaș, Ananie

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

M

ISBN

973-7710-01-0

Sprache

Rum

Verfasserangabe

Gheorghe Neamțu (coord.) ; Gelu Neamțu ; Ananie Fărcaș

Verlag

Ed. Argonaut

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

359 S.

 

 

Titel

The revolution of 1848 - 1849 in Transylvania

Untertitel

contributions to the history of mentalities and of the social imaginery

Serientitel

Bibliotheca rerum Transsilvaniae ; 32

Autor

Neamțu, Gelu; Bolovan, Ioan

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

S

ISBN

973-86871-4-4

Sprache

Eng

Verfasserangabe

Gelu Neamțu ; Ioan Bolovan

Verlag

Romanian Cultural Inst. [u.a.]

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

178 S.

 

Titel

Procese politice de presă antiromânești din epoca dualismului austro-ungar 1868-1890

Untertitel

alte studii de istoria presei românești

Serientitel

Colecția Historica ; 6

Autor

Neamțu, Gelu

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

S

Sprache

Rum

Verfasserangabe

Gelu Neamțu

Verlag

Ed. Societății Culturale PRO Maramureș

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

535 S.

 

Titel

Iosif Roman (1829 - 1908), o personalitate bihoreană mai puțin cunoscută

Serientitel

Restituiri ; 1

Autor

Neamțu, Gelu; Faur, Viorel

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

S

ISBN

973-613-732-5

Sprache

Rum

Verfasserangabe

Gelu Neamțu ; Viorel Faur

Verlag

Ed. Univ.

Verlagsort

Oradea

Umfang

203 S.

 

Titel

Fața necunoscută a revoluției române de la 1848 - 1849 din Transilvania

Serientitel

Seria Document. Istorie. Mărturii

Autor

Neamțu, Gelu

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

M

ISBN

973-7710-48-7

Sprache

Rum

Verfasserangabe

Gelu Neamțu

Verlag

Argonaut

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

422 S.

 

Titel

Momente zbuciumate din lupta românilor pentru realizarea Dacoromâniei

Untertitel

1848 – 1918

Serientitel

Documente, istorie, mărturii

Autor

Neamțu, Gelu

Erscheinungsjahr

2005

Erscheinungsform

M

ISBN

973-7710-63-0

URL

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015403840&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

Sprache

rum

Verfasserangabe

Gelu Neamțu

Verlag

Argonaut

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

414 S.

Titel

Precursori ai memorandului

Untertitel

1866 – 1882

Serientitel

Documente, istorie, mărturii

Autor

Neamțu, Gelu

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

m

ISBN

973-109-030-4; 978-973-109-030-6

Sprache

Rum

Verfasserangabe

Gelu Neamțu

Verlag

Argonaut

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

236 S.

 

Titel

Biografii pașoptiste

Untertitel

culegere de studii

Titelvarianten

Biographies of outstanding 1848 personalities

Herausgeber/Bearbeiter

Neamțu, Gelu

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

M

ISBN

973-27-1449-2; 978-973-27-1449-2

URL

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015597836&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

 

Sprache

rum

Verfasserangabe

Academia Română. Institutul de Istorie " George Bariț. Vol. coord. de Gelu Neamțu

Verlag

Ed. Acad. Române

Verlagsort

București

Umfang

207 S.

 

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Neamtu, Gelu: The Revolution of 1848-1849 in Transylvania : Contributions to the History of Mentalities and of the Social Imaginary / Gelu Neamtu ; Ioan Bolovan. Translated from the Romanian by Liviu Bleoca...
Cluj-Napoca: CTS Romanian Cultural Institute,
2004. - 178 S. : Kt.
(Bibliotheca rerum Transsilvaniae ; 32)

 Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

1.AutorIn  

Neamțu, Gelu 

Titel  

Evenimentul de la 1 decembrie 1918 în mărturii ale participanților 

Quelle  

Marea Unire din 1918 

Ort/Quelle  

București 

Jahr/Quelle  

2003 

Band/Quelle  

S. 207- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Marea Unire din 1918. 2003

Bestandsnachweis  

Bestand / Signatur

1.AutorIn  

Neamțu, Gelu 

2.AutorIn  

Bolovan, Ioan 

Titel  

The Revolution of 1848 - 1849 in Transylvania 

Zusatz z. Titel  

contributions to the history of mentalities and of the social imaginary 

Verfasserang.  

Gelu Neamțu ; Ioan Bolovan 

Ort  

Cluj-Napoca 

Verlag  

Romanian Cultural Inst., Center for Transylvanian Studies 

Jahr  

2004 

Umfang  

VIII, 178 S. 

1.Gesamttitel  

Bibliotheca rerum Transsilvaniae ; 32 

1.Gesamttitel AF  

Bibliotheca rerum Transsilvaniae 

Bandangabe  

32 

Sonst. Standardnr.  

OeBC 

Zum Inhalt  

Literaturverz. S. [169] - 172. - Literaturangaben

ISBN  

973-86871-4-4 kart. 

Illustr./Techn.Ang.  

graph. Darst., Kt. 

Schlagwortkette 1  

Siebenbürgen / Revolution <1848> / Geschichte 1848-1849 / 

Uebergeordn.Serie  

Bibliotheca rerum Transsilvaniae. 1944 -

 

Gelu Neamțu, Voluntarii români în armata Statelor Unite în Primul Război Mondial (1917-1918). Episodul Misiunii Patriotice Române, în vol. Maramureș vatră de istorie milenară, V, Cluj-Napoca, Edit.  Dragoș Vodă, 2004, p. 197-213, în,

Library of Congress

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=4&ti=1,4&Search%5FArg=%20Maramure%C5%9F%20vatr%C4%83%20de%20istorie%20milenar%C4%83&Search%5FCode=TALL&CNT=25&PID=9948&SEQ=20071028084636&SID=33

 

Vezi: British Library www.bl.uk

 

Neamțu, Gelu 

Evenimentul de la 1 decembrie 1918 în mărturii ale participanților 

 

  1. Lucian Nastasă

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta

 

Cím és szerzőségi közlés:

Maghiarii din România și etica minoritară : 1920-1940 / ... ed. de Lucian Nastasă și Levente Salat ; [trad. Marius Cosmeanu et al.].

Megjelenés:

Cluj : Centrul de Resurse Pentru Diversitate Etnoculturală, 2003

Terj./Fiz. jell.:

311 p. : ill. ; 24 cm

Sorozat:

Diversitate etnoculturală în România ; ; 8.

Név/nevek:

Nastasă, Lucian. (szerk.)
Salat Levente, (1957-) (szerk.)
Cosmeanu, Marius. (ford.)

ISBN :

973-86239-1-X

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OC 96.015

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Maghiarii din România și etica minoritară

Untertitel

1920 - 1940

Serientitel

Colecția Diversitate etnoculturală în România : Seria Sinteze ; 8

Herausgeber/Bearbeiter

Nastasă, Lucian

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

s

ISBN

973-86239-1-x

Sprache

rum

Verfasserangabe

Centrul de Resurse pentru Diversitate Entoculturală. Vol. ed. de Lucian Nastasă

Verlag

Ed. Fundației Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

311 S.

  

Titel

Intelectualii și promovarea socială

Untertitel

pentru o morfologie a câmpului universitar ; [sec. XIX - XX]

Serientitel

Paradigme

Autor

Nastasă, Lucian

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

m

ISBN

973-7907-55-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

Lucian Nastasă

Verlag

Ed. Limes

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

224 S.

  

Titel

Itinerarii spre lumea savantă

Untertitel

tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864 - 1944)

Autor

Nastasă, Lucian

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

m

ISBN

973-726-183-6; 978-973-726-183-0

Sprache

rum

Verfasserangabe

Lucian Nastasă

Verlag

Ed. Limes

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

326 S.

 

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Maghiarii+din+Rom%C3%A2nia+%C5%9Fi+etica+minoritar%C4%83&Search_Code=TALL&PID=11638&SEQ=20071028072311&CNT=25&HIST=1:

Lucian Nastasă, Levente Salat, Maghiarii din România și etica minoritară (1920-1940), Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 315 p.

Lucian Nastasă, Intelectualii și promovarea socială (Pentru o morfologie a câmpului universitar), Edit. II, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2004, 320 p.

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Intelectualii+%C5%9Fi+promovarea+social%C4%83&Search_Code=TALL&PID=11638&SEQ=20071028073852&CNT=25&HIST=1

 

Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2006, 327 p.

Vezi: British Library www.bl.uk

Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2006, 327 p.

 

Library of Congress

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Itinerarii+spre+lumea+savant%C4%83.&Search_Code=TALL&PID=11638&SEQ=20071028075727&CNT=25&HIST=1

 

7. Ioan Chindriș

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Transilvanica

Untertitel

I. Studii și secvențe istorice. II. Studii și fragmente literare

Autor

Chindriș, Ioan

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

ISBN

973-9414-74-5

Sprache

rum

Verfasserangabe

Ioan Chindriș

Verlag

Ed. Cartimprex

Verlagsort

București

Umfang

916 S.

  

8. Lidia Gross

 

 Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta

 

Cím és szerzőségi közlés:

Confreriile medievale în Transilvania : secolele XIV-XVI / Lidia Gross.

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Grinta : Presa Univ. Clujeană, 2004

Terj./Fiz. jell.:

332 p. ; 20 cm

Tárgyszavak:

jótékonyság.
keresztény egyesület és szervezet.
egyesület.
egyháztörténet.
társadalomtörténet.
14. század.
15. század.
16. század.
Erdély.

Osztályozás:

A
061.234 (439.21) "13/15"
364.44 (439.21) "13/15"
28 (439.21) "13/15"
316.32 (439.21) "13/15"

Megjegyzések:

Bibliogr.: p. 275-286.
Összefoglalás német nyelven

ISBN :

973-7924-26-6
973-610-263-7

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OB 85.467

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria

Titel

Confreriile medievale în Transilvania

Untertitel

secolele XIV - XVI

Autor

Gross, Lidia

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

m

ISBN

973-7924-26-6; 973-610-263-7

Sprache

rum

Verfasserangabe

Lidia Gross

Verlag

Ed. "Grinta" [u.a.]

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

332 S.

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:Gross, Lidia: Confreriile medievale în Transilvania : (secolele 14 - 16) / Lidia GrossCluj-Napoca: Ed. Grinta ; Ed. Presa Universitară, 2004. - 320 S.

Lidia Gross, Confreriile medievale în Transilvania (sec. XIV-XVI), Cluj-Napoca, Edit. Grinta & Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 332 p.

Library of Congress:http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Confreriile+medievale+%C3%AEn+Transilvania&Search_Code=TALL&PID=11638&SEQ=20071028072612&CNT=25&HIST=1

 

History Research Institutes in Southeast Europe A Handbook

Camil Muresanu, Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross:

Documenta Romaniae Historica.

Series C. Transilvania, vol. XIV (1371–1375).

Bucharest: Editura Academiei Române 2002.

www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/handbook.pdf

 

Erdélyi Múzeum. LXV (2003). 1–2. sz. 210–211. ISSN 1453-0961

A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete.

Documenta romaniae Historica. C. Teransilvania. Vol. XIV. (1371–1375).

Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross. Buc. 2002.

In: Erdélyi Múzeum. LXV (2003). 1–2. sz. 210–211. ISSN 1453-0961

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/persons,PCadastralMemberScreen.vm/id/712

 

W. Kovács András

A cegei Wass család a középkorban*

Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X–XIV.

Întocmit de Belu, Sabin–Dani, Ioan–Radutiu, Aurel–Pervain, Viorica–Gündisch,       Konrad G.–Rusu, Adrian–Andea, Susana

Gross, Lidia. X–XIV. Buc.–Cluj 1977–2002 (a továbbiakban: DocRomHist C).

http://adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/WKA_wass_tortenet_kozepkor.pdf

 

History Research Institutes in Southeast Europe

A Handbook edited by Ulf Brunnbauer

Graz, 2004

Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC)

Camil Muresanu, Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross:

Documenta Romaniae Historica.

Series C. Transilvania, vol. XIV (1371–1375).

Bucharest: Editura Academiei Române   2002

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/handbook.pdf

 

http://www.saur.de/index.cfm International Bibliography of Historical Sciences/Internationale Bbbliographie der Geschichtwissenschaften, hrsg. Mastrogregori Massimo, K-G Saur Verlag, Muenchen, 2007, bd 72 (2003)

Gross, Lidia. Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI) [Medieval brotherhoods in Transylvania (XIV-XVI centuries)],  Cluj-Napoca, Editura Grinta, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 332 p.

 

Gross, Lidia. Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI) [Medieval brotherhoods in Transylvania (XIV-XVI centuries)],  Cluj-Napoca, Editura Grinta, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003, 332 p., recenzie în Berichte und Forschungen, Oldenburg, bd. 14/2006, p 352-353. idem, recenzie în „Turul“, Budapest, 1-2 Füzet/ 2005, p. 60-61.

 

Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Konrad G. Gündisch, Adrian Rusu, Susana Andea and Lidia Gross, eds., Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol. 10­–15 (Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România; Cluj: Editura Academiei Române, 1977–2007), 6 vols. http://www.biblhertz.it/cgi-bin/gucha_de.pl?t_idn=b316782r:

  

9. Nicolae Edroiu

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

J.-P. Brissot (1754 - 1793) et les roumaines transilvains

Untertitel

études et anexes

Titelvarianten

J.-P. Brissot (1754 - 1793) și romanii transilvăneni

Autor

Edroiu, Nicolae

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

M

ISBN

973-8236-70-3; 978-973-8236-70-7

Sprache

fre;rum

Verfasserangabe

Nicolae Edroiu

Verlag

România Press

Verlagsort

București

Umfang

208 S.

 

Vezi: Universitätsbibliothek Wien

http://aleph.univie.ac.at/F?func=item-cen-2&doc_library=UBW01&doc_001_number=AC03800945&sub_library=A097&local_base=UBW01Tratatul Istoria Românilor, vol. VI, coordonator Nicolae Edroiu și Paul Cernovodeanu, 2002 (2003), București, Edit. Enciclopedică, XLIII + 1072 pag.

Nicolae  Edroiu*, Izvoarele istoriei românilor în sec. al XVIII-lea și la începutul sec. al XIX-lea, în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. XXVII-XLIII.

Istoria românilor, vol. VI  

Nicolae Edroiu*, Imperiul habsburgic – imperiu dunărean, în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. 17-22, 41-44.

Istoria românilor, vol. VI

Nicolae Edroiu*, Populație și societate, în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. 91-99.

Istoria românilor, vol. VI

Nicolae Edroiu*, Viața socio-economică a Transilvaniei, în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. 249-303.

Istoria românilor, vol. VI

Nicolae Edroiu*, Consolidarea regimului habsburgic în Transilvania și Banat, în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. 527-533.

Istoria românilor, vol. VI

Nicolae Edroiu*, Răscoala lui Horea (1784-1785), în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. 551-569.

Istoria românilor, vol. VI

Nicolae Edroiu*, Transilvania. Cultura populară, în tratatul Istoria românilor, vol. VI, București, Edit. Enciclopedică, 2002 (2003), p. 834-877, 861-872, 916-917.

Istoria românilor, vol. VI

 

10. Ladislau Gyemant

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta :

 

Cím és szerzőségi közlés:

Evreii din Transilvania : destin istoric / Ladislau Gyémánt ; transl. by Simona Fărcășan.

Párhuzamos cím:

The Jews of Transylvania : a historical destiny

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Inst. Cultural Român : Centrul de Studii Transilvane, 2004

Terj./Fiz. jell.:

313 p. : ill. ; 24 cm

Név/nevek:

Fărcășan, Simona. (ford.)

Megjegyzés:

Bibliogr. a jegyzetekben

ISBN :

973-86871-3-6

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OC 96.448

Cím és szerzőségi közlés:

Dilemele conviețuirii : evrei și neevrei în Europa Central-Răsăriteană înainte și după Shoah ; coord. Ladislau Gyémánt, Maria Ghitta ; aut. Ioan Bolovan [et al.].

Párhuzamos cím:

Dilemmes de la cohabitation : Juifs et non-Juifs en Europe centrale-orientale avant et apre`s la Shoah

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Inst. Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006

Terj./Fiz. jell.:

202 p. ; 25 cm

Tárgyszavak:

antiszemitizmus.
zsidóság.
20. század.
Közép-Európa.
Kelet-Európa.
Románia.
konferenciakiadvány.

Osztályozás:

323.12 (=924) (498) "19"
323.12 (=924) (4-191) "18/19"
061.3(498-2Kolozsvár)

Név/nevek:

Gyémánt, Ladislau. (szerk.)
Ghitta, Maria. (szerk.)
Bolovan, Ioan. (közrem.)

Megjegyzés:

Váltakozva francia és román nyelven

ISBN :

978-973-7784-09-4
973-7784-09-X

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OC 99.013

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Evreii din Transilvania

Untertitel

destin istoric

Titelvarianten

The Jews of Transylvania

Serientitel

Interferențe

Autor

Gyémánt, Ladislau

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

M

ISBN

973-86871-3-6

Sprache

rum;eng

Verfasserangabe

Ladislau Gyémánt

Verlag

Inst. Cultural Român

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

313 S.

Titel

Dilemele conviețuirii

Untertitel

evrei și neevrei în Europa Central-Tăsăriteană înaite și după Shoah

Titelvarianten

Dilemmes de la cohabitation

Herausgeber/Bearbeiter

Gyémánt, Ladislau; Bolovan, Ioan

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

m

ISBN

973-7784-09-x; 978-973-7784-09-4

URL

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015049491&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

 

Sprache

fre;rum

Verfasserangabe

Coord. Ladislau Gyémánt... Autori: Ioan Bolovan ...

Verlag

Inst. Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

202 S.

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Gyémánt, Ladislau: Evreii din Transilvania : destin istoric / Ladislau Gyémánt. Transl. by Simona Fărcăsan
Cluj-Napoca: CST Institutul Cultural Român,
2004. - 313 S. : graph. Darst.

Gyémánt, Ladislau: Die Juden in Siebenbürgen bis zum 18. Jahrhundert / Ladislau Gyémánt
Stuttgart: Steiner,
2005. - S. 191 – 200

Vezi:The Annotated Bibliography on Antisemitism (BAS)

Link: http://ram1.huji.ac.il:83/ALEPH/eng/SAS/BAS/BAS/FIND-A

 

Sys-no

0118482

 

Author

Gyemant, Ladislau

 

Title

Evreii din Transilvania: Destin istoric = The Jews of Transylvania: A Historical Destiny

 

Title-c

Trans.: Simona Farcasan

 

Place

Cluj-Napoca

 

Publish.

Institutul Cultural Roman, Centrul de Studii Transilvane

 

Year-f

2004

 

Year

2004

 

Pages

313 pp

 

Lang

ROM

 

Lang

ENG

 

Matr-typ

M

 

Bib-Note

Romanian and English.

 

Abstract

Surveys the history of the Jews in Transylvania from the Middle Ages to the present. Pp. 123-133 in Romanian deal briefly with the Holocaust period; pp. 269-279 contain the same chapter in English translation.

 

Subject

Hungary: 1919-1945

 

Subject

Romania: 1919-1945

 

Subject

Transylvania: 1919-1945

 

Subj div

2.6.3 1919-1945: Europe: Romania

 

Sys-no

0121848

 

Author

Gyemant, Ladislau

 

Author

Ghitta, Maria

 

Title

Dilemele convietuirii: Evrei si neevrei in Europa Central-Rasariteana inainte si dupa Shoah =
Dilemmes de la cohabitation: Juifs et non-Juifs en Europe centrale-orientale avant et apres la Shoah

 

Place

Cluj-Napoca

 

Publish.

Institutul Cultural Roman

 

Year-f

2006

 

Year

2006

 

Pages

202 pp

 

Lang

ROM

 

Lang

FRE

 

Matr-typ

C

 

Journal

Dilemele convietuirii: Evrei si neevrei in Europa Central-Rasariteana inainte si dupa Shoah, eds. Ladislau Gyemant, Maria Ghitta. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Roman, 2006

LC Control No.:

2007359279

Type of Material:

Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Meeting Name:

Conferința Internațională "Antisemitism și antiiudaism în Europa Centrală și Occidentală" : (2004 : Cluj-Napoca, Romania)

Main Title:

Dilemele convieţuirii : evrei şi neevrei în Europa Central-Răsăriteană înainte şi după Shoah / coordonatori Ladislau Gyémánt, Maria Ghitta ; autori Ioan Bolovan ... [et al.] = Dilemmes de la cohabitation : juifs et non-juifs en Europe centrale-orientale avant et après la Shoah / coordinateurs Ladislau Gyémánt, Maria Ghitta ; auteurs Ioan Bolovan ... [et al.].

Published/Created:

Cluj-Napoca : Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006.

Description:

202 p. ; 25 cm.

ISBN:

973778409X

 

Vezi: http://meteor.bibvb.ac.at/F/DNC79V2GGCNUSEKSPMJYURTNVD252HELM9NDSH479M3DLHYVQA-00912?func=item-cen&doc_library=ACC01&doc_number=004632248&sub_library=ZNEU  Biblioteca Universității de la Viena:

Ladislau Gyémánt*, Avotayun Guide to Jewish Genealogy, Edited by Sallyam Amdur Sack și Gary Makotoff, Bergenfield, New Jersey, 2004, p. 484-494 (autor al capitolului privind România).

 

Vezi http://www.kubon-sagner.com/buch/neu/190_2007_03.html

IZVOARELE RASCOALEI LUI HOREA. Seria: A.Diplomataria. Buc., Ed. Acad., 2006. ISBN 978-973-27-1438-6. 465 S. , 89,00 Euro

  

11. Dumitru Suciu

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană

Untertitel

evoluția ideii de Europă unită ; perspectivă și retrospectivă istorică

Serientitel

Documentie, istorie, mărturii

Autor

Suciu, Dumitru

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

ISBN

973-9350-71-2

Sprache

rum

Verfasserangabe

Dumitru Suciu

Verlag

Argonaut

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

303 S.

Titel

Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Autor

Suciu, Dumitru

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

m

Sprache

rum

Verfasserangabe

Dumitru Suciu

Verlag

Ed. Tribuna

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

360 S.

 

Titel

Destine istorice

Untertitel

românii transilvăneni spre Marea Unire ; 1848 - 1918 ; studii

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

m

ISBN

973-27-1450-6; 978-973-27-1450-8

URL

http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015624828&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

 

Sprache

rum

Verfasserangabe

Institutul de Istorie "George Bariț" din Cluj-Napoca

Verlag

Ed. Acad. Române

Verlagsort

București

Umfang

436 S.

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Suciu, Dumitru: Destine istorice : românii transilvăneni spre marea unire 1848 - 1918 / [Sucian Dumitru]. Institutul de Istorie "George Barit" din Cluj-Napoca
Bucuresti: Ed.
Acad. Rom.,
2006. - 436 S.

Vezi: Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&Search%5FArg=andea%20susana&Search%5FCode=NAME%5F&CNT=25&PID=17271&SEQ=20071027073516&SID=4

 

LC Control No.:

2005398307

Type of Material:

Book (Print, Microform, Electronic etc.)

Personal Name:

Suciu, Dumitru.

Main Title:

Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană : evoluția ideii de Europa Unită : perspectivă și retrospectivă istorică / Dumitru Suciu.

Published/Created:

Cluj-Napoca : Argonaut, 2002.

Description:

303 p. ; 21 cm.

ISBN:

9739350712

 

 

  

12.    Simion Retegan

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta:

Szerző:

Retegan, Simion.

Cím és szerzőségi közlés:

Reconstrucția politică a Transilvaniei în anii 1861-1863 / Simion Retegan.

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Presa Univ. Clujeană, 2004

Terj./Fiz. jell.:

272, [1] p. ; 24 cm

Tárgyszavak:

magyar történelem.
önkényuralom időszaka (1849-1867)
románok.
Erdély.

Osztályozás:

7
943.921 (=590) "1861/1863"

Megjegyzés:

Bibliogr.: p. 257-[265].

ISBN :

973-610-299-8

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OC 97.569

 

Cím és szerzőségi közlés:

Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1919 : dokumente / coord. Simion Retegan.

Megjelenés:

[Cluj-Napoca] : Centrul de Studii Transilvane ; [București] : Fund. Culturală Română, 1996-

Terj./Fiz. jell.:

25 cm

Név/nevek:

Retegan, Simion. (szerk.)

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Reconstrucția politică a Transilvaniei în anii 1861 - 1863

Autor

Retegan, Simion

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

m

ISBN

973-610-299-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

Simion Retegan

Verlag

Presa Univ. Clujeană

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

272 S.

 

Titel

Parohii, biserici și preoți greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea

Untertitel

(1849 - 1875) ; mărturii documentare

Serientitel

Documente, istorie, mărturii

Autor

Retegan, Simion

Erscheinungsjahr

2006

Erscheinungsform

m

ISBN

973-109-018-5; 978-973-109-018-4

Sprache

rum

Verfasserangabe

Simion Retegan

Verlag

Argonaut

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

476 S.

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Retegan, Simon: Reconstructia politică a Transilvaniei în anii 1861 - 1863 / Simon Retegan
Cluj-Napoca: Presa Universitară,
2004. - 272 S.
Themen:
Siebenbürgen | Geschichte 1861-1863

Simion Retegan, Tranzacții funciare în satele Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. Comitatul Solnocul Interior (1860-1870), în vol. Națiunea română. Idealuri și realități istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, București, Edit. Academiei Române, 2006, p. 287-297.

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Na%C5%A3iunea+rom%C3%A2n%C4%83.+Idealuri+%C5%9Fi+realit%C4%83%C5%A3i+istorice.&Search_Code=TALL&PID=1413&SEQ=20071028092957&CNT=25&HIST=1

 

LC Control No.:

2007403225

Type of Material:

Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Personal Name:

Retegan, Simion.

Main Title:

Reconstrucția politică a Transilvaniei în anii 1861-1863 / Simion Retegan.

Published/Created:

Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

Description:

272 p. ; 24 cm.

ISBN:

9736102998

 

 Vezi: http://aleph.univie.ac.at/F?func=item-cen-2&doc_library=UBW01&doc_001_number=AC03800918&sub_library=A097&local_base=UBW01 Biblioteca Universității de la Viena:

Simion Retegan, Transilvania în anii liberalismului habsburgic (1860-1867), în tratatul Istoria Românilor, vol. VII/1, București, Edit. Enciclopedică, 2003, p. 723-748.

Istoria Românilor, vol. VII

 

13 Camil Mureșanu

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Emanuil Gojdu

Untertitel

bicentenar

Herausgeber/Bearbeiter

Sigmirean, Cornel; Mureșanu, Camil

gefeierte Person

Gojdu, Emanoil

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

Veröffentlichungsart

f^^

ISBN

973-27-1040-3

Sprache

rum

Verfasserangabe

Academia Română. Fundația "Gojdu". Coord. Cornel Sigmirean ... Ref.: Camil Mureșanu

Verlag

Ed. Acad. Romăne

Verlagsort

București

Umfang

203 S.

 

 

 

Titel

17 - 26 iunie 1848 /

sonst.Personen

Mureșanu, Camil ; Bodor, Marghiola ; Pascu, Ștefan

erschienen in:

București :Ed. Acad. Române,2005.

Umfang

XCIII, 744 S.

ISBN

9732710772

 

Titel

Mihai Viteazul și Transilvania

Untertitel

culegere de studii

Herausgeber/Bearbeiter

Mureșanu, Camil

Erscheinungsjahr

2005

Erscheinungsform

m

ISBN

973-647-319-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

coord.: Camil Mureșanu ...

Verlag

Ed. Napoca Star

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

299 S.

  

Titel

Mihai Viteazul și Transilvania

Untertitel

culegere de studii

Herausgeber/Bearbeiter

Mureșanu, Camil

Erscheinungsjahr

2005

Erscheinungsform

m

ISBN

973-647-319-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

coord.: Camil Mureșanu ...

Verlag

Ed. Napoca Star

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

299 S.

 

History Research Institutes in Southeast Europe A Handbook

Camil Muresanu, Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross:

Documenta Romaniae Historica.

Series C. Transilvania, vol. XIV (1371–1375).

Bucharest: Editura Academiei Române 2002.

www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/handbook.pdf

 

History Research Institutes in Southeast Europe

A Handbook edited by Ulf Brunnbauer

Graz, 2004

Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC)

Camil Muresanu, Aurel Radutiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross:

Documenta Romaniae Historica.

Series C. Transilvania, vol. XIV (1371–1375).

 Bucharest: Editura Academiei Române   2002

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/csbsc/ulf/handbook.pdf

 

Vezi:http://meteor.bibvb.ac.at/F/DNC79V2GGCNUSEKSPMJYURTNVD252HELM9NDSH479M3DLHYVQA-02333?func=direct&current_base=ACC01&local_base=ACC01&doc_number=005207490 Biblioteca Universității de la Viena:

Camil Mureșanu, Das rumänische pressewesen, în vol. Die Habsburgermonarchie, 1848-1918, Bd. VIII, Politische Öffentlichleit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, p. 2127-2148.

 

15. Mihaela Cosma

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Autor:

Cosma, Mihaela 

Titel:

Revolutia de la 1848 - 1849/1

Verf./Hrsg.:

Cosma, Mihaela 

Verlagsort:

Cluj-Napoca

Verlag:

Argonaut

ISBN:

973-7710-69-X

 

978-973-7710-69-7

E-Jahr:

2005

Jahr:

2005

Umfangsangabe:

279 S.

Bandbezeichng:

1

Sprache:

Rum

SWB-PPN:

273088920

Verknüpfungen:

Übergeordnete Aufnahme

 

 

 

Siebenbürgische Bibliothek (Transsylvanische Forschungsstelle)

Bibliothek/Idn:

TR / 63831336,2

Sondersig.Inst.:

C I-3D

Signatur Inst:

C I-1/156,1

InventarNr:

70983

Autor:

Cosma, Mihaela 

Titel:

Revolutia de la 1848 - 1849/2

Verf./Hrsg.:

Cosma, Mihaela 

Verlagsort:

Cluj-Napoca

Verlag:

Argonaut

ISBN:

973-7710-73-8

 

978-973-7710-73-4

E-Jahr:

2005

Jahr:

2005

Umfangsangabe:

316 S.

Bandbezeichng:

2

Sprache:

Rum

SWB-PPN:

273089706

Verknüpfungen:

Übergeordnete Aufnahme

 

 

 

Siebenbürgische Bibliothek (Transsylvanische Forschungsstelle)

Bibliothek/Idn:

TR / 63831337,4

Sondersig.Inst.:

C I-3D

Signatur Inst:

C I-1/156,2

InventarNr:

70984

 

Ela Cosma, Revoluția de la 1848 – un catalog de documente, 351 regeste. (Fondul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca), I-II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 277 + 300 p., în,

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=Revolu%C5%A3ia+de+la+1848+%E2%80%93+un+catalog+de+documente&Search_Code=TALL&PID=11638&SEQ=20071028074513&CNT=25&HIST=1

 

16. Stelian Mândruț

 

Stelian Mândruț, Idées et projets de fédéralisation chez les Roumains de Transylvanie au 19-ème siècle, în vol. Pologne-Roumanie. Intégration Européenne (18e – 20e siècles), Warszawa, Instytut Historii PAN, 2004, p. 63-89, în,

Library of Congress:

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=Pologne-Roumanie.+Int%C3%A9gration+Europ%C3%A9enne&Search_Code=TALL&CNT=25

 

17. Loránd Mádly

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

Bestandsnachweis  

Bestand / Signatur

1.AutorIn  

Lajos-Loránd, Mádly 

Titel  

Vierhundertfünfzehn Tage in Wien 

Zusatz z. Titel  

das Tagebuch der siebenbürgisch-sächsischen Nationaldeputation (1850 - 1851) 

Verfasserang.  

Mádly Lajos-Loránd 

Ort  

Cluj-Napoca 

Verlag  

Pressa Univ. Clujeană 

Jahr  

2007 

Umfang  

462 S. 

1.Gesamttitel  

Veröffentlichungen des Deutschen Instituts der Babeș-Bolyai Universität Klausenburg : Reihe Urkunden und Quellen ; 1 

1.Gesamttitel AF  

Institutul German <Cluj-Napoca>: Veröffentlichungen des Deutschen Instituts der Babeș-Bolyai Universität Klausenburg / Reihe Urkunden und Quellen 

Bandangabe  

Sonst. Standardnr.  

OeBC 

Zum Inhalt  

Literaturverz. S. [451] - 454

ISBN  

978-973-610-521-0 

Uebergeordn.Serie  

Institutul German <Cluj-Napoca>: Veröffentlichungen des Deutschen Instituts der Babeș-Bolyai Universität Klausenburg / Reihe Urkunden und Quellen. 2007 -

 

Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Loránd Mádly,Vierhundertfünfzehn Tage in Wien : das Tagebuch der Siebenbürgisch-sächsischen Nationaldeputation (1850 - 1851) / Mádly Lajos-Loránd. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007. - 462 S. - (Veröffentlichungen des Deutschen Instituts der Babeș-Bolyai Universität Klausenburg / Reihe Urkunden und Quellen ; 1)
Literaturverz. S. 451 - 454
ISBN 978-973-610-521-0

 

18. Veronica Turcuș

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Ordinul cistercian în Transilvania medievală

Untertitel

artă și instituții cisterciene în Transilvania medievală

Titelvarianten

Ordinul cistercian

Autor

Turcuș, Șerban; Turcuș, Veronica

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

m

ISBN

973-8236-42-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

Șerban Turcuș ; Veronica Turcuș

Verlag

România Pr.

Verlagsort

București

Umfang

352 S.

 

Titel

Alexandru Marcu

Untertitel

1894 - 1955 ; viața și opera

Autor

Turcuș, Veronica

Erscheinungsjahr

2004

Erscheinungsform

m

ISBN

973-8236-56-8

Sprache

rum

Verfasserangabe

Veronica Turcuș

Verlag

România Pr.

Verlagsort

București

Umfang

334 S.

 

 Vezi: http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?sess=c87df5991d4e9923a34c736b31681710&vr=1&mark=&spell=&sort=&pagesize=  catalogul on-line al Universității din Heidelberg, Germania:

Turcus, Serban: Ordinul cistercian : artă si institutii cisterciene în Transilvania medievală / Serban Turcus ; Veronica Turcus
Bucuresti: România Press,
2003. - 352 S. : Ill.

Vezi Library of Congress http://catalog.loc.gov/ :

LC Control No.:

2006417032

Type of Material:

Book (Print, Microform, Electronic, etc.)

Personal Name:

Turcus, Veronica.

Main Title:

Alexandru Marcu (1894-1955) : viața și opera / Veronica Turcuș ; editor G. Matei Albastru.

Published/Created:

București : România Press, 2004.

Description:

334 p. : ill. ; 20 cm.

ISBN:

9738236568

 

http://www.saur.de/index.cfm International Bibliography of Historical Sciences/Internationale Bbbliographie der Geschichtwissenschaften, hrsg. Mastrogregori Massimo, K-G Saur Verlag, Muenchen, 2007, bd 72 (2003)

Turcuș, Veronica; Turcuș, Șerban. Ordinul cistercian. Artă și instituții cisterciene în Transilvania medievală [The Cistercian Order. Cistercian art and institutions in medieval Transylvania],  București, Editura România Press, 2003, 352 p.

 

Vezi: http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Pubblicazioni/Monografie/ScienzeUmaneSociali/DallAdriaticoalmarNero/DallAdriaticoalmarNero_indice.html site-ul oficial al Consiliului National al Cercetării din Italia:  

Veronica Edroiu Turcus, Orientamenti critici nella bibliografia degli studi italo-romeni: le relazioni veneto-romene attraverso le pubblicazioni

 

19. Ludovic Báthory

 

Vezi:http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_menu.html?lv_action=LV_Menu&SESSION_ID=1193296612_1610120709&FirstTime=1&Visitor_nr=  catalogul on line al Bibliotecii nationale Ungare Országos Széchenyi Könyvtár de la Budapesta

Cím és szerzőségi közlés:

Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania, 1919-1940 / red. coord. Ștefan Csucsuja ; aut. Ludovic Báthory ; [ed.] Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca Facultatea de Istorie și Filosofie.

Megjelenés:

Cluj-Napoca : Studium, 2003

Terj./Fiz. jell.:

335 p. ; 21 cm

Tárgyszavak:

kohászati üzem.
kohászat.
gazdaságtörténet.
két világháború közötti időszak.
Erdély.

Osztályozás:

U
669 (439.21) "1918/1921"
061.5(439.21)
338 (091) (439.21) "1918/1921"

Név/nevek:

Csucsuja István, (1942-) (szerk.)
Báthory Lajos, (1942-) (közrem.)
Universitatea "Babeș-Bolyai" (Cluj-Napoca). Facultatea de Istorie și Filosofie. (közread.)

ISBN :

973-643-036-7

Lelőhely:

B1                               

Raktári jelzet:

OB 85.711

 

Vezi: http://www.vifaost.de/bibkat/ Baza de date on-line specializata, pentru marile biblioteci din Germania si Austria:

Titel

Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania

Untertitel

1919 – 1940

Herausgeber/Bearbeiter

Csucsuja, Ștefan; Báthory, Ludovic

Erscheinungsjahr

2003

Erscheinungsform

M

ISBN

973-643-036-7

Sprache

Rum

Verfasserangabe

Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie și Filosofie. Red. coord.: Ștefan Csucsuja. Autori: Ludovic Báthory ...

Verlag

Ed. Studium

Verlagsort

Cluj-Napoca

Umfang

335 S.

 

20. Ottmar Trașcă

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

 

Zusatz z. Titel  

Mythos und Realität 

Verfasserang.  

hrsg. von Jerzy Kochanowski ... 

Ort  

Osnabrück 

Verlag  

Fibre 

Jahr  

2006 

Umfang  

431 S. 

1.Gesamttitel  

Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; 12 

1.Gesamttitel AF  

Deutsches Historisches Institut <Warszawa>: Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 

Bandangabe  

12 

ISBN  

3-929759-84-5 

 

978-3-929759-84-6 

Externer Link  

 Inhaltsverzeichnis extern 

Schlagwortkette 1  

Ostmitteleuropa / Deutsche / Geschichte 1918-1949 / Kongress / Gleiwitz <2003> / 

Schlagwortkette 2  

Elsass / Deutsche / Geschichte 1918-1945 / Kongress / Gleiwitz <2003> / 

Uebergeordn.Serie  

Deutsches Historisches Institut <Warszawa>: Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau. 1999 -

Enthaelt  

Haar, Ingo: Vom „Volksgruppen-Paradigma“ bis zum „Recht auf Heimat“: Exklusion und Inklusion als Deutungsmuster in den Diskursen über Zwangsmigrationen vor und nach 1945. 2006

Enthaelt  

Wolf, Gerhard: Die deutschen Minderheiten in Polen als Instrument der expansiven Außenpolitik Berlins. 2006

Enthaelt  

Kohser-Spohn, Christiane: Die Vertreibung der Deutschen aus dem Elsass 1918–1920. 2006

Enthaelt  

Chu, Winson W.: Metropole der Minderheit: Die Deutschen in Lodz und Mittelpolen 1918–1939. 2006

Enthaelt  

Ungváry, Krisztián: Die in Frage gestellte Assimilation. Zur Genese der „Deutschenfrage“ in Ungarn in der Zwischenkriegszeit. 2006

Enthaelt  

Rublova, Natalija: Die Deutschen in der sowjetischen Ukraine 1933–1939. 2006

Enthaelt  

Konrád, Ota: Die deutschen Hochschullehrer in Prag vor und nach 1938/39. Versuch einer Bestandsaufnahme. 2006

Enthaelt  

Heinemann, Isabel: „Deutsches Blut“. Die Rasseexperten der SS und die Volksdeutschen. 2006

Enthaelt  

Schulze, Rainer: „Der Führer ruft!“ Zur Rückholung der Volksdeutschen aus dem Osten. 2006

Enthaelt  

Dreyfus, Jean-Marc: Germanisierungspolitik im Elsass 1940–1945. 2006

Enthaelt  

Tönsmeyer, Tatjana: „Das verspätete Erwachen“ – Die Slowakeideutschen 1939–1945. 2006

Enthaelt  

Spannenberger, Norbert: Zwischen Hakenkreuz und Stephanskrone. Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938–1944. 2006

Enthaelt  

Zimmermann, Volker: „Volksgenossen“ erster und zweiter Klasse? Reichs- und Sudetendeutsche in Böhmen und Mähren 1938–1945. 2006

Enthaelt  

Trașcă, Ottmar: Rumäniendeutsche in Wehrmacht und Waffen-SS 1940-1944. 2006

Enthaelt  

Tóth, Ágnes: Die kollektive Schuld. Zum Vorgehen gegen die deutsche Minderheit in Ungarn 1945–1946. 2006

Enthaelt  

Kochanowski, Jerzy: Verräter oder Mitbürger? Staat und Gesellschaft in Polen zum Problem der Volksdeutschen vor und nach 1945. 2006

Enthaelt  

Morrissey, Christof: Die Karpatendeutschen aus der Slowakei. Kollektive Erinnerung und Integration in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1975. 2006

Enthaelt  

Król, Eugeniusz Cezary: Das Bild des ethnischen Deutschen im polnischen Film nach dem Zweiten Weltkrieg. 2006

Enthaelt  

Zwicker, Stefan: Zur Darstellung der Sudetendeutschen in Literatur, Publizistik und Film der Nachkriegszeit in der Tschechoslowakei und Deutschland. 2006

 

b). Studii și articole în reviste de specialitate (inclusiv citări):

 

1. Susana Andea

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2003)

 

 

 

 

Original Title:

Noi precizări despre mișcarea și viața haiducului Pintea (1693-1703)

Author Name:

Andea, Susana;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2003

Page Range:

95-106

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

 

 

 

Original Title:

Mihai Viteazul și căpitanul sârb Baba Novac (1596-1601)

Author Name:

Andea, Susana;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2002

Page Range:

17-27

 

 

2. Vasile Rus

 

Vezi: http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx: ibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

 

h of Saint Victor and the Paradox of the Mystical Learned Man

  

 

Publication:

Caietele Echinox (12/2007)

 

 

 

 

Original Title:

Ugo di San Vittore ed il paradosso del mistico dotto

Author Name:

Rus, Vasile;

Language:

Italian

Subject:

Theology / Religion

Publication:

Caietele Echinox (Echinox Notebooks)

Issue:

12/2007

Page Range:

281-286

 

Observationes de Ecclesia Transylvana. Introductory Study and Reconstructed Text

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1999)

 

 

 

 

Original Title:

Observationes de Ecclesia Transylvana. Studiu introductiv și text reconstituit

Author Name:

Rus, Vasile;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/1999

 

3. Gelu Neamțu

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:
 

The Bishop Andrei Saguna, “The King of The Romanians” at 1848

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Theologia Orthodoxa (1-2/2004)

 

 

 

 

Original Title:

Episcopul Andrei Șaguna "regele românilor" la 1848

Author Name:

Neamțu, Gelu;

Language:

Romanian

Subject:

Theology / Religion

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Theologia Orthodoxa (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Orthodox Theology)

Issue:

1-2/2004

Page Range:

35-40

 

4. Lucian Nastasă

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

1.AutorIn  

Nastasă, Lucian 

Titel  

Zur Deportation der Zigeuner nach Transnistrien (1942–1944) 

Quelle  

Migration im südöstlichen Mitteleuropa 

Ort/Quelle  

München 

Jahr/Quelle  

2005 

Band/Quelle  

S. 281- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Migration im südöstlichen Mitteleuropa. 2005

 

5. Nicolae Edroiu

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

Edroiu, Nicolae;

 

Language:

Romanian

Subject:

History

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2003)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

Camil Mureșanu - On His Fifty-Fifth Anniversary

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

Virgil Vătășianu and Romanian Medieval Archaeology

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2001)

 

CONTENTS

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2000)

 

BOOK REVIEWS

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2000)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1999)

 

BOOK REVIEWS

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1999)

 

Scientific cronics

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1999)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1998)

 

Book Reviews

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1998)

 

Scientific chronics

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1998)

 

Necrology: Acad. Stefan Pascu (14 october 1914 - 2 november 1998)

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1998)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1997)

 

Scientifically Cronics

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1997)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1996)

 

Scientific chronicle

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1996)

 

Book Reviews

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1996)

 

 

6. Ladislau Gyémánt

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena

1.AutorIn  

Gyémánt, Ladislau 

Titel  

Die Beziehungen zwischen den Juden und den Sachsen in Siebenbürgen im Zeitalter der Emanzipation (1790–1867) 

Quelle  

Symbiose und Traditionsbruch 

Ort/Quelle  

Essen 

Jahr/Quelle  

2003 

Band/Quelle  

S. 33- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Symbiose und Traditionsbruch. 1. Aufl.. 2003

Bestandsnachweis  

Bestand / Signatur

 

1.AutorIn  

Gyémánt, Ladislau 

Titel  

Evreii din Transilvania în Epoca Emancipării. Între toleranță și intoleranță 

Quelle  

Dilemele conviețuirii 

Ort/Quelle  

Cluj-Napoca 

Jahr/Quelle  

2006 

Band/Quelle  

S. 11- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Dilemele conviețuirii. 2006. 

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

Author Name:

Gyémánt, Ladislau;

Language:

English

 

Historiographic Views on the Settlement of the Jewish Tribes in Canaan

Publication:

Sacra Scripta (1/2003)

 

The Formation of the Transylvanian Jewish and Romanian Identity: a Comparative View

Publication:

Studia Hebraica (1/2001)

 

Contents

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Studia Europaea (2-3/2005)

 

David Prodan - Historian of the Romanian 18th Century

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

 

7. Simion Retegan

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

.AutorIn  

Retegan, Simion 

Titel  

Vereine und Parteien der Rumänen 

Quelle  

Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation 

Ort/Quelle  

Wien 

Jahr/Quelle  

2006 

Band/Quelle  

S. 1243–1272- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. 2006

 

Titel  

Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation 

Jahr  

2006 

Umfang  

XXI, 1491 S. 

Sonst. Standardnr.  

OeB2006,A,24 943.6,360 

Zum Inhalt  

Literaturangaben

ISBN  

3-7001-3540-8 Lw. : EUR 159,00 

 

978-3-7001-3540-1 

Externer Link  

 Inhaltsverzeichnis extern 

Schlagwortkette 1  

Österreich / Verein / Geschichte 1848-1866 / 

Schlagwortkette 2  

Österreich / Partei / Geschichte 1848-1866 / 

Schlagwortkette 3  

Ungarn / Verein / Geschichte 1848-1866 / 

Schlagwortkette 4  

Ungarn / Partei / Geschichte 1848-1866 / 

Schlagwortkette 5  

Österreich-Ungarn / Verein / Geschichte / 

Schlagwortkette 6  

Österreich-Ungarn / Partei / Geschichte / 

Uebergeordn.Titel  

Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918. 

Enthaelt  

Hanisch, Ernst: Die Prägung der politischen öffentlichkeit durch die politischen strömungen. 2006

Enthaelt  

Koűalka, Jiűí: Die Anfänge der politischen Bewegungen und Parteien in der Revolution 1848/1849. 2006

Enthaelt  

Hye, Hans Peter: Vereine und politische Mobilisierung in Niederösterreich. 2006

Enthaelt  

Haas, Hanns: Politische, kulturelle und wirtschaftliche Gruppierungen in Westösterreich (Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg). 2006

Enthaelt  

Moll, Martin: Politische Organisationen und öffentlicher Raum in der Steiermark. 2006

Enthaelt  

Malle, Avgučtin: Vereine in Kärnten. 2006

Enthaelt  

Vodopivec, Peter: Die Entwicklung des nationalen und politischen Organisationswesens in Krain. 2006

Enthaelt  

Maručiè, Branko: Die Vereinstätigkeit im Österreichischen Küstenland (Triest, Görz-Gradisca, Istrien). 2006

Enthaelt  

Strèiæ, Petar: Die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Vereinigungen in Dalmatien. 2006

Enthaelt  

Pokornę, Jiűí: Vereine und Parteien in Böhmen. 2006

Enthaelt  

Malíű, Jiűí: Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. 2006

Enthaelt  

Janowski, Maciej: Galizien auf dem Weg zur Zivilgesellschaft. 2006

Enthaelt  

Turczynski, Emanuel: Vereine, Interessenverbände und Parteien in der Bukowina. 2006

Enthaelt  

Pichler, Rupert: Vereinswesen und politischer Raum in Lombardo-Venetien. 2006

Enthaelt  

Flich, Renate: Bildungsbestrebungen und Frauenbewegungen. 2006

Enthaelt  

Bader-Zaar, Birgitta: Frauenbewegungen und Frauenwahlrecht. 2006

Enthaelt  

Drobesch, Werner: Vereine und Interessenverbände auf überregionaler (cisleithanischer) Ebene. 2006

Enthaelt  

Gottas, Friedrich: Grundzüge der Geschichte der Parteien und Verbände. 2006

Enthaelt  

Szabó, Dániel: Die politische Organisierung der ungarischen Gesellschaft im Zeitalter des Dualismus. 2006

Enthaelt  

Gottas, Friedrich: Vereine, Parteien und Interessenverbände der ungarländischen Deutschen. 2006

Enthaelt  

Retegan, Simion: Vereine und Parteien der Rumänen. 2006

Enthaelt  

Matkoviæ, Stjepan: Das kroatische Vereinswesen. 2006

Enthaelt  

Krestiæ, Vasilije: Vereine, Parteien und Interessenvertretungen bei den Serben. 2006

Enthaelt  

Glettler, Monika: Die Slowaken und das Problem der „Slowakei“. 2006

Enthaelt  

Magocsi, Paul Robert: Ruthenische kulturpolitische Organisationen. 2006

Enthaelt  

Zimmermann, Susan: Frauenbewegungen und Frauenbestrebungen im Königreich Ungarn. 2006

Enthaelt  

Hauch, Gabriella: "Arbeit, Recht und Sittlichkeit" – Themen der Frauenbewegungen in der Habsburgermonarchie. 2006

 

8. Dumitru Suciu

 

Citat in: Mehrsprähigkeit und Sprachenzwang in Oberungarn und Siebenbürgen 1867-1914. Eine Statistische Untersuchung, in: Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde, nr. 1/2003 S. 7-40

 

9. Camil Muresanu

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

1.AutorIn  

Mureșanu, Camil 

Titel  

Recunoașterea oficială pe plan internațional a înfăptuirii unității naționale a României, în 1919-1920 

Quelle  

Marea Unire din 1918 

Ort/Quelle  

București 

Jahr/Quelle  

2003 

Band/Quelle  

S. 261- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Marea Unire din 1918. 2003

 

1.AutorIn  

Mureșanu, Camil 

Titel  

Das rumänische Pressewesen 

Quelle  

Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung 

Ort/Quelle  

Wien 

Jahr/Quelle  

2006 

Band/Quelle  

S. 2127–2148- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. 2006

 

1.AutorIn  

Trașcă, Ottmar 

Titel  

Rumänien und die Tschechoslowakei am Vorabend und in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges. Grenzenveränderungen: die Wiener Schiedssprüche 

Quelle  

Czechoslovakia and Romania in the Versailles System 

Ort/Quelle  

Prague 

Jahr/Quelle  

2006 

Band/Quelle  

S. 150- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Czechoslovakia and Romania in the Versailles System. 2006. 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

The Spirit of 'Fourty Eight'

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/1998)

 

 

 

 

Original Title:

The Spirit of 'Fourty Eight'

Author Name:

Mureșanu, Camil;

Language:

English

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/1998

 

10.Stelian Mândruț

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

Bestandsnachweis  

Bestand / Signatur

1.AutorIn  

Țurlea, Petre [Hrsg.] 

2.AutorIn  

Iorga, Nicolae [Adressat] 

Titel  

Nicolae Iorga și Universitatea din Cluj 

Zusatz z. Titel  

corespondență (1919 - 1940) 

Verfasserang.  

ed. ingrijită Petre Țurlea și Stelian Mândruț. Studiu introd. Stelian Mândruț 

Ort  

București 

Verlag  

Acad. Română [u.a.] 

Jahr  

2005 

Umfang  

386 S. 

ISBN  

973-7934-36-9 

Schlagwortkette 1  

Iorga, Nicolae / Briefsammlung 1919-1940 / 

Schlagwortkette 2  

Klausenburg / Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga / Iorga, Nicolae / Briefsammlung 1919-1940 / 

Schlagwortkette 3  

Iorga, Nicolae / Klausenburg / Babeș-Bolyai-Universität / Geschichte 1919-1940 / Quelle / 

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

Romanian Historiography in 1999. Trends and Tendencies

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

 

 

 

Original Title:

Istoriografia românească în anul 1999. Direcții și tendințe

Author Name:

Mandrut, Stelian;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2002

 

 

11.Lorád Mádly

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

Between confused and order. The last months of the year 1849 and the seven citizens Saschen

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (2/2004)

 

 

 

 

Original Title:

Între haos și ordine. Sașii transilvăneni în ultimele luni ale anului 1849

Author Name:

Mádly, Loránd;

Language:

German

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

2/2004

 

The Austrian Empire's Efforts of Economic Modernization and Financial Revival between 1853 - 1854: The 1854 Internal Loan Based on Public Subscription

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2003)

 

 

 

 

Original Title:

Eforturi de modernizare economică și redresare financiară a Imperiului austriac în anii 1853-1854: Împrumutul intern pe bază de subscripțiuni publice

Author Name:

Mádly, Loránd;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2003

 

12.Mirela Andrei

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

1.AutorIn  

Andrei, Mirela 

Titel  

La Santa Sede e la nomina dei vescovi nella Chiesa Greco-Cattolica romena della Transilvania. Il caso del vescovo Ioan Vancea di Gherla 

Quelle  

I Romeni e la Santa Sede 

Ort/Quelle  

Bucarest [u.a.] 

Jahr/Quelle  

2004 

Band/Quelle  

S. 131- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: I Romeni e la Santa Sede. 2004

 

 13.Ottmar Trașcă

 

Vezi: http://www.onb.ac.at/kataloge/  Catalogul on-line al Bibliotecii Naționale Austriece de la Viena:

1.AutorIn  

Trașcă, Ottmar 

Titel  

Rumäniendeutsche in Wehrmacht und Waffen-SS 1940-1944 

Quelle  

Die "Volksdeutschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei 

Ort/Quelle  

Osnabrück 

Jahr/Quelle  

2006 

Band/Quelle  

S. 273- 

In  

Diesen Artikel finden Sie in: Die "Volksdeutschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. 2006

 

14. Attilla Varga

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

The School Policy of the Vienna Court at the End of the 18th and the Beginning of the 19th Century. Seminaries and Upper Theological Education in Hung

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (2/2004)

 

 

 

 

Original Title:

Politica școlară a Curții de la Viena la finele secolului XVIII și începutul secolului XIX. Seminariile și învățământul teologic superior de pe terito

Author Name:

Varga, Attila;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

2/2004

Page Range:

43-52

 

 

15.Veronica Turcuș

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

The historiography on the architecture European cistercense. Tradition and new outlines

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2000)

 

 

 

 

Original Title:

La storiografia sull'architettura cistercense europea. Tradizione e nouvi lineamenti

Author Name:

Turcuș, Veronica;

Language:

Italian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2000

 

Contributions to the story of the cultural relations romanian-Italians between the two wars: Alexandru Marcu and the School Romanian of Rome

 

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2001)

 

 

 

 

Original Title:

Contribuții la istoria raporturilor culturale româno-italiene: Alexandru Marcu și Școala Română din Roma

Author Name:

Turcuș, Veronica;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2001

 

16.Marin Iosif Balog

 

Vezi http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx : :bibliotecă on-line referitoare la istoria Europei Central-Sud-Estice:

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2003)

 

 

 

 

Original Title:

Eforturi de modernizare economică și redresare financiară a Imperiului austriac în anii 1853-1854: Împrumutul intern pe bază de subscripțiuni publice

Author Name:

Balog, Iosif Marin;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2003

Page Range:

107-120

 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (1-2/2002)

 

 

 

 

Original Title:

Societatea rurală transilvăneană în tranziția spre modernitate, în lumina legislației austriece din perioada neoabsolutistă, 1849-1859

Author Name:

Balog, Iosif Marin;

Language:

Romanian

Subject:

History

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia (Studia Universitatis Babes-Bolyai - Historia)

Issue:

1-2/2002

Page Range:

41-54

 

17. Remus Câmpeanu.

 

Recenzie la „Biserica Română Unită între istorie și istoriografie” în Clio, nr. XIV/2005, nr. 2. (www.c3.hu)

 

Virgil Ciomoș* 

·        http://www.vrin.fr/html/main.htm Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel, în Hegel et le droit, volum editat de Jean-Louis Vieillard-Baron, Librairie Vrin, Paris, 2006, pp. 215-239;

·        http://www.vrin.fr/html/main.htm Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. I. Conscience et changement, Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 16/ 2003, Librairie Vrin, Paris, pp. 33-65;

·        http://www.vrin.fr/html/main.htm Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. II. Passage et transmission, Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 16/ 2003, Librairie Vrin, Paris, pp. 66-97.

 

Codruța Cuceu 

·        Revista Journal for the Study of Religions and Ideologies, pe langa cotatia ISI (din 2003) mai este trecuta, incepand cu 2002, inca intr-o baza de date internationala : DOAJ (Directory of open access journals) www.doaj.org.
Religious Tradition and the Archaic Man
http://www.doaj.org./doaj?func=openurl&genre=journal&issn=15830039&volume=&issue=10&date=2005
Author: Veress Károly Journal: Journal for the Study of Religions and Ideologies Year: 2005 Vol: Issue: 10 Pages/record No.: 203-210

 

Isac Ionuț-Constantin 

·        Auf der Suche des paideischen Modells, neue Herausgabe 2003; Ionut Isac, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2000, în
http://www.inebis.org/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_printable&PAGE_id=264&lay_quiet=1  și
http://www.inebis.org/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=86&MMN_position=156:7:26

·        Lucian Blaga: metaphysics and beyond,  și (în colaborare cu T. Vidam), Lucian Blaga’s metaphysics: past and present, în  Revista „Appraisal”, Marea Britanie,
http://www.spcps.org.uk/Current%20Vol.%20Contents.pdf
În indice de autori, Revista NOESIS:
http://noesis.racai.ro/Noesis2005-2006/2005-2006IndexAut.pdf

·        The Intellectual Inheritance Of Mircea Eliade. Some Aspects Of Political Mythology In Post-Communist Societies, în STUDIA Universitatis „Babeș-Bolyai”, Series Philosophia,
http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=PHILOSOPHIA&nr=1&an=2006&id_art=3913

·        (În colaborare cu Dan Tufiș, Gheorghe Tecuci și Adrian Rusu), Mihai Drăgănescu in medias res, în Books written by ICI Community - 2000-2005,
http://www.ici.ro/ici/en/carti04.html

·        Additions Toward a Thorough Understanding of the International Foundations Of Andragogy in HRD & Adult Education.” Co-Authored with Mary K. Cooper. Translated into Romanian by Mr. Ionut Isac, Cluj-Napoca, Romania:  Romanian Academy, branch of Cluj-Napoca, Institute of History 'George Barit'  (2007) (In press), în http://www.umsl.edu/~henschkej/VITA%202007a.doc, Universitatea din St.-Louis, Missouri, SUA

·        Profesorul GEORGE Em. Marica despre activitatea publicistică a lui Simion Bărnuțiu, în STUDIA UNIVERSITATIS „BABEȘ-BOLYAI”, Sociologia, Issues 1, 2005, în CEEOL (Central and East European Online Library) ,  
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=15bc1f21-2f91-4ca2-9464-3a87b44f00ca&articleId=b243c3ec-5506-4609-a0a0-ba650a1b437e 
 În listă de autori pentru România, CEEOL,
 
http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx?countryID=f1dcc90b-712f-4cc5-8a6e-6fdcc8c78bf6&AuthorFirstLetter=73

·        La personnalité de Descartes et l’exégèse philosophique roumaine, L’esprit cartésien, p. 974-977. în „Archives de philosophie”, Franța, http://www.archivesdephilo.com/Bulletins/BC/BC32/indbc32.htm

·        From free market economy to human development., 2004 (gedruckt; Zeitschriftenaufsatz), în Germania,
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_browse.html?feld=autor&buchstabe=I&buchstabe2=S  și  http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?feldname1=Personen&feldinhalt1=ISAC%2C_IONUT&ckd=yes&mtz=1000

 

Andrei Negru 

George Em. Marica. The Sociology of the Social Communities

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Sociologia (1/2005)

http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx?countryID=f1dcc90b-712f-4cc5-8a6e-6fdcc8c78bf6&AuthorFirstLetter=78

 

Salánki Zoltán 

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Sociologia (1-2/2003)

Venczel József and the Sociological Research of the Rural Communities in Transylvania

http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx?countryID=f1dcc90b-712f-4cc5-8a6e-6fdcc8c78bf6&AuthorFirstLetter=83

 

Florenta Stavarache  

Publication:

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Sociologia (1/2005)

Traian Herseni and the Agrarian Sociology 

http://www.ceeol.com/aspx/authorlist.aspx?countryID=f1dcc90b-712f-4cc5-8a6e-6fdcc8c78bf6&AuthorFirstLetter=83

 

 ANEXA 4.3. Cărți publicate

 

2003

1. Susana Andea, Glossarium mediae latinitatis regeri Transzlvaniae historiam illustrantium, vol. I, fasc. I (lit. A-B), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 301 p. (coautor)

2. Susana Andea și Avram Andea, Pintea și lumea sa (1693-1703), Cluj-Napoca, Edit. Supergraph, 2003, 374 p.

3. Susana Andea și Avram Andea, Documente privind mișcarea lui Pintea (1693-1703), Cluj-Napoca, Edit. Supergraph, 2003, VII+414 p.

4. Mirela Andrei, Ioan Vancea. Pastorale si circulare 1865-1869, editie si studiu introductiv de Nicolae Bocsan și Mirela Andrei, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitara Clujeana (PUC), 2003, p. 316 (coautor).

5. Remus Câmpeanu, Biserica Română Unită între istorie și istoriografie, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2003, 420 p.

6. Ioan Chindriș, Transilvanica, Cluj-Napoca, Edit. Cartimpex, 2003, 917 p.

7. Adinel-Ciprian Dincă, Cuvânt înainte și traducere la Harald Zimmermann, Papalitatea în evul mediu. O istorie a papalității în oglinda istoriografiei, Iași, Edit. Polirom, 2004, p. 7-11.

8. Anton Dörner, Urkunden und Chroniken über die Geschichte der Stadt und des Stuhls Broos, Band I: 1200-1541, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2002 (2003), 248 p.

9. Anton Dörner, Documente și cronici privind istoria orașului și scaunului Orăștie, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2003, 258 p.

10. Tratatul Istoria Românilor, vol. VI, coord. Nicolae Edroiu și Paul Cernovodeanu, 2002 (2003), București, Edit. Enciclopedică, XLIII + 1072 pag.

11. Nicolae Edroiu*, Introducere în Științele auxiliare ale istoriei, Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2003, 428 p.

12. Lidia Gross, Glossarium mediae latinitatis regeri Transzlvaniae historiam illustrantium, vol. I, fasc. I (lit. A-B), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 301 p. (coautor)

13. Gheorghe Iancu, Ludovic Báthory, Ștefan Csucsuja, Marcel Știrban, Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, Edit. Studium, 2003, 335 p.

14. Gheorghe Iancu, Ludovic Báthory, Ștefan Csucsuja, Marcel Știrban, Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940), Cluj-Napoca, Edit. Studium, 2003, 335 p.

15. Evreii din România. Mărturii documentare (1945-1965), Cluj, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 736 p. Coord. Lucian Nastasă

16. Lucian Năstasă, Andreea Andreescu, Andrei Varga, Maghiarii din România. Mărturii documentare (1956-1968), Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 1006 p.

17. Lucian Nastasă, Levente Salat, Maghiarii din România și etica minoritară (1920-1940), Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 315 p.

18. Lucian Năstasă, Andreea Andreescu, Andrei Varga, Minorități etnoculturale.Evreii din România (1945 – 1965), Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 735 p.

19. Lucian Nastasă, Victor Karady, The Medicine Faculty of the University of Koloysvár/Cluj (1872-1918). A Historical and Prosopographic Study, Budapest, Central European University, 2003, 380 p.

20. Gelu Neamțu, Gheorghe Neamțu, Ananie Fărcaș, Fapte de arme pe frontul de vest, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2003, 350 p.

21. Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, vol. I, fasc. 1 (lit. A-B), coord.i Aurel Răduțiu și Vasile Rus, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 301 p.

22. Aurel Răduțiu*, Glossarium mediae latinitatis regeri Transzlvaniae historiam illustrantium, vol. I, fasc. I (lit. A-B), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 301 p. (coautor și coord.)

23. George Bariț și contemporanii săi, ediție îngrijită de Simion Retegan, vol. X, București, Edit. Enciclopedică, 2003, 508 p.

24. Vasile Rus*, Glossarium mediae latinitatis regeri Transzlvaniae historiam illustrantium, vol. I, fasc. I (lit. A-B), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 301 p. (coautor și coord.)

25. Vasile Rus*, Liliana Peculea, Alexander Baumgarten și Gabriel Chindea: Plotin, Enneade, I-II, ediție bilingvă, București, Edit. IRI, 2003, 444 p.

26. Vasile Rus*, Ana Victoria Sima, Vizitele nunțiillor apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868), traducerea textelor din latină, I-II, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2003, 853 p.

27. Vasile Rus*, Tomás Spidlik S.J., Arta de a purifica inima, traducere din limba italiană, Cluj-Napoca, Edit. Galaxia Gutenberg, 2003, 120 p.

28. Vasile Rus*, Tomás Spidlik S.J., Rugăciunea în inimă, traducere din limba italiană de Vasile Rus, Cluj-Napoca, Edit. Galaxia Gutenberg, 2003, 71 p.

29. Vasile Rus*, Marko Ivan Rupnik S.J., Discernământul, traducere din limba italiană, II, București, Edit. Cluj-Napoca, 2003, 155 p.

30. Monica Albu., Zvetlana Anghel, Constantin. Țăran (coord.), Cercetări și aplicații în psihologie, Timișoara, Edit. Augusta, 2003, 152 p.

31. Petru Curșeu, Mircea Miclea, Modele neurocognitive, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2003, 242 p.

32. Petru Curșeu, Formal Group Decision Making. A Social-Cognitive Approach,  Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2003, 230 p.

33. Ionuț Isac, În căutarea modelului paideic, Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărții de Știință”, 2003, 164 p. (ediția a II-a, adăugită și revizuită).

34. Ionuț Isac, Gabriel Cojocaru, Vasile Gogea, Cunoaștere și transcendență, (co-autor ediție și studiu introductiv la Dumitru Isac), Cluj-Napoca, Edit. Grinta, 2003, 360 p.

35. Dumitru Isac, Jurnal de idei. Fragmente filosofice și literare, ediție îngrijită și studiu introductiv de Ionuț Isac, Cluj-Napoca, Edit. Grinta, 2003, 112 p

36. Vasile Marian*, Prețuri și tarife, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2003, 410 p.

37. Vasile Marian*, Monedă și credit, vol. I (Monedă) și vol. II (Credit), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2003, 300+260 p.

38. Andrei Negru, Ion Clopoțel. Studiu monografic, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2003, 148 p.

39. Emil Pop, Personalitate și cultură, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2003, 262 p.

40. Silviu G.Totelecan, Vecinătatea în Munții Apuseni. Disoluții comunitare, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star & Argonaut, 2003,
304 p.

41. Arthur Schopenhauer, Despre libertatea voinței (Über die Freiheit des Willens), București, Paideia, 2003, 116 p (traducere și note A. Sârbu, I. Deac)

 

2004

42. Remus Câmpeanu, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, IX,  coord. Ladislau Gyemant*, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p. (coeditor)

43. Simion Bărnuțiu, Filosofia după W. T. Krug, ediție princeps după manuscris inedit de Ioan Chindriș* și Ionuț Isac, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2004, 416 p.

44. Antoniu Dörner, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, IX, coord. Ladislau Gyemant*, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p. (coeditor)

45. Nicolae Edroiu*, Bibliografia istorică româno-slovacă 1918-2000, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 117 p.

46. Lidia Gross, Confreriile medievale în Transilvania (sec. XIV-XVI), Cluj-Napoca, Edit. Grinta & Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 332 p.

47. Ladislau Gyémánt*, Evreii din Transilvania. The Jews of Transylvania, Cluj-Napoca, Edit. Centrul de Studii Transilvane, 2004, 313 p.

48. Ladislau Gyémánt*, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, IX, coord. Ladislau Gyemant*, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 353 p. (coeditor)

49. Loránd Mádly, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. II (31 decembrie – 15 iulie 1859), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2004, LXIII + 596 p. (coeditor)

50. Lucian Nastasă, Intelectualii și promovarea socială (Pentru o morfologie a câmpului universitar), Edit. II, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2004, 224 p.

51. Lucian Nastasă, Victor Karady, The Medical Faculty of the University of Kolozsvár/Cluj and its students (1872-1918), Budapest-Cluj, CEU-CRDE, 2004, 396 p.

52. Gelu Neamțu, Ioan Bolovan, The Revolution of 1848 – 1849 in Transylvania. Contributions to the History of Mentalities and of the social Imaginary, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute. Center for Transylvanian Studies, 2004, 178 p.

53. Gelu Neamțu, Fața necunoscută a Revoluției române de la 1848 – 1849 din Transilvania, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2004, 420 p.

54. Gelu Neamțu, Procese politice de presă antiromânești în epoca dualismului austro-ungar, Cluj-Napoca, Edit. Dragoș Vodă, 2004, 380 p.

55. Gelu Neamțu și Viorel Faur, Iosif Roman (1829-1908) o personalitate bihoreană mai puțin cunoscută, Oradea, Edit. Universității din Oradea, 2004, 203 p.

56. Simion Retegan, Reconstrucția politică a Transilvaniei în anii 1861-1862, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2004, 273 p.

57. Simion Retegan, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. II (31 decembrie – 15 iulie 1859), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2004, LXIII + 596 p. (coeditor)

58. Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. II (31 decembrie – 15 iulie 1859), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2004, LXIII + 596 p.

59. Vasile Rus*, Tomas Spidlik, Omul lui Dumnezeu, Cluj-Napoca, Edit. Galaxia Gutenberg, 2004, 120 p.

60. Vasile Rus*, Flaminia Morandi, Michelina Tenace, Bazele spirituale ale viitorului, Cluj-Napoca, Edit. Galaxia Gutenberg, 2004, 150 p.

61. Dumitru Suciu, Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Edit. Tribuna, 2004, 371 p.

62. Dumitru Suciu, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, vol. II (31 decembrie – 15 iulie 1859), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2004, LXIII + 596 p. (coeditor)

63. Monica Albu, Constantin Țăran. (coord.), Cercetări și aplicații în psihologie, Timișoara, Editura Augusta, 2004, vol. 2, 324 p.

64. Dragoș Cârneci, Demascarea secolului: Ce face din noi creierul?, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2004, 382 p.

65. Simion Bărnuțiu, Filosofia după W. T. Krug, ediție princeps după manuscris inedit, de Ioan Chindriș* și Ionuț Isac, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2004, 416 p.

66. George Em. Marica, Satul ca structură psihică și socială. Curs de sociologie rurală, ediție îngrijită de Andrei Negru, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2004, XVIII + 298 p.

 

2005

67. Transilvania (sec. XIII-XVII). Studii istorice, coord. Susana Andea, București, Edit. Academiei Române, 2005, 358 p.

68. Susana Andea și Avram Andea, Transilvania. Biserică și preoți, Cluj-Napoca, Edit. Supergraf, 2005, 215 p.

69. Susana Andea, Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati și epoca sa. Documente, Cluj-Napoca, Edit. Supergraf, 2005, 252 p.

70. Biblia Vulgata Blaj 1760 – 1761, I-V, București, Edit. Academiei Române, 2005, 4228 p. Editor coord. Ioan Chindriș. Coordonare filologică Niculina Iacob. Transcrierea textului: Elena Ardeleanu, Mircea Remus Birtz, Ioan Chindriș, Elena Comșulea, Doina Grecu, Elena Mihu, Florica Nuțiu, Valentina Șerban. Corectură: Elena Ardeleanu, Elena Comșulea, Doina Grecu, Niculina Iacob, Valentina Șerban. Indici de cuvinte: Niculina Iacob, Ioan Chindriș. Notă asupra ediției: Elena Ardeleanu, Ioan Chindriș, Elena Comșulea, Doina Grecu, Valentina Șerban. Concordanța numelor Mircea Remus Birtz. Tehnoredactare, prelucrare imagine, ilustrație și copertă Adriana Bogdan. Scanarea imaginilor Petru Diaconu. Culegere computerizată Adriana Bogdan, Cristina Vulturar, Sanda Țico.

71. Marghiola Bodor, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, C. Transilvania, vol. VII (17-26 iunie 1848), Buc, Edit. Academiei Române, 2005, 744 p. (coeditor)

72. Timotei Cipariu, Epistolar 1836 – 1877, cuvânt înainte de Eugen Simion, text îngrijit, studiu introductiv și note de Ioan Chindriș, București, Ed.Academiei Române, 2005, 304 p.

73. Ioan Chindriș, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, C. Transilvania, vol. VII (17-26 iunie 1848), Buc, Edit. Academiei Române, 2005, 744 p. (coeditor)

74. Ela Cosma, Revoluția de la 1848 – un catalog de documente, 351 regeste. (Fondul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca), I-II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 277 + 300 p.

75. Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, C. Transilvania, vol. VII (17-26 iunie 1848), Buc, Edit. Academiei Române, 2005, 744 p. coeditori Marghiola Bodor, Liviu Botezan, G. Neamu, Ela Cosma, Ioan Chindriș, Stelian Mândruț. Cuvânt introductiv: Camil Mureșanu.

76. Nicolae Iorga și Universitatea din Cluj. Corespondență (1919-1940), Ediție îngrijită de Petre Țurlea și Stelian Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2005, 375 p

77. Stelian Mândruț, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, C. Transilvania, vol. VII (17-26 iunie 1848), Buc, Edit. Academiei Române, 2005, 744 p. (coeditor)

78. Mihai Viteazul și Transilvania. Culegere de studii. Coord. acad. Camil Mureșanu, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2005, 216 p.

79. Teohari Antonescu, Jurnal (1893-1908), ediție îngrijită și note de Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2005, 385 p.

80. Textele puterii. Sursele privitoare la maghiarii din România, 1945-1989, ediție îngrijită de Adrian Ludușan și Lucian Nastasă, CRDE, Cluj-Napoca, 2005, 260 p.

81. Gelu Neamțu, Momente zbuciumate din lupta poporului roman pentru realizarea Dacoromâniei. 1848-1918, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 403 p

82. Gelu Neamțu și Mircea Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918: mărturii ale participanților, București, Edit. Academiei Române, 2005, 385 p.

83. Gelu Neamțu, Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române, C. Transilvania, vol. VII (17-26 iunie 1848), Buc, Edit. Academiei Române, 2005, 744 p. (coeditor)

84. Vasile Rus*, Pro scientiarum Academia. Calvaria și școlile iezuite din Cluj (sec. XVI-XVIII), Cluj-Napoca, Edit. Ecco, 2005 (2006), 285 p.

85. Monica Albu (coord.), Teste grilă pentru evaluarea cunoștințelor la examenul de licență, Timișoara, Editura Augusta, 2005, 150 p.

86. Corina Benea, Modelarea explicației științifice, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 250 p.

87. Vasile Marian*, Fenomene monetare negative, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 256 p.

88. Marioara Petcu*, Mecanismele psihologiei juridice, ed a II-a revizuită și adăugită, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2005, 320 p.

89. Dumitru Isac, Introducere în istoria filosofiei eline, editor Ionuț Isac, Cluj-Napoca, Edit. Grinta, 2005, 225 p

 

2006

90.  Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, vol. XV (1376-1380), coord. Susana Andea, București, Edit. Academiei Române, 2006, LXXIII+927 p.

91. Susana Andea, Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol. XV (1376-1380), coord. Susana Andea, București, Edit. Academiei Române, 2006, 772 p. (coeditor)

92. Mirela Andrei, Mișcarea națională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. III (30 iulie 1859 – 26 februarie 1861), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2006, p. LVIII + 642 p. (coeditor)

93. Mirela-Fica Andrei, La granița Imperiului. Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 425 p.

94. Mircea-Remus Birț, Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei recuperări istoriografice, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2006, 218 p. + 4 planșe foto.

95. Remus Câmpeanu, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. X. Comitatul Turda, coord. Ladislau Gyemant*, București, Edit. Academiei Române, 2006, 464 p. (coeditor)

96. Biografii pașoptiste, vol. I, coord. Gelu Neamțu, București, Edit. Academiei Romîne, 2006, 207 p.

97. Crâmpeie din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul Solnoc II. Corespondență (1 octombrie 1845 – 20 decembrie 1874), vol. I, coord. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2006, 495 p.

98. Adinel Dincă, Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol. XV (1376-1380), coord. Susana Andea, București, Edit. Academiei Române, 2006, 772 p. (coeditor)

99. Anton Dörner, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. X. Comitatul Turda, coord. Ladislau Gyemant*, București, Edit. Academiei Române, 2006, 464 p. (coeditor)

100. Nicolae Edroiu*, J. P. Brissot (1754-1793) și românii transilvăneni. Studiu și Anexe, București, Edit. România Press, 2006, 202 p.

101. Lidia Gross, Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol. XV (1376-1380), coord. Susana Andea, București, Edit. Academiei Române, 2006, 772 p. (coeditor)

102. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. X. Comitatul Turda, coord. Ladislau Gyemant*, București, Edit. Academiei Române, 2006, 464 p.

103. Ladislau Gyémánt*, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. X. Comitatul Turda, coord. Ladislau Gyemant*, București, Edit. Academiei Române, 2006, 464 p. (coautor).

104. Niculina Iacob*, Morfologia limbii române. Partea a II-a, Suceava, Edit. Universității „Ștefan cel Mare”, 2006, 183 p.

105. Ioan Lupaș (1880-1967), Scrieri istorice alese. Volumul I. Studii asupra istoriei Evului Mediu și istoriei bisericești. Ediție îngrijită de Nicolae Edroiu*, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Academiei Române, 2006, XLV+628 p.

106. Gheorghe Iancu, Justiție românească în Transilvania (1919). Cluj-Napoca, Edit. Ecumenica Press, 2006, 520 p.

107. Gheorghe Iancu, Romulus Felea. Ioan Felea. Martiri și oameni de valoare în Țara Moților, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2006, p. 218-222.

108. Loránd-Lajos Mádly, Mișcarea națională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. III (30 iulie 1859 – 26 februarie 1861), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2006, p. LVIII + 642 p. (coeditor)

109. Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2006, 327 p.

110. Gelu Neamțu, Precursorii Memorandului, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 244 p.

111. Gelu Neamțu, Mircea Vaida Voevod, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanților Ioachim Crăciun. Documente la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. II, București, Edit. Academiei Române, 2006, 284 p.

112. Gelu Neamțu, Iuliu Coroianu în vâltoarea vremurilor (1847-1927), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 202 p.

113. Zeno Draia, Note critice privind istoriografia maghiară și română, Text îngrijit, note și introducere de Gelu Neamțu, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 140 p.

114. Viorica Pervain*, Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol. XV (1376-1380), coord. Susana Andea, București, Edit. Academiei Române, 2006, 772 p. (coeditor)

115. Mișcarea națională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. III (30 iulie 1859 – 26 februarie 1861), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2006, p. LVIII + 642 p.

116. Simion Retegan, Mișcarea națională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. III (30 iulie 1859 – 26 februarie 1861), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2006, p. LVIII + 642 p. (coeditor)

117. Simion Retegan, Parohii, biserici și preoți greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. 1849-1875, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 496 p.

118. Dumitru Suciu, Destine istorice. Românii din Transilvania spre Marea Unire. 1848-1849. Studii, București, Edit. Academiei Române, 2006, 436 p.

119. Dumitru Suciu, Mișcarea națională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. III (30 iulie 1859 – 26 februarie 1861), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2006, p. LVIII + 642 p. (coeditor)

120. Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Flaviu Vida, Cosmin Cosmuța, Crâmpeie din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul Solnoc II. Corespondeță (1 octombrie 1845 – 20 decembrie 1874), vol. I, coord. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, 495 p.

121. Temetkezési szokások az Erdélyi románoknál. 1817 [Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni. 1817], traducere de Varga Attila, Deáky Zita, Gazda Klára, Budapesta, Edit. ..., 2006, 316 p.

122. Ottmar Trașcă, Holocaustul din România în documente ale celui de-al III-lea Reich (1941-1944), Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 2006, 263 p.

123. Veronica Turcuș, Architettura cistercense europea (secoli XII-XIII) e l’abbazia transilvana di Cârța, vol. I-II, Roma, Casa Generaliza dell’Ordine Cistercense, 2006, 330 p. (I) + 214 (II)

124. Ioan Berar (coordonator). Alexandru Roșca (1906-1996). Omul. savantul, creatorul de școală. București, Editura Academiei Române, 2006, 275 pag.

125. Virgil Ciomoș*, Conștiință și schimbare în Critica rațiunii pure. O perspectivă arhitectonică asupra kantianismului, București, Edit. Humanitas, 2006, 475 p.

126. Virgil Ciomoș*, De la experiența sublimului la starea de excepție, București, Edit. Paideia, 2006, 245 p.

127. Dumitru Isac, Studii, prelegeri și note de curs de istoria filosofiei antice și medievale, vol. I, Filosofia în Orientul Antic (Egipt, Mesopotamia, China, India), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărții de Știință, 2006, 140 p (editor Ionuț Isac).

128. Andrei Negru, Viitorul social. Indice bibliografic adnotat, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 427 p.

129. Dumitru Isac, Scrieri filosofice și literare, Cluj-Napoca, Edit. „Casa Cărții de Știință”, 2006, 185 p (editor Ionuț Isac).

 

2007

130. Mirela Andrei, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coord. Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, 830 p. ISBN (coeditor).

131. Iosif Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie și societate în Transilvania 1850-1875, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, 360 p., IXBN 973-883002-8.

132. Opțiuni democratice la popoarele central-est euorpene în secolul al XIX-lea, Teodor Pavel (coord.), Marin Iosif Balog (ed.), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, 318 p., ISBN 973-7710-91-6.

133. Marghiola Bodor, Documente privind Revoluția de la 1848 în Țările Române, vol. VIII, (26-30 iunie 1848), coord. Gelu Neamțu, cuvânt introductiv acad. Camil Mureșanu, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLI + 425 p. (coeditor).

134. Ela Cosma, Documente privind Revoluția de la 1848 în Țările Române, vol. VIII, (26-30 iunie 1848), coord. Gelu Neamțu, cuvânt introductiv acad. Camil Mureșanu, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLI + 425 p. (coeditor).

135. Daniela Deteșan, Dosarul procesului lemenian, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2007, 574 pag. ISBN 978-973-647-519-1

136. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu*, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, 467 p.

137. Moshe Carmilly-Weinberger, On Three Continents, editor Ladislau Gyémánt*, Cluj-Napoca, Edit. EFES, 2007, 246 p.

138. Zosef Govrin, Relațiile israelo-române la sfârșitul epocii Ceaușescu, editor Ladislau Gy