4. TIPĂRITURI în 2015

 

1. CĂRȚI

 

1.1.a. Carte de autor  

 1. Nicolae Edroiu, Retrospective istoriografice. Comunicări academice 2010 – 2015, Cluj-Napoca, Edit. Școala Ardeleană, 2015, 200 p.

 2. Loránd Mádly, Între reformă și egală îndreptățire: aspecte ale activităților politico-naționale românești și săsești în deceniul neoabsolutist, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, seria Istorie-Documente-Mărturii nr. XXV, 320 p. (apărut în 2015, neraportat în 2014)

 3. Daniela Deteșan, În lege și în afara ei. Românii din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In Law and Out of Law. The Transylvanian Romanians in the Middle of the 19th Century, ediție bilingvă româno-engleză, Cluj-Napoca-Gatinau, Edit. Argonaut – Symphologic Publishing, 2015, ... p. / ISBN  978-973-109-603-2//

 4. Birtz, Remus Mircea – Interferențe genealogice, Cluj-Napoca, 2015, Edit. Napoca Star, 207 p. /ISBN 978-606-690-324-0/

 5. Ionuț Isac, Introducere în filosofia structural-fenomenologică. Paradigma ortofizicii, (ediția a doua), 2015, publicată pe internet la adresa http://inmediasresbooks.eu (carte electronică), 203 p. /ISBN 973-8300-00-2/;

 6. Ionuț Isac, În căutarea modelului paideic, (ediția a treia, adăugită și revizuită), Cluj-Napoca, Edit. „Casa cărții de știință”, 2015, 224 p. /ISBN 978-606-17-0827-7/;

1.2.b. Volum colectiv

 1. Episcopul Greco-Catolic Grigore Maior la 300 de ani de la nastere. Volum coordonat de Viorel Ciubota si Vasile Rus. Satu Mare, Edit. Muzeului Satmarean 2015, 356 p. /ISBN 978-973-1843-90-2/.

 2. Monahismul Ortodox Românesc. Istorie. Contribuții și Repertorizare. Volumul II. Lucrare publicată la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Coordonatori generali: Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române și Prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, 2015, 925 p.

 3.  Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord – 70 de ani – Lucrările Conferinței Științifice desfășurată la Cluj-Napoca. 13 iunie 2014. Volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, 128 p.

 4. La Scuola Transilvana, vol.II, coord. Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anca Elisabeta Tatay, Nyíregyháza, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, 252 p.

 5. La Scuola Transilvana, editori: Remus Câmpeanu, Attila Varga si Anca Tatay), Nyiregyháza, Szent Atanaz Görögkatolikus Főiskola, 2015, 345 p.

 6.  Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustață (coord.), Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 590 p. /ISBN 978-606-8694-10-8/.

 7. Soviet Occupation of Romania, Hungary and Austria. 1944/45-1948/49, Edited by Csaba Békés, László Borhi, Peter Ruggenthaler and Ottmar Trașcă, Budapest-New York, Central European University Press, 2015, 390 p. /ISBN 978-963-386-075-5/

 8. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare, coordonatori: Angela Rus, Ottmar Trașcă și Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 594 p. /ISBN …/

 9. Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, coord. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, Dumitru Țeicu, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Edit. Mega,  … p.  /ISBN 978-606-543-667-1/

 10. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2015, 489 p., ISBN: 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

 11. Mihaela Gligor, editor, From Influence and Confluence to Difference and Indifference. Studies on History of Religions, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, 254 p., ISBN: 978-973-595-892-3 /E-Book: ISBN: 978-973-595-887-9/.

 12. Monica Albu, P. Derevenco, Stres, stress ocupațional și burnout, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, 172 p.

 1.3.c. ediții critice

 1. Silviu Dragomir. Scrieri istorice. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, București, Edit. Academiei Române, 2015, XVI+ 510 p.

 2. Mihail P. Dan, Cehi, Slovaci și Români în sec. XIII-XVI. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit. Școala Ardeleană, 2015, LI + 510 p.

 3. Kristóf Szongott, Orașul Liber Regal Gherla (1700-1900), vol.II, Părți de sine stătătoare, partea I, ed. Lucian Nastasă, trad. Andrea Ghiță, București, Edit. Ararat, 2015, 436 p.

 4. Eugeniu Sperantia, Resorturile psihologice ale evoluției umane, ediție îngrijită și studiu introductiv de Codruța Liana Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, 150 p.

 5. Eugeniu Sperantia, Introducere în sociologie, vol. II. Principiile fundamentale ale sociologiei, ediție îngrijită de Andrei Negru, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, 276 p.

 1.4.d. ediții critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie

 1.  Michael Conrad von Heyderdorff der Jüngere – Tagebuch (1848-1849). Michael Conrad von Heydendorff cel Tânăr – Jurnal (1848-1849), editori: Ela Cosma, Hansotto Drotloff, Cluj-Napoca-Gatineau, Edit. Argonaut – Symphologic Publishing, 2015, … p.  /ISBN 978-973-109-604-9/

 1.5.e. Volum de izvoare

 1.  Episcopia Greco-Catolică de Mukacevo. Documente. Vol. III Coordonatori: Viorel CIUBOTA si Vasile RUS. Autori: Viorel Ciubota, Vasile Rus, Mihai Misiuk, Serghei Veskvarko, Turuckó Sándor, Satu Mare, Edit. Muzeului Sătmărean 2015. 464 p. ISBN 978-973-1843-86-5.

 2. Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849–1918, vol. VII/1 (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865), Editori: Dumitru Suciu (coord.), Lorand Mádly, Mirela Popa-Andrei, Daniela Deteșan, București, Editura Academiei Române, 2015, 630 p. /ISBN …/

1.6.f. instrumente de lucru

 1. Stelian Mândruț, Adrian Kali, Revoluția din decembrie 1989, în istoriografia română și străină (Bibliografie selectivă, 1990-2014). Timișoara, Edit. Excelsior Art, 2014, 77 p.; ISBN: 978-973-592-350-1.

 1.7.g. traduceri lucrări de specialitate:

 1. Evelin Wetter, Liturgische Gewänder der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen, 2 Vol., Riggisberg, Abegg-Stiftung, 2015, ISBN 978-3-905014-63-1. Adinel Dincă- traducere în limba română din germană).

 2. Marius Turda, The Idea of National Superiority in Central Europe, 1880-1918, New York, Edwin Mellen Press, 2004. (Traducere Attila Varga  - din limba engleză în limba română), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, 200 p.

 ARTICOLE , CAPITOLE ȘI STUDII

 

2.a. Articole ISI în țară 

 1.  Adinel Dincă, Medieval Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Parish Church, „Transylvanian Review”, 1/2015, p. 109-121.

 2. Vasile Pușcaș, Globalisation and Regionalism - The “Strategic Regions”,  “Transylvanian Review”, Vol. XXIV, Supplement no. 1/2015, p. 7- 19.

 2.b. Articole ISI reviste străine -

 

2.2.1.a. Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea științifică de specialitate

 1. Ottmar Trașcă, Constantin Iordachi, Ideological Transfers and Bureaucratic Entanglements: Nazi ’Experts’ on the ’Jewish Question’ and the Romanian-German Relations, 1940-1944, în vol. Fascism. Journal of  Comparative Fascist Studies, 2015, 4, p. 48-100 /ISSN = 221-6257/

 2. Stelian Mândruț, Zavara Edina, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn,  Rumänien, Bukowina, „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 22, 2014, p. 481-502 ( cu Zavara Edina) (apărut în 2015, neraportat în 2014)

 3. Virgil Ciomoș, La « crise œdipienne » roumaine et ses suites, în « Mensuel », număr special : Le psychanalyste dans le monde d’aujourd’hui, 100/ 2015, p. 66-69.     

 2.2.2.b. Capitole din cărți apărute peste hotare

 1. Adinel Dincă, Reading Nicholas of Dinkelsbühl in Medieval Transylvania: Surviving Texts and Historical Contexts în vol. Nicholas of Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna in the Early XVth century (SSENT),  ed. Monica Brînzei, Brepols Publishers, 2015, p. 453-471.

 2. Nicolae Edroiu, Din legăturile profesorilor Universității din Budapesta cu personalități cultural-științifice române și maghiare, în vol. "Inter Scyllam et Charibdim". Identitásképző strategiák es a budapesti Román Filológiai Tanszék története. A Magyar-Román Töténész Vegysbiztottság magyar es román szekciónak közös konferenciája. Szerkesztette: Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor és Nagy Levente, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, p.15-21.

 3. Remus Câmpeanu, Az erdélyi Görög-Katolikus Püspökség és az esztergomi Primás Szék a 18-ik század elején. A bécsi Pro Oriente Alapítvány legújabb kutatásai, în vol. La Scuola Transilvana, vol.II [coord. Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anca Elisabeta Tatay], Nyíregyháza, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, p. 59-68.

 4. Remus Câmpeanu, Profesori ai Catedrei de Limba Română de la Universitatea din Budapesta în secolul al XIX-lea: identitatea politică a lui Ioan Ciocan în analizele istoriografice, în vol. Inter Scyllam et Charybdim. Identitásképző stratégiák és a budapesti Román Filológiai Tanszék története, coord. Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor, Nagy Levente, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015, p. 39-48.

 5. Mirela Popa-Andrei, Agli inizi dell Accademia Teologica di Oradea Mare: l allontanamento dei studenti romeni dal Seminario latino (1912), în La Scuola Transilvana, vol. II, coord. Remus Câmpeanu, Varga Attila, Anca Elisabeta Tatay, Nyíregyháza, Casa Editrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2015, p. 183-196.

 6. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, State and Modernization in Central-Eastern Europe in the ”Long 19th Century 1800-1914: some Considerations, în vol. Global Modernization Review: New Discoveries and Theories Revisited, (ed. Alberto Martinelli, Chanqi He), Beijing, 2105, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, p. 291-296 /ISBN 978-9814651233/

 7. Lucian Nastasă, Intellectuals and Violence, în vol. Elites and the South-East European Culture, edited by Iulian Boldea and Cornel Sigmirean, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, p. 69-96.

 8. Mihaela Gligor, “Searching for Homo Religiosus with Mircea Eliade in India”, in The West and Asia/Asia and the West: Essays on Transnational Interactions, (Eds.: Elisabetta Marino, Tanfer Emin Tunc), McFarland Publishers, U.S.A., 2015, p. 235-243 /ISBN: 978-0-7864-9473-6/.

 3.a. Articole apărute în reviste ale Academiei Române și ale universităților din țară

 1. Susana Andea, Considerații privitoare la practica falsificărilor de acte în Transilvania (sec. XIII-XVII), ”Anuarul Institutului de Istorie ”G.Barițiu”, Series Historica, tom LIV, 2015, p. 339-348;

 2. Susana Andea, Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania (16th-17th Centuries), ”Anuarul Institutului de Istorie ”G.Barițiu”. Series Historica, Supplement 1, 2015, ”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, p. … (on line) = ISSN 2344 – 2093 (prin proiectul  PN II-ID-PCE-2012-4-0579)

 3. Lidia Gross, Scripta mechanicorum: Craftsmen and writing praxis in medieval Transylvania (15th -16th centuries) – preliminary considerations, ”Anuarul Institutului de Istorie ”G.Barițiu”. Series Historica, Supplement 1, 2015, ”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, p. … (on line) = ISSN 2344 – 2093 (prin proiectul  PN II-ID-PCE-2012-4-0579)

 4. Adinel Ciprian Dincă, Notaries Public  in  Late Medieval Transylvania: Prerequisites for the Reception of a Legal Institution, ”Anuarul Institutului de Istorie ”G.Barițiu”. Series Historica, Supplement 1, 2015, ”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, p. … (on line) = ISSN 2344 – 2093 (prin proiectul  PN II-ID-PCE-2012-4-0579)

 5. Nicolae Edroiu, L'ecriture cyrillique roumaine, în vol. "Academie Roumaine. Nouvelles Etudes d'Histoire". Publiées à l'occasion du XXIIe Congrès International des Sciences Historiques. Jinan, 2015,  București, Edit. Academiei Române 2015, p. 55-65.

 6. Anton Dörner Literacy in the service of Diplomacy: Transylvanian Emissaries, Translators and Scribes at the Ottoman Porte during the Reign of Michael Apafi I”, Anuarul Institutului de Istorie ”G.Barițiu”. Series Historica, Supplement 1, 2015, ”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, p. … (on line) = ISSN 2344 – 2093.

 7. Ela Cosma, Editarea documentelor la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca. Documentele germane, „Anuarul Institutului de Istorie ‚George Barițiu’ din Cluj-Napoca”. Series Historica, tom LIV, 2015, p. 362-379.

 8. Loránd Mádly, Mișcări naționale și context european între Revoluția pașoptistă și Dualism. Opțiuni de politică externă, reforme și mișcări naționale în Imperiul Austriac, „East European Journal of Diplomatic History”, nr. 1, decembrie 2015, Iași, Editura Univ. A.I.Cuza, p. 131-138.

 9. Iosif Marin Balog, Școală și societate în Cadrilaterul aurifer al Apusenilor 1800-1914, ”Anuarul Insitutului de Cercetări socio-umane ”Gheorghe Șincai” Târgu Mureș”, XVIII, 2015, p. 5-29 ISSN 1454-5284, [BDI] /prin proiectul PN II – ID-PCE-2011-3-0305/

 10. Vasile Pușcaș, 1993: How Did an American Epistemic Community Regard the Regranting of the Most-Favoured-Nation Status to Romania,  “Studia Universitas Babes-Bolyai-Studia Europaea” (B+), LX, No.1, March, 2015, p.153-171, ISSN 1224-8746.

 11. Veronica Turcuș, Diplomația occidentală și intenția de incubare a “germenului național” în comunismul din România. O misivă din 1956, ”Revista Istoric㔠(București), tom. XXV, 2014, nr. 267-272 (în colaborare cu Șerban Turcuș).

 12. Veronica Turcuș, Un episod diplomatic tulburător: închiderea Legației române pe lângă Sfântul Scaun (ianuarie 1948), „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» din Iași”,  2014, LI, p. 253-260. (în colaborare cu Șerban Turcuș

 13. Veronica Turcuș, Limitele metodologice ale memorialisticii. Un raport diplomatic italian despre prezumtivul proiect de plecare a regelui Mihai în Italia Meridională, ”Anuarul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca, 2015, LIV, p. 321-328.

 14. Victor V. Vizauer, Rolul onomasticii în cercetarea istoriei Transilvaniei în secolele XII-XIII. Studiu de caz: etnotoponimele, „Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”, Series Historica, LIV, 2015, p. 17-36.

 15. [BDI] Monica Albu, O variantă redusă a scalei Obsesiv-compulsiv din inventarul OMNI-IV, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 89-104

 16. [BDI] Virgil Ciomoș, Proust: inconștientul și inter-zisurile sale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 139-162.

 17. [BDI] Narcisa Cozea, Legislation of Labour Relations in the 19th and 20th Centuries: Juridical Points of Reference i the Process of Labour Right Consolidation, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 285-300.

 18. [BDI] Codruța Liana Cuceu, Imperativul progresului moral. Ipoteze contemporane privitoare la intervențiile biomedicale asupra moralității individuale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 195-206

 19.  [BDI] Lucia-Elisabeta Faiciuc, Moral Competence and Socio-Moral Reflection, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 73-88.

 20.  [BDI] Carina Herbei, Monica Albu, Carmen Văsar, Analiza reprezentării sociale a cerșetorului în România, în funcție de gen și vârstă, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 105-124.

 21. [BDI] Carina Herbei, Evoluție și implicații ale fenomenului cerșetoriei în societatea românească contemporană, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom XIII, 2015, p. 59-71.

 22. [BDI] Ionuț Isac, Adult Education and Culture in the Interwar Romania: the Examples of Nicolae Iorga and Dimitrie Gusti, „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom XIII, 2015, p. 125-138.

 23. [BDI] Cristian Pop, Social Mobility Patterns in Romania, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 29-58.

 24. [BDI] Cristian Pop, Status Attainment Patterns in Romania. A Class-Based Analysis, în  „Studia UBB” Sociologia, Vol. 59, December, Issue 2, 2014, p. 137-157 (N.A.).

 25. [BDI] Silviu-Gabriel Totelecan, Eating Out: (Re)searching the Labs of Socia(bi)lity, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XIII, București, 2015, p. 7-27.

 3.b. capitole în cărți publicate de Editura Academiei Române -

 1. Ionuț Isac, Centenar Dumitru Isac (1914-1984). Dumitru Isac: portret filosofic, în vol. Studii de istorie a filosofiei românești, vol. X, Teme ontologice: existență, ființă, realitate, (coord. V. Cernica, Mona Mamulea, T. Lateș, M. Popa), București, Edit. Academiei Române, 2014, p. 189-191 /ISSN 2065-4405/ (N.A.);

 2. Ionuț Isac, Contra-mitul „paradisului tragic”. Despre tâlcul metafizic al cenzurii transcendente, în vol. Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XI, Lucian Blaga, 120 de ani de la naștere (coord. M. Popa, Mona Mamulea, V. Cernica, T. Lateș), București, Edit. Academiei Române,  2015, p. 109-120 /ISSN 2065-4405/

3.c. Capitole în cărți publicate la alte edituri consacrate din țară

 1. Susana Andea, Comentarii pe marginea actului din 11 martie 1291: Original sau fals?, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan și Ovidiu Ghitta, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 407-418 /ISBN: 978-973-7784-98-8/

 2. Susana Andea, Avram Andea, Scripte fiscale, jurisdicții și economie urbană: Alba Iulia în concscripția din 1698, în vol. Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustață (coord.), Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 311-322.

 3. Lidia Gross, Meșteșug și pietate în Clujul medieval: confreria Tuturor Sfinților, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan și Ovidiu Ghitta, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 545-552.

 4. Vasile Rus, Operarii Christi in vinea Domini Romenorum Transsilvaniensium. Il contributo della Societa’ di Gesu’ all’unione dei romeni con la Chiesa di Roma in vol. Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, Accdemia Romena/Centro di Studi Transilvani, Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana, 2015. p. 97-116. /ISBN 978-606-8694-03-0; 978-973-595-839-8/.

 5. Adinel Dincă, Un exercițiu de „paleografie latin㔠în Transilvania secolului al XIV-lea în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta,  Edit. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2015, p. 419-427.

 6. Nicolae Edroiu, Rapoartele ambasadorului Belgiei la Paris cu privire la poziția României în preajma declanșării Primului Război Război Mondial (1914), în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. coord.: Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 801-808.

 7. Nicolae Edroiu, "Nu avem voie să uităm !". în vol. Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord – 70 de ani – Lucrările Conferinței Științifice desfășurate la Cluj-Napoca. 13 iunie 2014. Volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015. p. 7-9.

 8. Nicolae Edroiu, La "Scuola Transilvana" e l'idea di Romanità nella cultura romena, în vol. Dai core dell'Europa . Omaggio al Profesor Cesare Alzati per ii compimento dei 70 anni. A cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane – Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2015, p. 335-338.

 9. Nicolae Edroiu, Un condei din Clujul de altădată... , în vol. Leul albastru. D.R. Popescu 80, Editura Academiei Române, București, 2015, p. 74-77.

 10. Anton Dörner, De când datează vasalitatea Transilvaniei față de Poarta Otomană ? în vol. Teologie și istorie. In  honorem pr. Prof. univ. Dr. Alexandru Moraru, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 179-194 (neraportat 2014)

 11. Remus Câmpeanu, Schimbări de paradigmă în istoriografia americană în a doua jumătate a secolului XX, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015, p. 247-256.

 12. Remus Câmpeanu, Persoane și grupuri confesionale importante pentru Unire în sec. al XVIII-lea (viața și pozițiile lor de drept bisericesc, eclesiologice și dogmatice). Inochentie Micu-Klein/ Wichtige Personen und Konfessionelle Gruppen für die Union im 18. jh. (Ihr Leben und Ihre Kirchenrechtlichen, Ekklesiologischen und Dogmatischen Positionen). Inochentie Micu-Klein”, în vol. Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei/ Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom, vol.II, De la 1701 la 1761/Von 1701 bis 1761, coord. Johann Marte, Viorel Ioniță, Wolfgang Nikolaus Rappert, Laura Stanciu, Ernst Christoph Suttner, București, Edit. Enciclopedică, 2015, p. 196-235.

 13. Remus Câmpeanu, Secolul Luminilor în Lumea Nouă. Sau epoca în care America a trăit mai multe vieți, în vol. Petru Maior și prietenii. Lucrările Simpozionului Național desfășurat la Reghin în perioada 28 februarie – 1 martie 2014 coord.  Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, p. 21-30.

 14. Dumitru Suciu, Greco-catolici căzuți în Războiul Național din Transilvania de la 1848-1849. Studii de caz, în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și inegrare. In honorem Gheorghe Iancu, coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 62-71.

 15. Ela Cosma, Arhiva Electronică de Istorie Modernă și Revoluția de la 1848-1849, în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională, la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 72-93.

 16. Ela Cosma, Documente militare pașoptiste în Arhiva Electronică dela Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca, în vol. Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, coord. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, Dumitru Țeicu, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Edit. Mega,  p. ….  .

 17. Mirela Popa-Andrei, Ana-Victoria Sima, Copiii în vreme de război. O perspectivă transilvăneană asupra Primului Război Mondial / Der Krieg der Kinder: Eine siebenbürgische Perspektive über Ersten Weltkrieg, în vol.  Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, coord. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, Dumitru Țeicu, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Edit. Mega,  p. ….  sub tipar /ISBN…/ 

 18. Mirela Popa-Andrei, Diana Covaci, The Ecclesiastical Authorities's Refuge from the Advancing Frontlines during World War I. Case Studies: Oradea (1916-1917) and Blaj (1918-1919), în vol. Primul război mondial. Perspectivă istorică și istoriografică/World War I. A Historical and Historiographical Perspective, edited by Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane & Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 377-388.

 19. Mirela Popa-Andrei, Din avatarurile înființării Academiei Teologice Oradea Mare. Episodul eliminării studenților români din Seminarul latin (1912) în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 195-      207.

 20. Mirela Popa-Andrei, Instituții de formare a elitei locale: Seminarul domestic greco-catolic din Oradea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vol. Școala Ardeleană. Anuar VII/2013, editori Remus Câmpeanu, Varga Attila, Florin Jula, Oradea, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, 2014, p. 117-136 (neraportat în 2014);

 21. Daniela Deteșan, Acțiuni caritabile din protopopiatul ortodox Săliște în timpul primului război mondial, în vol. Primul război mondial – perspectivă istorică și istoriografică, Ioan Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tămaș (coord.), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane & Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 535 – 549.

 22. Daniela Deteșan, Instituții filantropice din primul război mondial în sudul Transilvaniei, în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu, Virgiliu Țârău, Ottmar Trașcă, Angela Rus (coord.), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 218-236.

 23. Daniela Deteșan, Valorificarea izvoarelor pașoptiste prin Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca. Documente consulare, în vol. vol. Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, coord. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, Dumitru Țeicu, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Edit. Mega,  /ISBN…../  p. ….  ./prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064/

 24. Fritz Mitthof, Lajos-Loránd MádlyEin Golddepot aus der Zeit des Horea-Aufstandes? Zur Geschichte eines siebenbürgischen Schatzfundes aus dem Jahre 1796. n vol. Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, coord. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, Dumitru Țeicu, Ioan Lumperdean,  Cluj-Napoca, Edit. Mega,  p. …/ISBN…/.

 25. Loránd Mádly, Aspecte politice și mișcare națională în preajma Dietei Transilvane din anii 1863-1864, în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională, la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu (coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 112-124.

 26. Loránd Mádly, Funcționari, ofițeri, spioni și infractori în urbea de pe Someș. Povești ale Clujului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: Neoabsolutismul și Liberalismul, în vol. Povești despre Cluj, I, Cluj-Napoca, Edit. Asociația Vechiul Cluj, 2015, p. 121-132.

 27. Attila Varga, Frați și prieteni în intimitatea Lojii. Rolul masoneriei în coagularea elitelor transilvane (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), în vol. Petru Maior și Prietenii. Lucrările Simpozionului Național desfășurat la Reghin în 28 februarie-1 martie 2014, coord. Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, p. 171-179.

 28. Attila Varga, Rudolf Cristian, Folclorul urban al germanilor din Banatul Montan (împreună cu Rudolf Cristian), în  vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcare națională la autodeterminare și integrare, coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 319-333.

 29. Attila Varga, Pákei Lajos, arhitectul mason al ”Clujului verde”, în vol.  Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustață (coord.), Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 415-422.

 30. Iosif Marin Balog, Istoria econmic㠖 ipostaze, paradigme, destin, în vol. Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 243-268.

 31. Iosif Marin Balog, Prețuri, salarii și consum în Transilvania în contextul evoluțiilor macro-economice din perioada  1850-1914, în vol. Mărfuri, bani și lefuri. Studii privind istoria prețurilor în secolele XV-XIX, (ed.) Florentina Nițu, Arcadie Bodale,  București, Edit. Universității București, 2015, p. … /sub tipar/.

 32. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Studiu asupra băncilor și sistemului de credit din ”Cadrilaterul aurifer al Apusenilor” (1885-1914), în vol.  Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, coord. Iosif Marin Balog, Lorand Mádly, Dumitru Țeicu, Ioan Lumperdean, Cluj-Napoca, Edit. Mega, p. …,   /ISBN…../  /sub tipar, prin proiectul PN II – ID – 0305/

 33. Iosif Marin Balog, ”Biserică și comunitate în Transilvania în epoca modernă”. Un proiect de publicare a corespondenței protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918) – prezentarea unui studiu de caz, în vol. Teologie și istorie. In honorem pr. Prof univ. dr. Alexandru Moraru, (coord. Gabriel-Viorel Gârdan, Cosmin Cosmuța),  Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, ISBN  978-973-595-642-4, p. 135-140. (neraportat în 2014).

 34. Ioan Lumperdean, Iosif Marin Balog, Școala Analelor franceze și istoria economică. Unele considerații, în The Convergence of Diversity. The European Model. In honorem prof dr. Nicolae Păun, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014, ISBN 978-973-595-717-9, p. 261-274. (neraportat în 2014).

 35. Lucian Nastasă, Preludii ale Holocaustului. Congresele studențești antisemite din anii ’20, în vol. Pogromul de la Iași și Holocaustul în România/Le Pogrom de Iași et la Shoah en Roumanie, coord. Carol Iancu și Alexandru-Florin Platon, București. Editura Universității „Al.I. Cuza”, 2015, p. 59-92.

 36. Lucian Nastasă, Frontierele spirituale și avatarurile Marii Uniri. Publicul studențesc basarabean în universitățile românești, în vol. Intelectualii. Ideologii și destin politic, coord. Cornel Sigmirean, Târgu Mureș, Edit. Arhipelag XXI, 2015, p.183-230 [prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-1089]

 37. Lucian Nastasă, Zevedei Barbu și iluzia diplomației românești comuniste, în vol. Zevedei Barbu, Romanian and English Psychologist, Sociologist and Philosopher, eds. Daniela Maci and Michael Finkenthal, Bucharest, Tracus Arte, 2015, p. 174-206.

 38. Lucian Nastasă, Memorie și ingratitudine post-Holocaust. Cazul Marianne Kardos, în vol. File din istoria evreimii clujene, III, ed. Valentin Ghiță, Cluj, Edit. Mega, 2015, p.101-118. Cu o versiune în limba maghiară: Emlékezet és hálátlanság a holokauszt után. A Kardos Marianne-eset, în vol. Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához, Szerk. Schwártz Róbert, Kolozsvár, MEGA Könyvkiadó, 2015, p. 101-117.

 39. Vasile Puscas, Bruxelles, loc și climat pentru negocieri europene, în vol. Philippe Beke (ed.), Lumini și umbre în relațiile româno-belgiene după cel de-al doilea război mondial, Vol. 3, Partea I-a, Bruxelles-Bucuresti: Ambasada Belgiei în România, 2015, p. 243-248.

 40. Ottmar Trașcă, Valentin Orga, .Personalități române în slujba serviciilor secrete germane. Diplomatul Victor Onișor, agent al Amt VI-SD Ausland din Reichssicherheitshauptamt (1942-1944), în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare”, Coordonatori: Angela Rus, Ottmar Trașcă și Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 479-492

 41. Veronica Turcuș, La Nunziatura Apostolica in Romania sotto il terrore dei comunisti Un episodio del maggio 1949, în vol. Dal cuore dell'Europa. Omaggio al Profesor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni. A cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 377-384.

 42. Veronica Turcuș, Un litigiu diplomatic italo-român (anii 1932-1933) pricinuit de un manual de istorie, în vol. Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională la autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu. Coord. Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgiliu Țârău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 417-431

 43. Stelian Mândruț, „Cazul” Ion D. Sîrbu sau despre conjuncția triadei profesionale (Lucian Blaga, D. D. Roșca, Liviu Rusu) în conturarea unei depline perspective meritocratice între 1944-1947, în vol.  Transilvania în modernitatea românească. De la mișcarea națională, autodeterminare și integrare. In honorem Gheorghe Iancu. Coord.: Angela Rus, Ottmar Trașcă, Virgil Țârău, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 532-538.

 44. Stelian Mândruț, Rudolf Windisch, Eugen Seidel (1906-1981), deutscher Antifaschist. Professor an der Universitat Cluj / Klausenburg (1947-1955), în vol. Multiculturalism, Identitate și Diversitate. Perspective istorice. In honorem prof. univ. dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani/ Multikulturalismus, Identität und Diversität. Historische Perspektiven. Festschrift für Professor Rudolf Gräf zum 60. Geburtstag, Cluj-Napoca, Edit. Mega,  p. … /sub tipar/

 45. Victor V. Vizauer, Etnotoponimele și distribuția comunităților etnice în Transilvania medievală (prima jumătate a secolului XIV), în vol. Trecutul mai aproape de noi. In honorem Gh. Marinescu, Editori: Al. Gavrilaș, D.L. Vaida, A. Onofreiu, G. G. Marinescu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, p. .... /ISBN: 978-606-543-637-4/.

 46. Monica Albu, Clasificări și codificări ale ocupațiilor utilizate de chestionarele de evaluare a intereselor, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 148-163, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

 47. Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, Interese și valori la adolescenții din România, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 287-303 /ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5/.

 48. Monica Albu, Câteva instrumente de evaluare care pot fi utilizate în cercetările asupra stresului, în Monica Albu, P. Derevenco, Stres, stres ocupațional și burnout, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 129-172.

 49. Carina Herbei, Aspects regarding interests and motivation in the work activity of professional unintegrated women, în Social and Academic Poiciies for Women, vol. II, Proceedings of the International Conference Social and Acaemic Policies for Women 10-13 septembrie 2015, Romanian Academy, Iași Branch, Simona Roxana Ulman, Krisztina Melinda Dobay (eds.), București, Edit.Pro Universitaria, 2015, p. 90-98.

 50. Virgil Ciomoș, Despre diferențierea Prezentului ca prezent. Kant, Proust, Lacan, în Orizonturi factuale și culturale ale lumii trăite. In honorem Marius Jucan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 51-70, 978-973-595-846-6.

 51. Lucia-Elisabeta Faiciuc, Influența pe termen scurt a lecturii unei povești cu conținut moral asupra orientării judecății morale, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 319-334 /ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5/.

 52. Marius Florea, Iuliana-Anca Mateiu, Les injures et les jurons: agressions verbales vs. jeux de langage, în Iulian Boldea (coord.), „Communication, Context, Interdisciplinarity”, vol. III, „Petru Maior” University Press, Târgu Mureș, 2014, p. 594-610, (volum cu ISBN și înaintat spre indexare ISI – Web of Science la Thomson Reuters).

 53. Mihaela Gligor, “Perspectives on Religious (In)Difference and (In)Tolerance”, în From Influence and Confluence to Difference and Indifference. Studies on History of Religions (Editor Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 211-225, /ISBN: 978-973-595-892-3/ [E-Book: ISBN: 978-973-595-887-9].

 54. Ionuț Isac, Dumitru Isac despre relația etic-estetic la Aristotel: o revenire asupra kalokagathiei, în vol. Etic și estetic. Modalități interpretative, contraste și controverse, I, (coord. Marinela Rusu), Iași, Edit. „Ars Longa”, 2015, p. 74-89, ISBN 978-973-148-205-7.

 55. Ionuț Isac, Aspecte ale relației dintre filosofie, cultură și religie în concepția lui Marin Ștefănescu, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 116-130, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

 56. Ionuț Isac, Zevedei Barbu – Centenar. Din publicistica la Revista „Saeculum”, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 131-147 /ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5/.

 57. Florența Lozinsky, O abordare teoretică a noțiunii de produs local, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 452-457 /ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5/.

 58. Florența Lozinsky, Traditional Occupations and Gender Roles in the Romanian Rural Space, în volumul conferinței „Social and Academic Policies for Women”, vol. II, Proceedings  of the International Conference Social and Academic Policies for Women 10-13 septembrie 2015, Romanian Academy, Iași Branch, Simona Roxana Ulman, Krisztina Melinda Dobay (eds.), București, Edit. Pro Universitaria, 2015, p. 113-120.

 59. Cristian Pop, Stratificarea claselor sociale în România. Aspecte metodologice, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 432-452, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

 60. Zoltán Salánki, Sincronie și diacronie în relaționarea preferențială în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 458-466.

 61. Silviu-Gabriel Totelecan, Mirajul identității europene, în Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 467-476.

 4.a.  În alte reviste de specialitate clasificate

 1. Corina Benea, Psychologial capital and therapies for happiness, Philobiblon, vol. XX, nr. 2 / 2015, p… (în curs de publicare)

 2. Silviu-Gabriel Totelecan, Property and/or Sovereignty (Editorial), International Journal on Humanistic Ideology, vol. VI (2, Autumn-Winter), 2013, p. 7-12 (în curs de apariție).

  4.b. În alte reviste de specialitate

 1. Susana Andea, Avram Andea, Diplomacy and epistolary exchanges: Constantin Brâncoveanu and Transylvania (1699-1714), ”Acta Musei Napocensis”, vol. 51/II, (2014), p. 23-36; (neraportat în 2014)

 2. Anton Dörner, Informații privind istoria Maramureșului în arhive străine, ”Revista arhivei maramureșene”, Baia Mare, 2014, p. 41-49 (neraportat în 2014)

 3. Anton Dörner,  Un Unpublished Manuscris about the Relegation of Voivode Constantin Brâncoveanu, ”Acta Musei Napocensis”, 2014, nr. 51/II, p. 37-46 (neraportat în 2014)

 4. Ela Cosma, Cine au fost românii colibași? Mărturii din secolele XVIII-XIX, “Acta Terrae Fogarasensis”, nr. IV, Făgăraș, 2015 (în curs de apariție)

 5. Ela Cosma, Izvoare istorice străine despre colibași în secolele XVIII-XIX, „Anuarul Arhivelor Mureșene”, serie nouă, nr. IV (VIII), Târgu Mureș, 2015 (în curs de apariție)

 6. Mirela Popa-Andrei, Vicarii foranei din provincia mitropolitană de Alba-Iulia și Făgăraș (1853-1918): segment important al elitei ecleziastice românești, “Acta Terrae Fogarasensis”, nr. IV, Făgăraș, 2015 (în curs de apariție)

 7. Mirela-Popa Andrei, Diana Covaci, Ierarhi români în refugiu. Studiu de caz: Biserica greco-catolică română din Transilvania în vremea Primului Război Mondial.

 8. Daniela Deteșan, Acte notariale din Transilvania (1850-1918). Conținut și tipologie,”Acta Terrae Fogarasiensis”, IV, 2015, Edit. Altip, Alba Iulia, p…. (în curs de publicare)

 9. Daniela Deteșan, Comportamente matrimoniale în Transilvania (1850-1910)”Anuarul Arhivelor Mureșene”, serie nouă, nr. IV (VIII), Târgu-Mureș, 2015, p.  (în curs de apariție )

 10. Attila Varga, Surse inedite pentru istoria francmasoneriei din Europa Centrală. Rapoartele poliției secrete (Prima jumătate a secolului al XIX-lea), ”Trivium”, Revistă de Gândire Simbolică, An VII, nr. 2(23), 2015, pp. 274-287.

 11. Ottmar Trașcă, Situația politică din România în viziunea Abwehrstelle Rumänien. Iulie 1941, „Acta Musei Porolissensis”, Zalău, 2015, XXXVI, p. 327-344.

 12. Victor V. Vizauer, The Role of Onomastics in Researching the History of Transylvania during the 12th and 13th Centuries. Case Study: Ethnotoponyms, „Acta Musei Napocensis”, II, Historica, LI, 2014, p. 85-102, (neraportat în 2014).

4.c. în reviste de cultură

 1. Iosif Marin Balog, ”Cumul de funcții și roluri” la elita românească din Transilvania la finele secolului XIX, începutul secolului XX. Studiu de caz: clerul greco-catolic, ”Țara Bârsei”, serie nouă, nr. 14, 2015, p. … sub tipar.

 2. Mirela Popa-Andrei, Dinastiile preoțești: surse de recrutare a elitei ecleziastice greco-catolice. Studiu de caz: Episcopiile Oradea și Gherla (1853-1918), ”Țara Bârsei”, serie noua, nr. 14, 2015, p. … (sub tipar)

 3. Mihaela Gligor, Studiul ca experiență personală, în „22 Plus” (Numărul special Teme fundamentale ale istoriei evreilor din România), Supliment al Revistei 22, an XXVI, nr. 35 (1328), 1-7 septembrie 2015, p. II.

 4. Andrei Negru, O temă predilectă a cercetării filosofice și sociologice academice clujene, în „Zilele Academice Clujene”, nr. 2, mai 2015, p. 10.

 5. Adrian T. Sîrbu, Experiențe de activism local: (A)casă. Adrian T. Sîrbu în dialog cu Simona Unumeda, in IDEA artă + societate, nr. 46, 2014, p. 121-126 (N.A.).

 6. Adrian T. Sîrbu, Experiențe de activism local: La Terenuri. Adrian T. Sîrbu în dialog cu Laura Panait și Silviu Medeșan, in IDEA artă + societate, nr. 46, 2014, p. 127-132 (N.A).

 7. Adrian T. Sîrbu, Andenken. Scrisoare despre o absență, în Dan H. Popescu și Emil Sauciuc (ed.), Tiberiu Ciorba: Capitol dintr-o carte pierdută, Oradea, Edit. Biblioteca Revistei Familia publishing house, 2014, p. 266-270 (N.A).

4.d. în alte reviste  

 1. Vasile Pușcaș, România și clauza americană, „Sinteza”, No.19, Aug. 2015, p.116-122.

4.e. alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefețe 

 1. Nicolae Edroiu, Academia Român㠖 Filiala Cluj-Napoca 1949-2015, "Zilele Academice Clujene". Editat de de Asociația Ars Transsilvaniae România sub egida Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, nr. 2, mai 2015, p. 2. Și în vol.: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca,2015, p. 14-15.

 2. Ela Cosma, Orașul Dumbrăveni și Cartea sa de Aur (În loc de „Prefață”), la volumul: Nicolaie N. Nedelcu, „Istorie dumbrăveneană”, 2015 (2016) (în curs de apariție)

 3. Mirela Popa-Andrei, Prefață la lucrarea Solomon Haliță. Om al epocii sale, ediție întrijită, studiu introductiv și note de Alexadru Dărăban, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, p. 7-11.

 4. Victor V. Vizauer, Cronică: Simpozionul „Spre România Mare. Integrarea Transilvaniei în Regatul României” (Bistrița, 5 decembrie 2014), „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu”, Series Historica, LIV, 2015, p. 467-468;

 5. [BDI] Monica Albu, Iulian Pah, Demografie. Repere metodologice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 413-415.

 6. [BDI] Codruța Cuceu, Simion Bărnuțiu, Metafizica, ediție îngrijită de Eugen S. Cucerzan și Ionuț C. Isac, după un manuscris inedit, Edit. „Casa Cărții de Știință”, Cluj-Napoca, 2014, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 426-428.

 7. [BDI] Mihaela Gligor, Shafique Keshavjee, Prințesa și profetul. Poveste despre globalizare, București, Edit.  Nemira, 2012, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p.417-418.

 8. [BDI] Mihaela Gligor, Marta Petreu, Biblioteci în aer liber, Iași, Edit. Polirom, 2014, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p.418-419.

 9. [BDI] Mihaela Gligor, Andrei Oișteanu, Religie, politică și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, Ediția a II-a revăzută, adăugită și ilustrată, Iași, Edit.  Polirom, 2014, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 419-420.

 10. [BDI] Mihaela Gligor, Roland Clark, Sfîntă tinerețe legionară. Activismul fascist în România interbelică, traducere de Marius-Adrian Hazaparu, Iași, Edit. Polirom, 2015, în Studii și Materiale de Istorie Contemporană, serie nouă, vol. XIV, 2015.

 11. [BDI] Florența Lozinsky, Mihai Pascaru, Glocalizare românească. Impactul comunitar al proiectului Roșia Montană Gold Corporation, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2013, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p.  420-422.

 12. [BDI] Andrei Negru, Constantin Schifirneț, Românii, cum au fost și cum sunt, București, Edit. Tritonic, 2013, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p.  422-426.

4. f. Rezumate ale comunicărilor publicate în volum cu ISBN –

 1. Monica Albu, Personality types of the Romanian population, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 38-39

 2. Monica Albu, Instruments for the evaluation of stress,  developed or adapted in Romania, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 39.

 3. Monica Albu, Instruments for the evaluation of coping strategies, developed or adapted in Romania, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 40.

 4. Corina Benea, Social strucuture and social networks., Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 28

 5. Corina Benea, The role of types of capital in exchange relations and their impact on the wellbeing at the undividual and social level, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 61

 6. Virgil Ciomoș, Révolutionner la révolution, De Lacan à Agamben,  Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 29

 7. Naricsa Cozea, Retrospective istorice asupra timpului de muncă și de odihnă în legislația română, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 15

 8. Codruța Liana Cuceu, Beyond Moral Personhood: Biomedical Enhancement and the Question of Moral Status, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 31

 9. Lucia-Elisabeta Faiciuc, Sociomoral reflection and the motivation to hide the truth, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 47

 10. Marius Florea, Forms of Manifestation for Aggressivity at the Adolescence Age, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 48

 11. Mihaela Gligor, ”The Black Cat. Mircea Eliade, Theodor Lavi, and Toladot Magazine” în International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015) Book of Abstracts, ISSN: 2457-7944, p. 96-97.

 12. Mihaela Gligor, The architecture of memory. Emanuel Arnet, and his correspondences, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 33

 13. Carina Herbei, Aspects regrading interests and motivation in the work activity of professional unintegrated women, în vol. „International Conference «Social and Academic Policies for Women», Iași, 10-13 September 2015, Programme and Abstracts”, 2015, Editor Academia Română, Filiala Iași, [f.p.].

 14. Ionuț Isac, The „Tragic Paradise” Counter-myth. On the Metaphysical Wisdom of the Transcendent Censorship, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 34

 15. Florența Lozinsky, The Aesthetics of Local Products. Reflections upon a Philosophy of Market Success, 10-14 nov. 2015, Sesiunea științifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Rezumate, p. 35

 16. Zoltán Salánki, Învățământul în limba maghiară din România, 1948-2011. Între multiculturalism și autosuficiență, în „Conferința Națională a Societății Sociologilor din România și Colocviul Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2015”, Brașov, 19-21 noiembrie 2015

 4. g. Traduceri de studii de specialitate –

 

 4.h. Editări / îngrijiri de texte de specialitate –  

 1. [BDI] Dumitru Isac, Din istoria esteticii românești – note de curs (tehnoredactare și rezumat de Ionuț Isac), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, XIII, 2015, p. 369-412.

 2. Dumitru Isac, Lucian Blaga și specificul etnic (text tehnoredactat de Ionuț Isac), în vol. Studii de istorie a filosofiei românești, vol. X, Teme ontologice: existență, ființă, realitate, (coord. V. Cernica, Mona Mamulea, T. Lateș, M. Popa), București, Edit. Academiei Române, 2014, p. 193-200, ISSN 2065-4405 (N.A.);

 3. Dumitru Isac, Lucian Blaga, filosof al culturii (text tehnoredactat de Ionuț Isac), în vol. Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XI, Lucian Blaga, 120 de ani de la naștere, (coord. M. Popa, Mona Mamulea, V. Cernica, T. Lateș), București, Edit.  Academiei Române, 2015, p. 203-212, ISSN 2065-4405;

 

D I R E C  T O R

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU