5. ORGANIZĂRI ȘI PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNE
în 2015

 

 

5.B.1. Participări la manifestări științifice INTERNE

  1. Susana Andea, Tg. Mureș, 24 septembrie 2015, Arhivele Naționale – Serviciul Județean Mureș, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai”, Sesiunea științific㠄Arhivele și cercetarea istorică”, ediția XIV. Comunicarea: Între comunitate-oficialități: preotul și actul scris (sec. XVII

2.      Susana Andea, Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu”, Sesiunea științifică anuală. Comunicarea: Scrisorile de împuternicire și practica juridică în Transilvania medievală și premodernă

3.      Adinel Dincă, Alba Iulia, 30-31 octombrie 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Biblioteca Națională a României, Conferința Național㠄Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)”, Ediția a IX-a. Comunicarea: Libraries in Medieval Sibiu. Remarks Concerning Old Book Lists.

4.      Vasile Rus, Satu Mare, 7 noiembrie 2015, Episcopia Greco-Catolică a Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Muzeul Județean Satu Mare, Sesiune științific㠄Episcopul Grigore Maior la 300 de ani de la naștere”. Comunicarea: Corespondența din exil a lui Grigore Maior

5.      Anton Dörner, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Simpozionul științific „Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală”. Comunicarea: „Când a decedat principele Ioan Kemény?”

6.      Anton Dörner, Târgu Mureș, 24 septembrie 2015, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș, Serviciul Județean Mureș al Arhivelor Naționale, Simpozionul științific „Arhivele și cercetarea istorică”. Comunicarea: Puterea princiară și confesiunile recepte din Transilvania în perioada lui Mihail Apafi I.

7.      Anton Dörner, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Institutul de Istorie „G.Barițiu” - Departamentul de cercetări socio-umane, Sesiunea științifică anuală. Comunicarea: Infracțiuni penale în legislația Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

8.      Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, 19-22 mai 2015, Cluj-Napoca, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Barițiu” Cluj-Napoca, Simpozionul Național Teme și opțiuni metodologice în cercetarea actuală, din cadrul manifestării științifice Zilele Academice Clujene, ediție aniversară derulată sub genericul Filiala Academiei Române din Cluj-Napoca la 65 de ani. 95 de ani de cercetări fundamentale, Comunicarea: Răscoala lui Horea. Doi istorici, două perspective.

9.      Ela Cosma, Bistrița, 25 martie 2015, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, participare la workshopul „Dezbateri ascunse. Istoriografia română și maghiară în coliziune”

10.  Ela Cosma, Sfântu Gheorghe, 27-28 martie 2015, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Asociația „Ștefadina” București și Liga Cultural-Creștin㠄Andrei Șaguna”, Simpozionul „Basarabia – un destin al istoriei moderne până în contemporaneitate”. Comunicare: Documente militare pașoptiste în Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca; participare Masa rotund㠄Sursele informatice online utile și în cercetarea monografică”

11.  Ela Cosma, Cluj-Napoca, 12 mai 2015, Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „95 de ani de la înființarea Filialei din Cluj a Academiei Române”. Comunicarea: Valorificarea izvoarelor pașoptiste în Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca – Documente militare

12.  Ela Cosma, Făgăraș, 10-11 septembrie 2015, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Sesiunea anuală de comunicări științifice. Comunicarea: Cine au fost românii colibași? Mărturii din secolele XVIII-XIX.

13.  Mirela Popa-Andrei, Făgăraș, 10-11 septembrie 2015, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Primăria și Consiliul local al orașului Făgăraș, Sesiunea anuală de comunicări științifice a Muzeului Țării Făgărașului. Comunicarea: Vicarii foranei din provincia mitropolitană de Alba Iulia și Făgăraș (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice românești.

14.  Mirela Popa-Andrei, Târgu-Mureș, 24 septembrie 2015, Arhivele Naționale Mureș, Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș, Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", Asociația Arhiviștilor "D. Prodan", Filiala Târgu-Mureș, Sesiunea științifică "Arhivele și cercetarea istorică", ediția a XIV-a. Comunicarea: Elita ecleziastică greco-catolică și societatea. Implicarea canonicilor orădeni în viața culturală și politică (1853-1918).

15.  Mirela Popa-Andrei, Baia Mare, 24 octombrie 2015, Episcopia Greco-Catolică a Maramureșului, Simpozionul comemorativ „Arestarea episcopilor”, ediția a XI-a. Comunicarea: Formare, recrutare și promovare în rândul canonicilor. Studiu de caz: Capitlul catedral al episcopiei unite Oradea Mare (1853-1918).

16.  Daniela Deteșan, Bistrița, 25 martie 2015, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Participare la workshop-ul „Dezbateri ascunse. Istoriografia română și maghiară în coliziune”

17.  Daniela Deteșan, Sf. Gheorghe, 27 – 28 martie 2015, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Asociația „Ștefadina” București și Liga Cultural-Creștin㠄Andrei Șaguna”, Simpozionul „Basarabia, un destin al istoriei moderne până în contemporaneitate”. Comunicarea: Documente militare pașoptiste in Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca (în colaborare cu Ela Cosma). și prezentare volum volum

18.  Daniela Deteșan, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Simpozion științific „Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală”. Comunicarea: Valorificarea izvoarelor pașoptiste prin Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca. Documente consulare.

19.  Daniela Deteșan, Făgăraș, 10-11 septembrie 2015, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Sesiunea anuală de comunicări științifice. Comunicarea: Acte notariale din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Conținut și tipologie.

20.  Daniela Deteșan, Târgu-Mureș, 24 septembrie 2015, Sesiunea științific㠄Arhivele și cercetarea istorică”, ediția a XIV-a. Comunicarea Arhiva protopopiatului ortodox român Săliște (1850-1953).

21.  Daniela Deteșan, Izvorul Mureșului, 2 – 3 octombrie 2015, Sesiunea națională de comunicări științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizație”, ediția a XXI-a. Comunicarea O prioritate arhivistică în era digitizării. Exemplul Săliștei la mijlocul secolului al XIX-lea.

22.  Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 21-22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Simpozionul științific „teme și opțiuni științifice în cercetarea istorică actuală”. Comunicarea: Arhiva Biroului de Informații din Viena (Informationsbüro) ca sursă pentru cercetarea evoluțiilor transilvane din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

23.  Attila Varga, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Simpozionul științific „Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală”. Comunicarea: Documente masonice secrete privitoare la România și elitele sale (1900-1918)

24.  Marin Iosif Balog, Bistrița, 25 martie 2015, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, participare la workshopul „Dezbateri ascunse. Istoriografia română și maghiară în coliziune”.

25.  Marin Iosif Balog, Brașov, 16-17 aprilie 2015, Consiliul Județean Brașov, Muzeul casa Mureșenilor Brașov, Sesiunea națională de comunicări științifice „Țara Bârsei” ediția a XIV-a. Dinastii cluturale. Comunicarea: Cumul de funcții și roluri” la elita românească din Trasnilvania la finele secolului XIX, începutul secolului XX. Studiu de caz: clerul greco-catolic.

26.  Marin Iosif Balog, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „95 de ani de la înființarea Filialei din Cluj a Academiei Române”. Comunicarea: Școală și societate în „Cadrilaterul aurifer” al Apusenilor 1800-1914.

27.  Marin Iosif Balog, Cluj-Napoca, 26 noiembrie 2015, Banca Națională a României, sucursala Cluj Universitatea Babeș-Bolyai, FSEGA, Simpozionul de istorie și civilizație bancară transilvan㠄Ion I. Lapedatu”. Comunicarea: Studiu asupra băncilor și a sistemului de credit din „Cadrilaterul aurifer „ al Apusenilor 1885-1914 (în colab. cu Ioan Lumperdean).

28.  Lucian Nastasă Kovacs, Cluj-Napoca, 8 aprilie 2015, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Conferința „Repere culturale armenești”, Speaker: Studiile de armenologie în România.

29.  Lucian Nastasă-Kovacs, Târgu Mureș, 17-18 septembrie 2015, Fundația Cultural㠄Dr. Bernády György”, Conferința „Autonomie: Teorie și Practică”. Comunicarea: Modele de autonomii în spațiul românesc.

30.  Ottmar Trașcă, Cluj-Napoca, 8 octombrie 2015, Muzeul de Artă Cluj, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului. Comunicarea: „Între exterminare și salvare. Evreii din România în timpul regimului antonescian, 1940-1944”.

31.  Stelian Mândruț, Traian Vuia, 28 martie 2015, Consiliul Județean Timiș, Muzeul „Banatului”, Universitatea Tehnică Timișoara, Simpozion „Traian Vuia, pionier al aviației mondiale. Comunicarea: Traian Vuia, între două extremități biografice: Loja „Renan” (Paris, 1919) și Cimitirul „Bellu” (1950).

32.  Stelian Mândruț, Oradea , 24-25 aprilie 2015, Universitatea din Oradea, Societatea Română de Istoria Presei, Congresul Național de Istoria Presei. Comunicarea: Gazeta clujean㠄Voința”(1920-1922).

33.  Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, 7-8 mai 2015, Filiala Uniunii Scriitorilor, Festival „Lucian Blaga”. Comunicarea: Documentar Blaga;

34.  Stelian Mândruț, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Simpozionul științific „Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală”. Comunicarea: Revista „Studii și cercetări științifice”. Seria Istorie (1950-1957): index bibliografic și discurs interpretativ

35.  Stelian Mândruț, Sibiu, 12-13 iunie 2015, Asociația „Colegiul Brukenthal”, Simpozion „Viața cotidiană în Sibiul secolelor 19 și 20. Comunicarea: Impactul Sibiului asupra membrilor unei comunități academice (Institutul de Istorie Națională), aflată în refugiu (1940-1944)

36.  Victor V. Vizauer, Cluj-Napoca, 21 mai 2015, Filiala Cluj a Academiei Române, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Simpozionul științific „Teme și opțiuni metodologice în cercetarea actuală”.

37.  Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujdene, cu comunicarea: Interese și valori la adolescenții din România.

38.  Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, 2015, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujdene, cu comunicarea: Un nou chestionar pentru evaluarea intereselor.

39.  Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujdene 2015, cu comunicarea: Un nou chestionar pentru evaluarea valorilor.

40.  Monica Albu, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferința națională Testarea psihologică: actualități și perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Sugestii pentru interpretarea rezultatelor la chestionarul CASE-FS.

41.  Monica Albu, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferința națională Testarea psihologică: actualități și perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Posibilități de identificare a depresiei la persoane vârstnice,folosind scalele chestionarului CASE−FS varianta Ae

42.  Costache, R., Ciuca, A., Monica Albu, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferința națională Testarea psihologică: actualități și perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Adaptarea chestionarului CASE−FS pentru populația din România.

43.  Marius Florea, Monica Albu, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferința națională Testarea psihologică: actualități și perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca cu comunicarea: Agresivitatea − modele teoretice explicative și cercetări experimentale.

44.  Monica Albu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Profiluri de personalitate la populația din România.

45.  Monica Albu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea stresului construite sau adaptate în România.

46.  Monica Albu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea strategiilor de coping, construite sau adaptate în România.

47.  Corina Benea, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Metaforă și explicație: virtuți terapeutice.

48.  Corina Benea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, cu comunicarea: Structură socială și rețele sociale.

49.  Corina Benea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, cu comunicarea: Rolul tipurilor de capital în relațiile de schimb și impactul acestora asupra bunăstării la nivel individual și societal.

50.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 20 ianuarie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: De la Platon la Heidegger: Exaiphnes versus Augenblick. Impactul fenomenologiei asupra psihanalizei lacaniene.

51.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 21 ianuarie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Diferența absolută și avatarurile sale.

52.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 17 februarie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Momentul de a conclude.

53.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 10 martie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Fenomenologia lacaniană a dorinței.

54.  Virgil Ciomoș, Târgu-Mureș, 20 martie 2015, Universitatea de Medicină și Farmacie, cu comunicarea: Contribuții psihanalitice la conturarea clinicii psihiatrice.

55.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 21 aprilie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Dorința analistului și pasa.

56.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 5 mai 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: De la transpoziție la pasă.

57.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 6 mai 2015, Conferința doctoranzilor în filosofie de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu comunicarea: Husserl. Meditații carteziene: Statutul arhitectonic al alterității.

58.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: De la eidos ego la ego-ul transcendental. Despre posiblitatea psihologiei ca știință

59.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 9 iunie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Sfârșitul analizei.

60.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 7 nov. 2015, Colocviul național „România pe divan”, organizat de UBB în colaborare cu Fundația Colegiul European, cu comunicarea: Revoluție versus repetiție. O abordare fenomenologică a Supraeului protestatar.

61.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, cu comunicarea: Revoluționarea revoluției. De la Lacan la Agamben.

62.  Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 7 iunie, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozionul „Transformări ale sistemului de drept”, cu comunicarea: Controverse legate de cumulul de funcții reglementat de art. 35 din codul muncii.

63.  Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Retrospective istorice asupra timpului de muncă și de odihnă în legislația română.

64.  Codruța Cuceu, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, „Zilele Academice Clujene”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Bioameliorarea morală și problema dreptății sociale.

65.  Codruța Cuceu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Dincolo de persoana morală: ameliorarea biomedicală și problema statutului moral.

66.  Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozion „Cercetări teoretice și aplicative în psihologie și științele educației”, cu comunicarea: Strategii cognitive de reglare emoțională și competență morală.

67.  Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Conferința națională: Testarea psihologică: actualități și perspective, cu comunicarea: Competența morală și motivații ale comportamentului de a ascunde adevărul.

68.  Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Reflecția socio-morală și motivațiile de a ascunde adevărul.

69.  Marius Florea, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Conferința Național㠄Testarea psihologică: Actualități și perspective”, cu comunicarea: Cauze și condiții favorizante în apariția comportamentului agresiv la adolescenți.

70.  Marius Florea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Forme de manifestare ale agresivității la vârsta adolescenței.

71.  Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 4-8 mai 2015, Expoziția „Sanscrita, limba mantrelor”, colaborare între Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Cluj Center for Indian Studies al UBB și Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului „G. Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

72.  Mihaela Gligor, București, 23-24 septembrie 2015, Conferința național㠄Echitate și internaționalizare în învățământul superior: construind un scenariu mai bun pentru viitor”, organizată de UEFISCDI și SNSPA, participare.

73.  Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 13-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Arhitectura memoriei. Emanuel Arnet și corespondenții săi.

74.  Carina Herbei, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Cercetări teoretice și aplicative în psihologie și științele educației”, cu comunicarea: Bullying, o perspectivă asupra devianței.

75.  Carina Herbei, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Conferința Națională Testarea psihologică: actualități și perspective, cu comunicarea: Aspecte privind anxietatea și strategii de coping la adolescenții sportivi de performanță.

76.   Carina Herbei, Cluj-Napoca, 10 - 14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Unele aspecte privind strategii de coping și agresivitate la adolescenții sportivi de performanță.

77.  Ionuț Isac, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Reflecții despre receptarea metafizicii blagiene în întâiul veac.

78.  Ionuț Isac, 10 – 14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Contra-mitul „paradisului tragic”. Despre tâlcul metafizic al cenzurii transcendente.

79.  Florența Lozinsky, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: O perspectivă teoretică asupra produselor locale.

80.  Florența Lozinsky, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Estetica produselor locale. Reflecții despre o filosofie a succesului de piață.

81.  Cristian Pop, Cluj-Napoca, 18 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, participant cu intervenție la Masa rotundă Producție și capitalizări în comunitățile artei.

82.  Cristian Pop, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, participant cu intervenție la masa rotundă (Re)constituirea mezosocialului: între strategii și practici.

83.  Zoltán Salánki, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, participant cu intervenție la masa rotundă: (Re)constituirea mezosocialului: între strategii și practici.

84.  Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 15-16 mai 2015, Asociația Studenților Sociologi din România – Cluster, Platforma de Sociologie și Antropologie Social㠖 sociolink.ro și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Sesiunea de Comunicări Științifice „Ecouri din Social”, conferențiar invitat la Atelierul de discuții Identitatea europeană sub lupă.

85.  Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 18 mai, 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Masa rotundă Producție și capitalizări în comunitățile artei, keynote speaker.

86.  Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, participare cu intervenție la masa rotundă (Re)constituirea mezosocialului: între strategii și practici

87.  Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 15-16 mai, Asociația Studenților Sociologi din România – Cluster, Platforma de Sociologie și Antropologie Social㠖 sociolink.ro și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Sesiunea de Comunicări Științifice „Ecouri din Social”, conferențiar invitat la Atelierul de discuții Identitatea europeană sub lupă.

88.  Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 15 mai, 2015, Zilele Academice Clujene, participant la Simpozionul Valoarea de întrebuințare a documentului etnomuzicologic: Prescripții metodologice, constrângeri practice și necesități epistemice.

89.  Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 18 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Masa rotundă Producție și capitalizări în comunitățile artei, keynote speaker.

90.  Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj Napoca, moderator și participare cu intervenție la masa rotundă (Re)constituirea mezosocialului: între strategii și practici.

5.b.2. Participări la manifestări științifice INTERNE cu participare INTERNAȚIONALĂ

  1. Susana Andea, Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Conferința Internațional㠄Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries” (proiect susținut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director proiect S. Andea). Comunicarea: Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania (16th-17th Centuries);

2.      Lidia Gross, Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, Conferința Internațional㠄Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries” (proiect susținut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director proiect S. Andea). Comunicarea: Scripta mechanicorum: Craftsmen and writing praxis in medieval Transylvania (15th -16th centuries) – preliminary considerations

3.      Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Academia Român㠖 Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Barițiu”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Conferință Internațional㠄Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries”. Comunicarea: Notaries Public in Transylvania in the Late Middle Ages. Some General Remarks.

4.      Anton Dörner, Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Institutul de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca, Conferința Internațional㠄Writing and Society in Transylvania 13-17 Centuries”, prin proiectul de cercetare CNCS – UEFISCDI, PN II-ID-PCE-2012-4-0579. Comunicarea: Soli, translatori, dieci din Transilvania la Poarta Otomană în timpul lui Mihail Apafi I

5.      Remus Câmpeanu, Telciu-Bistrița, 24-25 iulie 2015, Universitatea”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Seminarul de Antropologie Istorică, Biblioteca Județean㠓George Coșbuc” Bistrița, Primăria Comunei Telciu, Conferința Internațională de Vară, ediția a IV-a, Dincolo de Est și Vest. Decolonizarea modernizării / Beyond East and West. Decolonizing modernization, Comunicarea: Colonizare, mit și glorioasa poveste despre Statele Unite /Colonization, Myths and the Glorious Story about United States.

6.      Remus Câmpeanu, Oradea, 8-10 octombrie 2015, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Colegiul Greco-Catolic „Sfântul Atanasie” Nyiregyháza, Conferința Internațională Școala Ardeleană, ediția a X-a, Comunicarea: Eforturi de recuperare socială la românii ardeleni. Familia și nepotismul în veacul al XVIII-lea.

7.      Mirela Popa-Andrei, Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, 12-14 octombrie 2015, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Karl Franzens University, Universitatea "Babeș-Bolyai", Conferința Internațională "World War I. The other Faces of the War”. Comunicarea: The Children's War. A Transylvanian Perspective at the Time of World War I

8.      Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 21-22 mai 2015, Biblioteca Austria „Dr. Bernhard Stillfried”, colocviul 1914-2014: Criza/Krise/Crisis, cu comunicarea: Der Krieg als Paradigmenwechsel. Überlegungen über das „Vorher” und „Nachher” [Războiul ca schimbare de paradigmă. Considerații despre „înainte“ și „după“].

9.      Attila Varga, Cluj-Napoca, 25 mai 2015, Ordinul Arhitectilor din România - Filiala Transilvania, Conferința Internațional㠄Scena Urbană”. Comunicarea: Jocuri și Elemente de coeziune sociala în comunitățile transilvane din veacul al XIX-lea.

10.  Attila Varga, Reșița, 26-28 iunie 2015, Universitatea Eftimie Murgu din Reșița și Guvernul Provincial al Voivodinei, Conferința internațional㠄Banatul – Istorie și Multiculturalitate”. Comunicarea: Elite, Minorități și Educație în Banatul de Munte în a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Contribuția lojii masonice „Gluck auf” din Oravița.

11.  Attila Varga, Cluj-Napoca, 2 octombrie 2015, Ordinul Arhitecților din România, Filiala Transilvania, Liberty Technology Park, Conferința Internațional㠄Arhitecture”. Comunicarea: Noblesse Oblige. The Rehabilitation of Piano Factory Liberty Technology Park (1871-1989).

12.  Attila Varga, Cluj-Napoca, 5 octombrie 2015, Ordinul Arhitecților din România, Filiala Transilvania, Bienala de Arhitectură. Comunicarea: Pákei Lajos, Masoneria și Arhitectura Fericirii în Clujul Romantic.

13.  Marin Iosif Balog, București, 7-8 mai 2015, Universitatea din București, Conferința Internațional㠄Mărfuri, bani și lefuri. Istoria prețurilor și determinanții valorilor de schimb în Țările Române, secolele XV-XIX”. Comunicarea: Prețuri și salarii în Transilvania în contextul evoluțiilor socio-economice din perioada 1850-1914.

14.  Marin Iosif Balog, Cluj-Napoca, 21-22 mai 2015, Forumul Clutural Austriac, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Conferința internațională interdisciplinar㠄Criza 1914-2014”. Comunicarea: Transylvania in the First World War. Economic Implications and Consequences.

15.  Lucian Nastasă-Kovács, Șimleul Silvaniei, 7 mai 2015, Yad Vashem, Ierusalim (Israel), Conferința Internațional㠄Antisemitism și memorie”. Comunicarea: Premise ale antisemitismului în Transilvania.

16.  Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 19 februarie 2015, Cluj Business Forum 2015: „Creating New Dynamics-Romania, Project for a Country in the New European Context”, Babes-Bolyai University and Bloomberg; Comunicarea: The Internationalisation Process of Small and Medium Enterprises

17.  Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca, 30 aprilie 2015, Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea “Babes-Bolyai”, International Conference “20 Years of Framework Convention for the Protection of National Minorities-20 Years of Inter-culturality, Cultural Diversity,Tolerance,Integration”. Comunicarea: Ethnicity,identity and the current international relations,

18.  Vasile Pușcaș, Cluj-Napoca 29-31 octombrie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Conferința Internațional㠄European Culture”, Opening session – 29 octombrie 2015, keynote speaker; moderator Mesei rotunde: EU and Cultural Diplomacy;

19.  Ottmar Trașcă, București, 3-4 septembrie 2015, Ambasada Republicii Slovace la București, Conferința internațională: „Seminarul istoricilor români și slovaci”. Comunicarea: Germania și al doilea arbitraj de la Viena din 30 august 1940.

20.  Ottmar Trașcă, Cluj-Napoca, 8-10 octombrie 2015, Institut für deutschsprachige Lehre und Forschung der Universität „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, Kommission für Geschichte und Landeskunde Tübingen, Conferința internațională: „Nationalstaat und ethnische Homogenisierung. Ungarn und Rumänien im Vergleich (1918/19-1950)”. Comunicarea: Homogenisierung und ethnische Säuberung. Umsiedlungspläne in Rumänien 1940-1944.

21.  Stelian Mândruț, Reșița, 26-28 iunie 2015, Consiliul Județean Caraș Severin, Universitatea „Eftimie Murgu”, Societatea Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, Institutul de Cultură al Romănilor din Voivodina, Conferința internațional㠄Banatul – Istorie și Multiculturalitate”. Comunicarea: Gheorghe Vinulescu, un istoric bănățean „uitat” (1913-?).

22.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 9-11 ianuarie 2015, Colocviul internațional „Zilele de iarnă ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cele patru concepte fundamentale ale psihanalizei: transferul.

23.  Virgil Ciomoș, Timișoara, 3-5 aprilie 2015, Colocviul internațional „Zilele de primăvară ale FCL-România la Timișoara”, organizat de Institutul „Mara” din Timișoara în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Funcțiunea și câmpul vorbirii și limbajului. I .

24.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 26-27 aprilie 2015, Colocviul internațional „Zilele de primăvară ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Funcțiunea și câmpul vorbirii și limbajului. II.

25.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 26 aprilie 2015, Colocviul internațional „Zilele de primăvară ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul frumoasei măcelărițe.

26.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 15-17 iulie 2015, Școala da vară internațională, organizată de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul Președintelui Schreber.

27.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 3-4 octombrie 2015, Colocviul internațional „Zilele de toamnă ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul lui Josef Eisler.

28.  Virgil Ciomoș, Cluj-Napoca, 24-25 octombrie 2015, Colocviul internațional „Zilele de toamnă ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundația Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul Anna O.

29.  Narcisa Cozea, Iași, 10-13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iași Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Retrospective on Women's Rights and Obligations in Labor Relations in Romania.

30.  Codruța Cuceu, Iași, 10-13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iași Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Gender Equality in Romanian Academic Institutions. The Case of „Babeș- Bolyai” University during Communism.

31.  Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 8 mai 2015, Zilele Academice Clujene, DCSU, Academia Română Cluj și Cluj Center for Indian Studies, UBB Cluj-Napoca, moderare și participare la Masa rotundă cu participare internațională, Limbile clasice și multiculturalismul contemporan.

32.  Mihaela Gligor, București, 25-26 septembrie 2015, Romanian Association of Young Scholars, International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), cu comunicarea: The Black Cat. Mircea Eliade, Theodor Lavi, and Toladot Magazine.

33.  Carina Herbei, Iași, 10 – 13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iași Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Aspects regrading interests and motivation in the work activity of professional unintegrated women.

34.  Ionuț Isac, Iași, 15 mai 2015, Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane, Conferința internațională Etic și estetic în dezvoltarea personalității. Educație și modelare personală prin artă, ediția a VI-a, cu comunicarea: Dumitru Isac on the Ethic-Aesthetic Relationship: a return to Kalokagathia.

35.  Florența Lozinsky, Cluj-Napoca, 14-15 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Institutul „Arhiva de folclor a Academiei Române”, Conferința internațional㠄Arhivele Etnologice. Provocări actuale și modalități de valorificare”, cu comunicarea: Un document etnologic familial: carnetul cu suveniruri.

36.  Florența Lozinsky, Iași, 10-13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iași Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Ocupations and Gender Roles. Vestiges of a Traditional Society.

37.  Cristian Pop, București, 23-25 aprilie 2015, Asociația Română de Sociologie și Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, „Quality of Life: a Challenge for Social Policy – International Coference of the Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy „, cu comunicarea: Business networks developments in Cluj-Napoca.

38.  Cristian Pop, Brașov, 19-21 noiembrie 2015, Societatea Sociologilor din România și Universitatea Transilvania din Brașov „Conferința națională a SSR și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015”, cu comunicarea: Dinamica actor-spectator.

39.  Zoltán Salánki, Brașov, 19-21 noiembrie 2015, Societatea Sociologilor din România și Universitatea Transilvania din Brașov „Conferința națională a SSR și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015”, cu comunicarea: Învățământul în limba maghiară din România, 1948-2011. Între multiculturalism și autosuficiență.

40.  Adrian T. Sîrbu, București, 23-25 aprilie, 2015, Asociația Română de Sociologie și Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, “Quality of Life: A Challenge for Social Policy”, cu comunicarea: The Social Relations between Social Atomization and Communicative Inflations.

41.  Adrian T. Sîrbu, Brașov, 19-21 noiembrie, 2015, Societatea Sociologilor din România și Universitatea Transilvania din Brașov, „Conferința națională a SSR și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015”, participare.

42.  Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 4-6 iunie, 2015, Universitatea Creștin㠄Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al., Conferința Internațional㠄The Efficiency of Legal Norms – ediția a IV-a – Perpectives on the Interpretation and Enforcement of the Law”, cu comunicarea: Streets’ Imageries between Law Interpretation and Enforcement.

43.  Silviu-Gabriel Totelecan, București, 23-25 aprilie, 2015, Asociația Română de Sociologie și Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, „Quality of Life: a Challenge for Social Policy: Celebrating the 25th anniversary of the Research Institute for Quality of Life”, cu comunicarea Artistically (re)designed and socially (re)constructed “we”.

44.  Silviu-Gabriel Totelecan, Brașov, 19-21 noiembrie, 2015, Societatea Sociologilor din România și Universitatea Transilvania din Brașov, „Conferința națională a SSR și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015”, cu comunicarea Socio-spațialități (re)modelate de publicuri imaginate.

5.C. Lansări de carte organizate de institut:

  1. Cluj-Napoca, 5 martie 2015, orele 12,00, Sala de Conferințe, Institutul de Istorie “George Barițiu” – lansare colecției Institutul de Istorie „George Barițiu - Teze de doctorat. Tezele de doctorat elaborate sub coordonarea științifică a conducătorilor de doctorat din cadrul Institutului (dr. Gelu Neamțu, dr. Simion Retegan, dr. Dumitru Suciu) sunt în fapt valoroase cărți de autor apreciate și cu prilejul prezentărilor acestora de către colaboratori ai Institutului - doctoranzi sau foști doctoranzi, actualmente având titlul de doctor în istorie.

·         Sebastian Pârvu, Românii din Scaunele Secuiești în Revoluția de la 1848-1849, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2014, 524 p. [A prezentat dr. Vasile Lechințan]

·         Ciprian Rigman, Protopopiate și Protopopi în Dieceza Greco-Catolică de Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea (1856-1868), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, 320 p. [A prezentat drd. Bogdan Ilieș]

·         Doru Sinaci, Discursul politic în perioada tribunismului arădean, Arad, „Vasile Goldiș” University Press, 2014, 323 p. [A prezentat drd. Dan C-tin Iftimi]

  1. Cluj-Napoca, 26 mai 2015, la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, în cadrul Zilelor Academice Clujene – 2015, cu prilejul Simpozionului Științific organizat de Institutul de Istorie „G. Barițiu” - Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală - lansarea lucrării elaborate de cercetători și colaboratori ai Institutului, apărută cu sprijinul CNCS-UEFISCDI prin proiectul PN-II-RU-TE-2011-3-0286 (director proiect CSIII dr. Mirela Popa-Andrei)

·         Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A Collection of Studies, Editori: Mirela Popa-Andrei (coord.), Diana Covaci, Mihaela Bedecean, Aurelia Dan, Iosif Marin Balog. Colaborator: Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 226 p. [A prezentat prof.univ.dr. Nicolae Bocșan, CSIII dr. Daniela Deteșan]

  1. Cluj-Napoca, 24 iunie 2015, orele 11,00, în Sala de Conferințe, Institutul de Istorie „George Barițiu”, lansarea publicațiilor din colecția Medievalia a Institutului de Istorie „George Barițiu” , lucrări ai căror autori și editori sunt cercetători din cadrul Colectivului de Istorie medievală, lucrări din programul de cercetare al Institutului și lucrări apărute cu sprijinul CNCS-UEFISCDI prin proiectul PN II-ID-PCE-2012-4-0579 (director proiect CSI dr. Susana Andea)

·         Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. XVI (1381-1385), coord. Susana Andea. Editori: susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, București, 2014, LXVIII+763 p. [A prezentat conf.univ.dr. Șerban Turcuș]

·         Susana Andea, Congregații voievodale și palatinale (sec. XIII/XIV). Palatine s voivodal Congregations (1„3-14 Centuries), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Editura Mega, 2014, 347 p. [A prezentat C.S.III Adinel Ciprian Dincă]

·         Scris și societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, coord. Susana Andea. Autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Editura Argonaut Cluj-Napoca (România), Szmphologic Publishing Gatineau (Canada), 2013, 378 p. [A prezentat CSII dr. Lidia Gross]

  1. Cluj-Napoca, 6 iulie 2015, orele 12, Sala de Conferințe, Institutul de Istorie „George Barițiu” în colaborare cu Editura Argonaut, lansarea lucrării care reunește studii ale istoricilor clujeni în semn de prețuire față de cercetătorul științific I dr. Gheorghe Iancu

·         Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, coord.: Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 594 p. [A prezentat C.S.I dr. Dumitru Suciu, prof.univ.dr. George Cipăianu, conf.univ.dr. Valentin Orga – din partea Editurii Argonaut]

 

D I R E C T O R

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU