PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2016

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE I (program de cercetare prioritar)

a) Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

b) Coordonator program – Prof.univ.dr. NICOLAE EDROIU, m.c.

 

Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII, (1386-1390)

Proiectul de cercetare I/3A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XIII, Comitate interioare din Transilvania

Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XII (1-31 august 1848)

Proiectul de cercetare I/5 : Mișcarea natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/2 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865). Corespondențe politice și bisericești

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

Coordonator proiect,  C.S.I dr. Susana Andea

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Adinel-Ciprian Dincă.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

Coordonator proiect  C.S.I dr. Remus Câmpeanu

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XIII, Comitate interioare din Transilvania.

b) Colectivul de cercetare: prof.dr. Nicolae Edroiu, C.S. I dr. Remus Câmpeanu (coordonator), C.S. II dr. Anton Dörner.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

Coordonator proiect C.S. I dr. Ela Cosma

a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. XII (1-31 augut 1848)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Ela Cosma, C.S. III dr. Varga Attila, C.S. III dr. Marin Balog.

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/ 5

Coordonator proiect C.S. I dr. Dumitru Suciu

a) Denumirea: Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII/2 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865). Corespondențe politice și bisericești

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S. III dr. Loránd Mádly, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei; colaborator neremunerat C.S.I dr. Simion Retegan.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE II

a) Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

b) Coordonator: C.S.I dr. SUSANA ANDEA

Proiectul de cercetare II/1 - Susana Andea - Structuri instituționale ale Transilvaniei.  Adunările de stări (sec. XVI-XVII)

Proiectul de cercetare II/3 – Adinel Dinc㠖 Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II. Constituirea colecțiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV)

Proiectul de cercetare II/4 – Lidia Gross, Vasile Rus – Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H.

Proiectul de cercetare II/5 – Vasile Rus – Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei și Lituaniei în secolele XVI-XVIII

Proiectul de cercetare II/6 – Anton Dörner – Curtea princiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea

Proiectul de cercetare II/7 – Victor Vizauer – Cercetarea locuirii și a vieții cotidiene în Transilvania secolelor XII-XIV din prisma onomasticii (toponimie, antroponimie), a surselor scrise (documentare, cronistice) și a investigațiilor arheologice

Proiectul de cercetare II/8 – Vasile Rus - Collegia Societatis Iesu in Provinciis Austriae, Poloniae et Lituaniae (saecula XVI-VXIII).

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei. Adunările de stări (sec. XVI-XVII).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea

Coordonator proiect CS I dr. Susana Andea

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

a) Denumirea: Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II Constituirea colecțiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV)

b) Colectiv de cercetare: C.S.III dr. Adinel Ciprian Dincă

Coordonator proiect CSIII dr. Adinel-Ciprian Dincă

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/4

a) Denumire: Glosar de latină medievală a documentelor care ilustrează istoria Transilvaniei, Moldovei și Munteniei, vol. II, lit. D-H

b) Colectivul de cercetare: C.S. II Lidia Gross; C.S. III Vasile Rus (1/2 normă)

Coordonator proiect, CSIII Vasile RUS

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/5

a) Denumire: Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei și Lituaniei în secolele XVI-XVIII.

b) Colectivul de cercetare: C.S. III Vasile Rus (1/2 normă)

Coordonator proiect, C.S.III Dr. Vasile RUS

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/6

a) Denumirea: Curtea princiară din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea

b) Colectiv de cercetare: C.S.II dr. Dörner E. Anton

Coordonator proiect,  C.S.II dr. Anton Dörner

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/7

a) Denumirea: Cercetarea locuirii și a vieții cotidiene în Transilvania secolelor XII-XIV din prisma onomasticii (toponimie, antroponimie), a surselor scrise (documentare, cronistice) și a investigațiilor arheologice

b) Colectiv de cercetare: C.S.III dr. Victor V. Vizauer

Coordonator proiect, CSIII dr. Victor v. Vizauer

 

PROECT DE CERCETARE II/8

a) Denumire: Collegia Societatis Iesu in Provinciis Austriae, Poloniae et Lituaniae (saecula XVI-VXIII).

b) Colectivul de cercetare: C.S. III Vasile Rus (1/2 normă).

Coordonator proiect, CS III. Dr. Vasile Rus

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

a) Denumirea: ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

b) Coordonator: C.S. I dr. DUMITRU SUCIU

 

Proiect de cercetare III/10 – Loránd Mádly - Corespondența dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville și cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863)

Proiect de cercetare III/11 – Dumitru Suciu  - George Bariț și contemporanii săi, vol. XI

Proiect de cercetare III/12 – Attila Varga - Franc-masoneria, Biopolitica și Arhitectura în Europa Centrală, de Vest și de Nord

 

PROIECT DE CERCETARE III/10

a) Denumirea: Corespondența dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville și cancelarul aulic Franz Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863)

b) Colectivul de cercetare: cerc. dr. Loránd Mádly

Coordonator proiect C.S.III dr. Loránd Mádly

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/11

a) Denumirea: George Bariț și contemporanii săi, vol. XI

b) Colectivul de cercetare: coordonatori: CSI dr. Dumitru Suciu și CSI dr. Ioan Chindriș CSIII dr. Iosif Marin Balog, CSIII dr. Loránd Mádly, CSIII dr. Mirela Popa Andrei, CSIII dr. Daniela Deteșan (de la Institutul de Istorie „George Barițiu”), bibl. Elena Cernea și CSI dr. Simion Retegan (neremunerați).

Coordonator proiect C. S. I dr. Dumitru Suciu

 

PROIECT DE CERCETARE III/12

a) Denumirea: Franc-masoneria, Biopolitica și Arhitectura în Europa Centrală, de Vest și de Nord.

b) Colectivul de cercetare: CȘ III dr. Varga Attila, Șerban Țigănaș – Președintele Ordinului Arhitecților din România, Alexandra Stoica, Inginer, Economist, Specialist în Arhitectură Sustenabilă, Co-fondator al firmei DAS Enginering Group, Marius Turda, Profesor la Brooks College din Oxford

Coordonator proiect CS III dr. Varga Attila

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

a) Denumirea: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI ÎN SECOLUL XX

b) Coordonator: C.S.I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

Proiectul IV/2 – Ottmar Trașc㠖 România și problema minorităților (1939-1947). Germani, maghiari și evrei

Proiectul IV/3 – Ottmar Trașc㠖 Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice și aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informații române. 1937-1945

Proiectul IV/5 – Mircea Birț – Elite confesionale din România sec. XX. Interferențe  sociale și politice

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/2

a) Denumirea: România și problema minorităților (1939-1947). Germani, maghiari și evrei

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Ottmár Trașcă

Coordonator proiect C.S.II dr. Ottmar Trașcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/3

a) Denumirea: Structuri informative străine în România (germane, magfhiare, sovietice și aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informații române. 1937-1945

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Ottmár Trașcă

Coordonator proiect C.S.II dr. Ottmar Trașcă

 

PROIECTUL DE CERCETARE IV/5

a) Denumirea: Elite confesionale din România sec. XX. Interferențe sociale și politice

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

Coordonator proiect  C.S.III dr. Mircea Birț

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

a) Denumirea: CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

b) Coordonator: C.S.I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2

a) Denumirea: CULTURA ȘI DINAMICA MODERNIZĂRII ÎN ROMÂNIA VEACULUI XX. CERCETARE ASUPRA PONDERII, NATURII ȘI EFECTELOR INVESTIȚIILOR SIMBOLICE

b) Colectivul de cercetare: CSI dr. Lucian Nastasă-Kovács – coordonator, CSI dr. Stelian Mândruț, C.S.II dr. Veronica Turcuș

V/2B.Stelian Mândruț – Corespondența istoricilor clujeni (1920-1948). Partea a II-a

V/2/C. Veronica Turcuș – Raporturi culturale româno-italiene în anii postbelici: de la crispare la detensionare

V/2/D. Veronica Turcuș – Academia ca for științific suprem: modelul clasic italian. Origini umaniste și evoluții moderne

V/2/E. Stelian Mândruț – Ștefan Pascu. Documentar. Corespondență. Interviuri

V/2/F. Lucian Nastas㠖 Igiena rasială în România între medicină și antropologie (1920-1945) 

Coordonator program C.S.I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/B

a) Denumirea: Corespondența istoricilor clujeni (1920-1948) Partea a II-a

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândruț

Coordonator proiect,  C.S.I dr. Stelian Mândruț

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/C

a) Denumirea: Raporturi culturale româno-italiene în anii postbelici: de la crispare la detensionare.

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuș, C.Ș. II

Coordonator proiect  C.S. II dr. Veronica Turcuș

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/D

a) Denumirea: Academia ca for științific suprem: modelul clasic italian. Origini umaniste și evoluții moderne.

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuș, C.Ș. II

Coordonator proiect  C.S. II dr. Veronica Turcuș

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/E

a) Denumirea: Ștefan Pascu. Documentar. Corespondență. Interviuri.

b) Colectivul de cercetare: CS I, dr. Stelian Mândruț

Coordonator proiect,  C.S.I dr. Stelian Mândruț

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/F

a) Denumirea: V/2/F. Lucian Nastas㠖 Igiena rasială în România între medicină și antropologie (1920-1945) 

b) Colectivul de cercetare: dr. Lucian Nastasă-Kovács, C.S. I

Coordonator proiect C.S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács

 

PROGRAM DE CERCETARE VI

A)Denumirea:ROMÂNIA ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

B) Coordonator: C.S.I Dr. VAȘILE PUSCAȘ

 

PROIECTUL DE CERCETARE VI/3

a) Denumirea: Reconfigurarea politicilor europene în contextul interdependențelor globale actuale

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr.Vașile Puscas

Coordonator proiect:  C.S.I Dr. Vasile PUȘCAȘ

 

PROGRAM DE CERCETARE VII

a) Denumire: Aspecte particulare ale dinamicii legĂturii dintre reglarea emoȚionalĂ, procesele de raȚionament Și relaȚiile interpersonale

b) Coordonator: CS III dr. LUCIA FAICIUC.

 

VII/1: Aspecte particulare ale legăturilor relaționării interpersonale cu procesele de raționament și cu procesele de reglare emoțională

VII/2: Instrumente de evaluare psihologică pentru cercetarea reglării emoționale

VII/3: Implicații ale unor trăsături de personalitate și ale auto-reglării emoționale în relațiile interpersonale

 

PROIECT DE CERCETARE VII/1

a) Denumire: Aspecte particulare ale legăturilor relaționării interpersonale cu procesele de raționament și cu procesele de reglare emoțională

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Lucia Faiciuc (coordonator), CS III Marius Florea

Coordonator proiect, CS III dr. Lucia Faiciuc

 

PROIECT DE CERCETARE VII/2

a) Denumire: Instrumente de evaluare psihologică pentru cercetarea reglării emoționale

b) Responsabil de proiect: Monica Albu

Coordonator, CS I dr. Monica Albu

 

PROIECT DE CERCETARE VII/3

a). Denumire: Implicații ale unor trăsături de personalitate și ale auto-reglării emoționale în relațiile interpersonale

b). Responsabil de proiect: AC Carina Herbei

Coordonator proiect, AC Carina Herbei

 

Programul de cercetare VIII

a) Denumire: ÎNTRE OGLINZILE SOCIALULUI: PERFORMATIVITĂȚI ALE SOCIA(BI)LITĂȚII

b) Coordonator program CS II dr. SILVIU G. TOTELECAN

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/1

a) Denumire: Scene, (auto)înscenări și metanarațiuni ale socialului

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III dr. Adrian T. Sîrbu

Coordonator proiect, CS II dr. Silviu G. Totelecan

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/2

a) Denumirea: Sociologi și sociologii actuale: scena conferințelor științifice din România

b) Colectiv de cercetare: CS dr. Cristian I. Pop

Coordonator proiect, CS dr. Cristian Pop

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/3

a) Denumire: Evoluția mișcărilor sociale în contextul noilor tehnologii comunicaționale

b) Colectiv de cercetare: CS III dr. Corina Benea

Coordonator proiect, CS III dr. Corina Benea

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/4

a) Denumire: Reglementarea relației „emițător – receptor – canale de comunicare – mesaj difuzat” din perspectiva dreptului de proprietate intelectuală

b) Colectiv de cercetare: CS drd. Narcisa Cozea

Coordonator proiect, CS drd. Narcisa Cozea

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/5

a) Denumirea: Învățământul clujean preuniversitar în limba maghiară: experiențe, istorii și reprezentări

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

Coordonator proiect, CS III drd. Salánki Zoltán

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IX

a) Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice și filosofice din Transilvania

b) Coordonator: CS I dr. IONUȚ-CONSTANTIN ISAC

 

Proiectul de cercetare: IX/1

a) Denumirea: Reeditarea monografiei Jean-Jacques Rousseau a lui Dumitru Isac

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuț-Constantin ISAC

Coordonator: CS I dr. Ionuț-Constantin ISAC

 

PROIECT DE CERCETARE IX/2

a) Denumirea: Scrieri de filosofia dreptului în opera lui Eugeniu Speranția

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Codruța Cuceu

CS II dr. Codruța Cuceu

 

PROGRAM DE CERCETARE X

a) Denumire: DIMENSIUNI VALORICE ALE OMULUI CONTEMPORAN

b) Coordonator: CS I dr. IONUȚ ISAC

 

PROIECT DE CERCETARE X/1

a) Denumire: Pragmatica bio-ameliorării capacităților umane: implicații asupra bunăstării

b) Colectiv de cercetare: C.S.II dr. Codruța Cuceu

Coordonator proiect: C.S.II dr. Codruța Cuceu

 

PROIECT DE CERCETARE X/2

a). Denumire: O perspectivă contemporan㠄valoric㔠asupra proprietății funciare din spațiul rural

b). Colectiv de cercetare: CS III dr. Florența Lozinsky

Coordonator proiect, CS III dr. Florența Lozinsky

 

PROIECT DE CERCETARE X/3

a) Denumire: Interpretări contemporane în spațiul filosofic românesc. Fenomenologia (2016)

b) Colectiv de cercetare: CS I Dr. Ionuț Isac

Coordonator proiect, CS I Dr. Ionuț Isac

 

Proiect de cercetare X/4

a) Denumire: Juisare și corp propriu. O perspectivă fenomenologică și psihanalitică asupra proprietății și bunăstării

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoș,

Coordonator proiect: CS I dr. Virgil Ciomoș

 

Programul de cercetare XI

a) Denumirea: Elite politice și culturale în România interbelică

b) Coordonator: CS III dr. Mihaela Gligor

Proiect de cercetare XI/1- Mihaela Gligor - Recuperarea scrierilor lui Horia Carp

 

Proiect de cercetare XI/1

a) Denumirea: Recuperarea scrierilor lui Horia Carp

Coordonator proiect, CS III dr. Mihaela Gligor

 

 

DIRECTOR

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU