INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU” DIN CLUJ-NAPOCA
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015
și

PROGRAME DE CERCETARE PE ANUL 2016
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015

Raport privind activitatea Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca pe anul  2015

Tipărituri: cărți, studii, articole științifice

Organizări și participări la manifestări științifice interne

Deplasări peste hotare pentru participări științifice, conferințe, documentare în biblioteci, arhive

Alte activități

 

PROGRAME ȘI PROIECTE PE ANUL 2016

Programe și proiecte pe anul 2016

Sinteza programe și proiecte comune pe anul 2016