S I N T E Z A

PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE “GEORGE BARIŢIU”

 

PE ANUL 2016

 

 

 

Indicativ program

Titlul

Programului de cercetare/

coordonator program

Titlul

proiectelor de cercetare

Coordonator

proiecte de cercetare

I*

IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE

LA CEA A TRANSILVANIEI

 

(program de cercetare prioritar)

 

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu

§ I/1. Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390) (2013-2017)

 

§ I/3A. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol.XIII, Comitate interioare din Transilvania (2014-2017)

 

§ I/4. Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C. Transilvania, vol. XII (1-31 august 1848) (2015-2018)

 

§ I/5. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania. Documente, vol. VII/2 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865) (2015-2018) 

 

C.S.I dr. Susana Andea (I/1)

 

 

 

C.S.I dr. Remus Câmpeanu (I/3)

 

 

 

 

C.S.I dr. Mihaela Cosma (I/4)

 

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu (I/5)

 

 

II.

TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT

(SECOLELE XIII-XVII)

 

C. S. I dr. Susana Andea

 

 

 

 

 

§ II.1. Structuri instituţionale ale Transilvaniei (XVI-XVII). Adunările de stări (2012-2016)

 

§ II/3. Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II. Constituirea colecţiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV) (2014-2016)

 

§ II/4 Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H (2009-2016)

 

§ II/5 Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei şi Lituaniei în secolele XVI-XVIII (2014-2017)

 

§ II/6 Curtea princiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea (2015-2016)

 

§ II/7 Cercetarea locuirii şi a vieţii cotidiene în Transilvania secolelor XII-XIV din prisma onomasticii (toponimie, antroponimie), a surselor scrise (documentare, cronistice) şi a investigaţiilor arhelogice (2015-2016)

 

§ II/8 Collegia Societatis Iesu in Provinciis Austriae, Poloniae et Lituaniae (saecula XVI-VXIII) (2016-2020)

 

 

C.S.I dr. Susana Andea (II/1)

 

 

 

C.S.III dr. Adinel Dincă (II/3)

 

 

 

 

CS III dr. Vasile Rus (II/4)

 

 

 

CS III dr. Vasile Rus (II/5)

 

 

 

CSII dr. Anton Dörner (II/6)

 

 

 

 

CSIII dr. Victor Vizauer (II/7)

 

 

 

 

 

CSIII dr. Vasile Rus (II/8)

 

III.

ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

C. S. I dr. Dumitru Suciu

 

§ III/10. Corespondenţa dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863) (2014-2016)

 

§ III/11. George Bariţ şi contemporanii săi, vol. XI (2014-2018)

 

§ III/12. Franc-masoneria, Biopolitica şi Arhitectura în Europa Centrală, de Vest şi de Nord (2015-2017) 

 

 

C.S.III dr. Lorand Madly (III/10)

 

 

 

C.S.I dr. Dumitru Suciu (III/11)

 

 

 

C.S.III dr. Attila Varga (III/9)

 

IV.

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ŞI INSTITUŢII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

 

 

§ IV/2. România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei (2013-2016)

 

§ IV/3. Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945 (2013-2016)

 

§ IV/5. Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice (2013-2017)

 

 

C.S.II drd. Ottmar Traşcă (IV/2)

 

 

C.S.II drd. Ottmar Traşcă (IV/3)

 

 

 

C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ (IV/5)

V.

CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

 

C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

§ V/2. Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice (2011-2017)

 

B. Stelian Mândruţ – Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948)
Partea a II-a -
2016

 

C. Veronica Turcuş – Raporturi culturale româno-italiene în anii postbelici: de la crispare la detensionare (2015-2016)

 

D. Veronica Turcuş – Academia ca for ştiinţific suprem: modeul clasic italian. Origini umaniste şi evoluţii moderne (2015-2016)

 

E. Stelian Mândruţ – Ştefan Pascu. Documentar. Corespondenţă. Interviuri (2015-2017)

 

F. Lucian Nastasă - Igiena rasială în România între medicină și antropologie (1920-1945) (2016-2018) 

 

C.S.I dr. Lucian Nastasă (V/2)

 

 

VI.

ROMÂNIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

C.S.I dr. Vasile Puşcaş 

VI/3. Reconfigurarea politicilor europene în contextul interdependențelor globale actuale

(2016-2017) 

 

 

C.S.I dr. Vasile Puşcaş (VI/3)

 

VII.

Aspecte particulare ale dinamicII legĂturii dintre reglarea emoŢionalĂ, procesele de raŢionament Şi relaŢiile interpersonale

 

CS III dr. Lucia Faiciuc 
(2016 – 2019) 

§ VII/1. Aspecte particulare ale legăturilor relaţionării interpersonale cu procesele de raţionament şi cu procesele de reglare emoţională (2016)

 

§ VII/2. Instrumente de evaluare psihologică pentru cercetarea reglării emoţionale (2016-2019)

 

§ VII/3. Implicaţii ale unor trăsături de personalitate şi ale auto-rgelării emoţionale în relaţiile interpersonale
(2016-2019) 

 

 

C.S. III dr. Lucia Faiciuc (VII/1)

 

 

 

 C.S. II dr. MonicaAlbu (VII/2)

 

 

 

AC Carina Herbei (VII/3)

VIII.

ÎNTRE OGLINZILE SOCIALULUI: pERFORMATIVITĂŢI ALE SOCIA(BI)LITĂŢII

 

CS II dr. Silviu G. Totelecan

(2016-2021)

 

 

§ VIII/1. Scene, (auto)înscenări şi metanaraţiuni ale socialului (2016-2021)

 

§ VIII/2. Sociologi şi sociologii actuale: scena conferinţelor ştiinţifice din România (2016-2017)

 

§ VIII/3. Evoluţia mişcărilor sociale şi contextual noilor tehnologii comunicaţionale. (2016-2017)

 

§ VIII/4. Reglementarea relaţiei „emiţător – receptor – canale de comunicare – mesaj difuzat” din perspectiva dreptului de proprietate intelectuală (2016-2017)

 

§ VIII/5. Învăţământul clujean preuniversitar în limba maghiară: experienţe, istorii şi reprezentări (2016-2017) 

 

C.S. II dr. Silviu G. Totelecan (VIII/1)

 

 

CS dr. Cristian Pop (VIII/3)

 

 

 

C.S. III dr. Corina Benea (VIII/4)

 

 

 

 

C.S. drd. Narcisa Cozea (VIII/5)

 

 

 

 

C.S. III drd. Salánki Zoltán (VIII/2) 

IX.

 VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

CS I dr. Ionuţ-Constantin Isac
(2009-2016)

 § IX/1. Reeditarea monografiei Jean-Jacques Rousseau a lui Dumitru Isac, (2016)

§ IX/2. Scrieri de filosofia dreptului în opera lui Eugeniu Speranţia (2016)

 C.S. I dr. Ionuţ-Constantin Isac (IX/1)

 

 

 

C.S. II dr. Codruţa Cuceu (IX/2) 

X.

DIMENSIUNI VALORICE ALE OMULUI CONTEMPORAN

 

CS I dr. Ionuţ Isac 

(2016-2019)

 

§ X/I. Pragmatica bio-ameliorării capacităţilor umane: implicaţii asupra bunăstării (2016);

 

§ X/2. O perspectivă contemporană „valorică” asupra proprietăţii funciare din spaţiul rural (2016);

 

§ X/3. Interpretări contemporane în spaţiul filosofic românesc. Fenomenologia (2016);

 

§ X/4. Juisare şi corp propriu. O perspectivă fenomenologică şi psihanalitică asupra proprietăţii şi bunăstării (2016)

 

CS II dr. Codruţa-Liana Cuceu

 

 

 

CS III dr. Florenţa Lozinsky

 

 

 

C.S. I dr. Ionuţ-Constantin Isac (X/1)

 

 

Prof. univ. CS I dr. Virgil Ciomoş

 

XI

Elite politice şi culturale în România interbelică

 

 CS III dr Mihaela Gligor

 (2016-2018).

 § XI/1. Recuperarea scrierilor lui Horia Carp, (2016)

 CS III dr. Mihaela Gligor

 

D I R E C T O R

Prof.dr. Nicolae EDROIU