PROIECTE MANAGERIALE
 

 

 

PROIECT DE PROGRAM MANAGERIAL
pentru direcțiunea Institutului de Istorie „G. Barițiu”
din Cluj-Napoca al Academiei Române

 

 

 

PROIECT MANAGERIAL
pentru funcția de director adjunct științific
la Institutul de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca