Pagina Academiei Române București

 

 

 

 

 


Conducerea | Regulament organizare și funcționare | Regulament de ordine interioară  | Standarde  |   Codul de etică 
  Comisia de etică |
Proiecte manageriale | Programe cercetare, Rapoarte | Raport evaluare

Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”
Series HISTORICA           Series HUMANISTICA


International Journal on Humanistic Ideology (IJHI)

Buletin Informativ nr. 1/2018

In Memoriam Nicolae Edroiu(1939-2018)

Departamentul de Istorie

Departamentul de Cercetări Socio-Umane

România, Cluj-Napoca, 400084, str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, E-mail: istorie@academia-cj.ro