RAPORT

privind activitatea pe anul  2015

 

 

1.      Membrii Secției – lucrări publicate în 2015; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2015

Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române

 

2.      Domenii de cercetare: Istorie (Istorie medievală, Istorie modernă, Istorie contemporană, Istorie universală)

 

3.   Resurse umane: (vezi Anexa 2)

 

- Cercetători                              -  21

- Nr. doctori                              -  21

- Nr. conducători de doctorat    -  8  (7 Institut + 1  UBB)         

 

4. Activitate formare de tineri cercetători: doctoranzi; postdoctoranzi

 

 

5. Infrastructură de cercetare nouă achiziționată/completată în anul 2015: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10KEuro) etc.

 

Biblioteca de specialitate a Institutului: 168 volume și 102  titluri periodice  

Prin schimb, donații, abonamente și achiziții

 

 

6. Rezultatele cercetării desfășurate în anul 2015 (Vezi tabelul din Anexa 2).

 

7. Realizări excelente din anul 2015 (cca 3 rezultate)

 

-          cărți (opere fundamentale)

 1. Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849–1918, vol. VII/1 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865), Editori: Dumitru Suciu (coord.), Lorand Mádly, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, București, Editura Academiei Române, 2015, 630 p.

 2. Daniela Deteșan, În lege și în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In Law and Out of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th Century, ediție bilingvă româno-engleză, Cluj-Napoca-Gatinau, Edit. Argonaut – Symphologic Publishing, 2015, ... p. /ISBN  978-973-109-603-2/

 3.  Loránd Mádly, Între reformă și egală îndreptățire: aspecte ale activităților politico-naționale românești și săsești în deceniul neoabsolutist, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, seria Istorie-Documente-Mărturii nr. XXV, 320 p. (apărut în 2015, neraportat în 2014)

 4. Mihaela Gligor, “Searching for Homo Religiosus with Mircea Eliade in India”, in The West and Asia/Asia and the West: Essays on Transnational Interactions, (Eds.: Elisabetta Marino, Tanfer Emin Tunc), McFarland Publishers, U.S.A., 2015, p. 235-243, ISBN: 978-0-7864-9473-6.

 

-          lucrări științifice (publicate în reviste cu impact mare)

 

 1. Adinel Dincă, Medieval Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Parish Church, „Transylvanian Review”, 1/2015, p. 109-121.

 2. Ottmar Trașcă, Constantin Iordachi, Ideological Transfers and Bureaucratic Entanglements: Nazi ’Experts’ on the ’Jewish Question’ and the Romanian-German Relations, 1940-1944, în vol. Fascism. Journal of  Comparative Fascist Studies, 2015, 4, p. 48-100 /ISSN = 221-6257/

 3. Virgil Ciomoș, La « crise œdipienne » roumaine et ses suites, în « Mensuel », număr special : Le psychanalyste dans le monde d’aujourd’hui, 100/ 2015, p. 66-69.

 1. Mihaela Gligor, “Searching for Homo Religiosus with Mircea Eliade in India”, in The West and Asia/Asia and the West: Essays on Transnational Interactions, (Eds.: Elisabetta Marino, Tanfer Emin Tunc), McFarland Publishers, U.S.A., 2015, p. 235-243, ISBN: 978-0-7864-9473-6.

  

- rapoarte/studii  de mare interes național -

                        - alte realizări considerate excelente -

 

8. Premii internaționale/naționale (ale Academiei Române) obținute de cercetătorii din Academia Română -

 

9. Cooperări științifice naționale și internaționale inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect și a partenerilor). Oaspeți din străinătate.

          Cooperări științifice:

           

Oaspeți din străinătate: -     

 

10. Conferințe/sesiuni științifice organizate de Institut -  

 

            Cu participare internațională :

 

Organizări – Lansări de carte

 

 1. Cluj-Napoca, 5 martie 2015, orele 12,00, Sala de Conferințe, Institutul de Istorie “George Barițiu” – lansare colecției Institutul de Istorie ”George  Barițiu - Teze de doctorat. Tezele de doctorat elaborate sub coordonarea științifică a conducătorilor de doctorat din cadrul Institutului  (dr. Gelu Neamțu, dr. Simion Retegan, dr. Dumitru Suciu) sunt în fapt valoroase cărți de autor apreciate și cu prilejul prezentărilor acestora de către  colaboratori ai Institutului - doctoranzi sau foști doctoranzi, actualmente având titlul de doctor în istorie.

 

 

 1. Cluj-Napoca, 26 mai 2015, la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, în cadrul Zilelor Academice Clujene – 2015, cu prilejul Simpozionului Științific organizat de Institutul de Istorie ”G. Barițiu” - Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală - lansarea lucrării elaborate de cercetători și colaboratori ai Institutului, apărută cu sprijinul CNCS-UEFISCDI prin proiectul PN-II-RU-TE-2011-3-0286 (director proiect CSIII dr. Mirela Popa-Andrei)

 

 

 1. Cluj-Napoca, 24 iunie 2015, orele 11,00, în Sala de Conferințe, Institutul de Istorie „George Barițiu”, lansarea publicațiilor din colecția Medievalia a Institutului de Istorie ”George Barițiu” , lucrări ai căror autori și editori sunt cercetători din cadrul Colectivului de Istorie medievală, lucrări din programul de cercetare al Institutului și lucrări apărute cu sprijinul CNCS-UEFISCDI prin proiectul PN II-ID-PCE-2012-4-0579 (director proiect CSI dr. Susana Andea)

 

 1. Cluj-Napoca, 6 iulie 2015, orele 12, Sala de Conferințe, Institutul de Istorie ”George Barițiu” în colaborare cu Editura Argonaut,  lansarea lucrării care reunește studii ale istoricilor clujeni în semn de prețuire față de cercetătorul științific I dr. Gheorghe Iancu

 

 

11. Granturi/proiecte câștigate în competiții naționale/europene : în anul 2015 se deruleaza 4 granturi castigate in anii 2011- 2013 în  competiții naționale CNCS-UEFISCDI, având directori de proiect cercetători ai Institutului (vezi subpct.7.B.b. din Informatii la Anexa 2, pag. 37-38)

 

12. Concluzii și propuneri

 

Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române a desfășurat și în cursul anului 2015 o susținută activitate de cercetare la parametrii unor exigențe științifice superioare, dată fiind experiența acumulată de-a lungul mai multor decenii și a competenței profesionale dobândite de cei 35 de membri ai lui. Au fost avute în vedere teme aparținând unei problematici de cercetare fundamentale, prioritare pentru științele istorie și socio-umane, fiind continuate cele din anii anteriori.

Astfel, s-au înaintat spre publicare la Editura Academiei Române, în anul 2015,  vol. VII/1 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865), însumând 630 p., al corpusului Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849–1918, Editori: Dumitru Suciu (coord.), Lorand Mádly, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, București, Editura Academiei Române, 2015, 630 p. ; De asemenea, este pregătit pentru înaintare vol. XI  5 iulie – 31 iulie 1848 al corpusului Documente privind Revoluția de la 1848 din Țările Române. C. Transilvania, însumând 775 p., Editori: Ela Cosma , Iosif-Marin Balog, Attila Varga.

O activitate intensă de cercetare s-a derulat în domeniul Istoriei medievale și premoderne, respectiv a colecțiilor de documente Documenta Romaniae Historica și Izvoarele Răscoalei lui Horea 1784, precum și în domeniul   Istoriei contemporane a României, a problematicii actuale din domeniile Filosofiei, Psihologiei și Sociologiei.

De menționat apariția cu regularitate a „Anuarului” Institutului, cu seriile Humanistica și Historica pe anul 2015. Se remarcă și în anul 2015 activitatea conducătorilor de doctorat în domeniul Istorie din cadrul SCOSAAR – Departamentul Filiala Cluj-Napoca, fiind susținute în ședință publică 8 teze de doctorat, elaborate de doctoranzi în domeniul Istorie. La colocviul de admitere la doctorat, desfășurat în 5 octombrie 2015, în domeniul Istorie - la Institutul de Istorie ”G. Barițiu” - au fost admiși 7 doctoranzi.

Conferințele științifice internaționale și interne organizate de Institut sau la care au participat membrii lui au reflectat competența acestora.

Institutul își propune ca în anul 2016 să finalizeze cercetările pe problematica începută sau aflată în derulare la termenul stabilit, să sporească exigența față de elaboratele științifice proprii și să asigure o vizibilitate mărită în plan științific intern și internațional.

 

Cluj-Napoca, 2 decembrie 2015                                                                 

 Director

Prof. dr. Nicolae EDROIU

Membru corespondent al Academiei Române