ALTE ACTIVITĂȚI
în 2015

 

 

Date privitoare la activitățile de doctorat din cadrul SCOSAAR – Departamentul Filiala Cluj-Napoca – domeniul ISTORIE

s-au organizat susținerile publice ale următoarele teze de doctorat:

 

 

1

2

3

4

5

Nr.

crt.

Numele și prenumele

drd.

Numele conducătorului de doctorat

Anul înmatr./

Data susținerii publice/

OM confirmare a titlului de doctor în Istorie

Titlul tezei de doctorat

1.

COZMA I. IOAN

CSI dr.

Dumitru Suciu

2009/

29 ianuarie 2015/

O.M.3869/19.05.2015

 

CULTURA BISERICEASCĂ ORTODOXĂ DIN TRANSILVANIA. 1867-1918

2.

GLĂVAN I. CIPRIAN

CSI dr. Dumitru Suciu

2009/

29 ianuarie 2015/

O.M.3869/19.05.2015

PRESA DE LIMBĂ GERMANĂ DIN BANAT. 1771-1867

 

3.

IACOB GH. OVIDIU

CSI dr. Dumitru Suciu

2010/

5 februarie 2015/

O.M.3869/19.05.2015

RELAȚIA DOMNIE-BISERICĂ ÎN TIMPUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA (1859-1866)

4.

RUS A. ANGELICA GABRIELA

CSI dr. Gheorghe Iancu

2012/

19 iunie 2015/

O.M.5304/25.09.2015

 

ALEGERI LOCALE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. 1990-1996

5.

BĂJENARU D. C-TIN

CSI dr. Simion Retegan

2012/

21 oct.2015/

O.M. în derulare

COMITATUL  FĂGĂRAȘ (1876 - 1918)  

6.

CÂMPEANU A.

MARIUS C-TIN

CSI dr. SIMION

RETEGAN

2012/

21 oct. 2015/

O.M. în derulare

VICARIATUL GRECO-CATOLIC AL MARAMUREȘULUI ÎNTRE 1856 ȘI 1930

7.

BICHESCU GH. I.

CĂTĂLIN

GEORGE

Prof.univ.dr.

NICOLAE EDROIU

2011/

28 oct. 2015/

O.M. în derulare

PROCEDURI JUDICIARE ȘI ADMINISTRATIVE ÎN TRANSILVANIA (SEC. XVIII)

8.

CĂRĂBINEANU

AL. MIRELA

C.S.I dr. SUSANA

ANDEA

2008/

28 oct. 2015/

O.M. în derulare

HÂRTIE ȘI FILIGRAN ÎN TRANSILVANIA PRINCIARĂ (SECOLELE XVI-XVII

            Cercetătorii științifici gr. I și II din cadrul Institutului au fost cooptați în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat, în calitate de referenți oficiali atât în cadrul Institutului, cât ci și la universități din țară (Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureș, Universitatea din București), precum și la universități din străinătate (Ungaria).

 

Date privitoare la implicarea în granturi (interne și internaționale) în anul 2015

 

7.B.a. Granturi derulate prin institut: directori de grant

 1.  Susana Andea, director de proiect PN II-ID-PCE-2012-4-0579 Între public și privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), octombrie 2013 – noiembrie 2016, derulat prin Filiala Cluj a Academiei Române

 2. Ela Cosma, director de proiect CNCS – UEFISCDI, nr. proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, titlul proiectului: “The Imperial Armies and the Romanians. Secret Military Testiomonies from the Russian and Austrian Archives (1848-1849)” (Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, 1848-1849), durata grantului: octombrie 2011 – octombrie 2016.

 3. Lucian Nastasă, Director proiect de cercetare exploratorie CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, pe tema “The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. The Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949)” (2011-2014 – prelungit 2016)

7.B.b. granturi derulate prin institut: membri

 1. Lidia Gross, membru (din octombrie 2015) în echipa de cercetare a proiectului  CNCS PN-II-ID-PCE-2012-4-0579: Între public și privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), 2013-2016 (director de proiect dr. Susana Andea).

 2. Adinel Dinc㠖 membru în echipa de cercetare a proiectului CNCS PN-II-ID-PCE-2012-4-0579: Între public și privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), (director de proiect dr. Susana Andea).

 3. Daniela Deteșan, membră în echipa proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, Armatele imperiale și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece, director cerc. șt. I dr. Ela Cosma, derulat prin Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, 2011-2015. 

7.B.c. Granturi naționale derulate prin alte instituții: directori de grant -

 

7.B.d. granturi naționale derulate prin alte instituții: membri

 1. Remus Câmpeanu, Membru in grupul de analiză vizând Transilvania în secolul al XVIII-lea al grantului CUIUS REGIO. Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon, de tip colaborativ, de tip EUROCORES, finanțat de European Science Foundation prin UEFISCDI, nr. contract 4EUROC/2010, grant finalizat în anul 2015.

 2. Mirela Popa-Andrei, membru în echipa de cercetare a proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0363 (Propaganda de război și Bisericile românești din Transilvania (1914-1918),  perioada de desfășurare 2015-2017.; director  proiect conf. univ. dr. Ana Sima

 3. Marin Balog, 2011-2015, Grant PN-II-PCE-2011-3-0305, finanțare CNCSIS-UEFISCDI, tema Economie regională și dezvoltare comunitară în Transilvania, Banatul Montan și Bucovina în secolul 19 (1800-1914), director de proiect Prof univ. dr. Rudolf Gräf, derulat prin Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca (membru în echipa de cercetare);

 4. Marin Balog, 2015-2017, Grant finanțare CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2014-4-0263, Actori colectivi în Transilvania epocii moderne. Grupuri elitare românesti în perspectivă istorică (1850-1918). director de proiect CSIII, dr. Vlad Popovici, derulat prin Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca (membru în echipa de cercetare).

7.B.e. Granturi cu fonduri din străintate : directori de grant inclusiv POSDRU

 1. Vasile Pușcaș – Expert pe termen lung – 2014-2016 – Proiect strategic  POSDRU nr. 137832 “Minerva”: Cooperare pentru cariera de elită în cariera doctorală și postdoctorală, finanțat de Fondul Social European

 2. Vasile Pușcaș - Director de proiect 2015-2016 – Jean Monnet, Proiect Conferință Internațională European Culture 2015- 2380 REf: 15D026407, prin Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Key Activity 1. Cofinanțator: Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;

 3. Vasile Pușcaș – Expert pe termen lung – 2014-2016, European Project ECRAN, finanțat de Comisia Europeană

 4. Ottmar Trașcă, Director pentru partea română a grantului extern (fonduri publice), Universität Leipzig, „Die <<Märzkrise>> in der Slowakei und die deutsche Volksgruppenfrage im Donauraum (Oktober 1938-Juli 1939)”.

 5. Monica Albu, Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a elevilor prin metode computerizate, Proiect POSDRU/160/2.1/S/139788, manager de proiect Monica Crișan,  rol în proiect: cercetător în psihologie (cod COR 263415), perioada 1.04.2014 − 30.11.2015

 6. Codruța Cuceu, 1 iulie 2014 – 12 decembrie 2015 - Coordonator zonal, în cadrul proiectului „PECAFROM – Promovarea   egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România” POSDRU/144/6.3/S/127928, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“. În cadrul proiectului Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române este Partener 2. 

7B.f. Granturi cu fonduri din străinătate: membri

 1. Lidia Gross – Colaborator extern la grantul Lexikon zur deutschen Literatur des Mittelalters in Rumanien und Ungarn, Hrsg. von Cora Dietl, Giessen, Berlin, Akademischer Verlag; proiect coordonat de prof. dr. Cristoph Fasbender, Universitatea din Chemnitz, Germania.

 2. Vasile Rus, participare ca membru în cadrul proiectului european „Cooperarea instituțională interactivă. Istorie, tradiții și cultura fără frontiere” HUSKROUA /1101/140 – ENPI – CBC. Lider de proiect: Muzeul Județean Satu Mare. Partner: Universitatea de Stat „Universitatea Națională Ujgorod”, Ucraina. Asociați: Uniunea Ucrainienilor din România, filiala Satu Mare, Muzeul Regional din Ivano-Frankivsk. Perioada de implementare 31.12.2013-31.08.2015 (Manager de proiect Dr. Daniela Bălu – Muzeul Județean Satu Mare; asistent manager proiect: dr. Ivan Vovkanych – Universitatea Națională Ujgorod, Ucraina. Scopul principal: realizarea volumului III de documente Episcopia greco-catolică d Mukaèevo. S-au transcris circa 80 de documente din fondurile Arhivelor din Ujgorod, Zacarpatia, pentru un total de 680 pagini A4.

 3. Vasile Rus, participare în cadrul proiectului european „Digitalizarea arhivelor”. Lider de Proiect: Marius Diaconescu, Universitatea Bucuresti. Perioada de derulare: 1 martie 2015-1 aprilie 2016. Fișarea fondurilor Matskasi și Sennyei de la Arhivele Naționale Române, Filiala Cluj.

 4. Remus Câmpeanu, Membru în grantul Unirea religioasă a românilor ardeleni în context transilvănean și european, finanțat de Fundația Pro Oriente din Viena, perioada 2000-2015, grant finalizat în anul 2015.

 5. Remus Câmpeanu, Membru în grantul Confessionalism and Nation Building in Hungarian and Romanian History from the Reformation to Communism, with a Special View on Cultural Transfers, grant finanțat de OTKA, nr. contract 111871, perioada 2015-2018, conducător prof. univ. dr. Miskolczy Ambrus, grant în curs de derulare.

 6. Loránd Mádly, Membru în proiectul interdisciplinar de cercetare FWF P23975: Von der Schatzsuche zur Archäologie: Die Wiederentdeckung der Hauptstadt des Dakerreiches Sarmizegetusa Regia in Siebenbürgen unter Kaiser Franz II./I., beneficiar Universitatea Viena, perioada de derulare noiembrie 2011 octombrie 2016 (a fost aprobată prelungirea proiectului) - prelucrarea documentației de epocă în limbile germană, maghiară, latină)

 7. Attila Varga, Membru al Grantului Internațional derulat la Institutul Academi ei Maghiare din Budapesta pentru perioada 2011-2015, cu titlul: „Sinoadele și conferințele episcopale romano și greco-catolice din fostul dualism austro-ungar” (Coordonatori: Eminența Sa Cardinal Erdő Péter, Arhiepiscop Primat al Ungariei, Prof. Univ. Dr. Gábor Adriányi, Prof. Univ. Dr. Balogh Margit)

 8. Attila Varga, Membru al Grantului Internațional derulat la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Institutul de Filologie Românească, intitulat „Contrasting identity-buildings strategies and their national and social background in the hungarian and romanian history”, pentru perioada 2011-2015 (Director de proiect Prof. Univ. Dr. Ambrus Miskolczy)

 9. Codruța Cuceu, 1 august 2013 –  31 iulie 2015  - Director de proiect (muncă de concepere, implementare, coordonare)  al proiectului Re-create your neighborhood, proiect derulat în parteneriat cu alte cinci instituții partenere din Europa, în cadrul programului Grundtvig - Lifelong Learning Programme, finanțat cu 20.000 Euro de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Numărul de referință al proiectului este: GRU-13-P-LP-344-CJ-PL.

 

D I R E C  T O R

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU