Pagina Academiei Române București

 

 

 

 

 


Conducerea | Regulament organizare și funcționare | Regulament de ordine interioară  |  Codul de etică  |  Comisia de etică
Proiecte manageriale | Programe cercetare, Dare seamă | Raport evaluare

Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”
Series HISTORICA           Series HUMANISTICA


International Journal on Humanistic Ideology (IJHI)

Departamentul de Istorie

Departamentul de Cercetări Socio-Umane

România, Cluj-Napoca, 400084, str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, Tel/fax: +40-264-598343, E-mail: istorie@academia-cj.ro